SSRF

Veckans Insikt & Inspiration

Veckans Insikt & Inspiration

V.38


ATT VANDRA LÄKNINGENS VÄG


"Alla människor kommer till en viss punkt i livet, ett vägskäl där man behöver besluta sig för att antingen gå ”lindringens väg” eller ”läkningens väg”.

Det här är ett högst personligt val som inte går att diskutera sig fram till med andra. Det är ett val som behöver göras av din egen fria vilja.

När väl ditt val är gjort så finns det ingen återvändo. Då kan du inte längre gå tillbaka. Då är den enda vägen framåt. Inte för att du måste, utan för att du vill.

Precis i det ögonblicket när du bestämmer dig, när du gör ditt eget inre personliga val så har du automatiskt ändrat riktningen i ditt liv.

Det här är inte något du kan tänka dig fram till. Du vet när du är redo. Det är inget intellektuellt eller känslomässigt val. Det är ett själsligt val.

För att kunna göra ett sådant val behöver du förstå skillnaden mellan lindring och läkning."


ARKIV

Veckans Insikt & Inspiration

Inspiration till Insikt för Inre Motivation


Texter och annat från "Veckans Insikt & Inspiration" som presenteras varje vecka i SSRF:s Veckobrev.


Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter & Fransisko Condró


Klicka på länkarna nedan för att läsa texterna.


Vägen till läkning


Att vandra Läkningens Väg


Religionens roll ur ett existentiellt folkhälsoperspektiv


Kärlekens sju underverk (del 2)


Kärlekens sju underverk


Att leva ett andligt liv


Jag är andlig, men inte religiös


Mer om SES - Sekulär och Existentiell Själavårdsterapi


Ett professionellt perspektiv på SES - Sekulär och Existentiell Själavårdsterapi


Själavård enligt Okkenhaug


Några andliga livsprinciper


Själavård i missbruk


Själavård i missbruk (del 2 av 2)


Närvaro är utgångspunkten för all läkning


Sekulär själavård


Själavård genom nåd


Att vara försörjd i vår livsuppgift


Mod att säga NEJ


Själavård vid kris


Om kris, sorg och tillfälliga ångestdämpande beteendemönster


Från att be Gud förändra världen till att be Gud förändra oss


Ett liv i frihet med Gud


Den nya tidens människa


Den andlige ledarens roll och mening


Är du redo att ta nästa steg?


Sverige i det tredje årtusendet: Varför är religionsfrihet fortfarande viktig?


Att utveckla förmågan att se sig själv inifrån och ut, istället för utifrån och in


Balans & Harmoni


Skillnaden mellan lindring och läkning


Läkningens Väg


Skillnaden mellan lindring och läkning med coachande frågor


Meningen med livet


När man förminskar sig själv för en relations överlevnad


Att ge kreativiteten näring


Hur förväntningar skapar besvikelser


Från själavårdens historia till själavård i det tredje årtusendet


Själavårdens historia, del 1


Själavårdens historia, del 2


Miljarder aspekter på existentiella perspektiv


Själens kosmiska lektion och belöning


Livsutmaningen och Den femfaldiga vägen


Där din uppmärksamhet är, där är du!


Hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär?


De dagar vi lever är de dagar som blir


Kvaliteten på vårt liv hänger samman med kvaliteten på det vi själva bidrar med


Krig eller fred?


Gud finns inom dig


Den mänskliga andliga utvecklingen


Nutidens själavård och den fria viljans attribut


Livs- och trosåskådning genom andlig träning i teori och praktik


Att leva ett liv där själen får ta plats


Förändringens vindar


Annorlunda livsval


Vad är egentligen ett problem?


Träna de själsliga musklerna


Nya relationer och arbeten


Utmaningen i att växa och utvecklas


Ett disciplinerat sinne


Nya möjligheter


Din Personliga Högre Kraft


Kraften i ett enda medvetet andetag


Från antingen eller, till både och


Vad är lycka?


Att sätta personliga gränser


Tacksamhet


Vägen till upplysning


Oräddhet


Klarhet


Relationer


Högt utvecklade själar


Den Gyllene Regeln


Att leva ett kreativt liv och njuta av inspirationen


Visdom


Själens väg


Mildhet, vänlighet och medkänsla


Bli en inre fredsarbetare


Utveckla en öppen attityd till livet


Yttre fred startar med inre frid


Ge liv åt din dröm


Livet speglar det sätt vi förhåller oss till oss själva


Vart är Du på väg?


Mellantiderna


Din inre kallelse och livsuppgift


Mer om din inre kallelse, livsuppgift och överflödet inom dig


Skillnaden mellan roll och identitet


Skillnaden mellan beteende och personlighet


Fyra steg till ditt mål


Gör plats åt det nya


Hemlängtan


Skillnaden mellan tro och tillit


Ett utvidgat medvetande- Vad är det?


Den glömda världen


Själens stilla röst


Guidad meditation: Medveten Kroppsavspänning


Guidad meditation: Andningsmeditation


Guidad övning: Rörelsefrihet


Guidad meditation: Att släppa det förflutna


Guidad meditation: Från rädsla till frid


Guidad meditation: Från osäkerhet till hopp


Guidad meditation: Från inre splittring till närvaro


Guidad meditation: Från ensamhet till tro och tillit


Guidad meditation: Från påverkan utifrån till inre övertygelse


Guidad meditation: Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom


Guidad meditation: Från yttre kontroll till kärlek


Övning till insikt: Från varför till hur


Frågor för introspektion


6 st. bilder med insiktstexter


Inspiration till Insikt och Inre Motivation för FRIHET


Inspiration till Meditation: Meditation som terapeutiskt redskap med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi (38 st. meditationer/övningar)


Det Personliga Utvecklingsprogrammet


Boktips