SSRF

ARKIVETVeckans Insikt & InspirationPrenumerera kostnadsfritt på Veckans Insikt & Inspiration!


Ange din e-postadress för att få Veckans Insikt & Inspiration direkt till din mail varje fredag.


För sms:

skicka ett sms med texten SSRF till 72456

Välkommen till

ARKIVET

för

Veckans Insikt & Inspiration

Inspiration till Insikt för Inre Motivation


Här hittar du texter och annat från "Veckans Insikt & Inspiration" som presenteras varje vecka i

SSRF:s Veckobrev.

Klicka på länkarna nedan för att läsa texterna.


Klicka här för att se våra boktips.

Vill du vara med i vår bokcirkel? Ta reda på mer


Text, röst och innehåll:

Rosanna L. Antonsdotter 

Fransisko Condró

Sandra Wikberg


Klicka på länkarna nedan för att läsa texterna.


Själavårdens moraliska väg till existentiell hälsa

Del 1 av 5

Del 2 av 5

Del 3 av 5


Frihet


Är du fri?


Sanningen skall göra dig fri


Självförverkligande


Kunskap som självförverkligar


Själ(v)förverkligandets vägar


Att dela en livsstil gör det lättare att dela ett liv på den självförverkligande vägen


Den fria viljan


Din fria vilja


Kärleken är den fria viljans fanbärare


Att välja kärleken


Tacksamhet


Tacksamhetens gåvor


Tacksamhet i tider av nöd och lust


Gränssättning, del 1 av 2


Gränssättning, del 2 av 2


Att säga JA är att säga NEJ


Livet är din vän


Att säga NEJ kan vara att säga JA till dig själv


Egot & Självkännedom


Egots roll i personlig utveckling och självmedvetenhet


Livssyfte & Livsuppgift


Kärleken & Mikro- och Makrokosmos


Blinka lilla stjärna där


Återhämtningsförmåga & Motståndskraft


Vårens och påskens själavårdsbrev (Del 1 av 2)


Vårens och påskens själavårdsbrev (Del 2 av 2)


Hjärtat vet vad det vill ha


Själavårdens livs- och trosåskådning


Den läkande själavårdshanden


Konsten att kommunicera


Själavård och "religionsassimilering"


Vart - Varför - Vilken - Vem


Själavårdens år


Dags att ändra riktning?


Människovårdaren 2024


Att stå i sitt eget ljus tillsammans med andra


Själavårdens moraliska kompass


Att låta lidandet bli en undervisning i medkänsla


Själavårdens ärende


Att lösa konflikter med fredliga medel


Kristen Meditation


En ny art av mänskligt liv


Den Existentiella Meditationens (EM) utveckling


Högt tänkande går hand i hand med att leva ett andligt liv


Själavårdsstegen (avsnitt 2)


Vad kännetecknar en själavårdare?


Själavårdsstegen (Avsnitt 1)


Existentiell Meditation


Vägen till läkning


Att vandra Läkningens Väg


Religionens roll ur ett existentiellt folkhälsoperspektiv


Kärlekens sju underverk (del 2)


Kärlekens sju underverk


Att leva ett andligt liv


Jag är andlig, men inte religiös


Mer om SES - Sekulär och Existentiell Själavårdsterapi


Ett professionellt perspektiv på SES - Sekulär och Existentiell Själavårdsterapi


Själavård enligt Okkenhaug


Några andliga livsprinciper


Själavård i missbruk


Själavård i missbruk (del 2 av 2)


Närvaro är utgångspunkten för all läkning


Sekulär själavård


Själavård genom nåd


Att vara försörjd i vår livsuppgift


Mod att säga NEJ


Själavård vid kris


Om kris, sorg och tillfälliga ångestdämpande beteendemönster


Från att be Gud förändra världen till att be Gud förändra oss


Ett liv i frihet med Gud


Den nya tidens människa


Den andlige ledarens roll och mening


Är du redo att ta nästa steg?


Sverige i det tredje årtusendet: Varför är religionsfrihet fortfarande viktig?


Att utveckla förmågan att se sig själv inifrån och ut, istället för utifrån och in


Balans & Harmoni


Skillnaden mellan lindring och läkning


Läkningens Väg


Skillnaden mellan lindring och läkning med coachande frågor


Meningen med livet


När man förminskar sig själv för en relations överlevnad


Att ge kreativiteten näring


Hur förväntningar skapar besvikelser


Från själavårdens historia till själavård i det tredje årtusendet


Själavårdens historia, del 1


Själavårdens historia, del 2


Miljarder aspekter på existentiella perspektiv


Själens kosmiska lektion och belöning


Livsutmaningen och Den femfaldiga vägen


Där din uppmärksamhet är, där är du!


Hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär?


De dagar vi lever är de dagar som blir


Kvaliteten på vårt liv hänger samman med kvaliteten på det vi själva bidrar med


Krig eller fred?


Gud finns inom dig


Den mänskliga andliga utvecklingen


Nutidens själavård och den fria viljans attribut


Livs- och trosåskådning genom andlig träning i teori och praktik


Att leva ett liv där själen får ta plats


Förändringens vindar


Annorlunda livsval


Vad är egentligen ett problem?


Träna de själsliga musklerna


Nya relationer och arbeten


Utmaningen i att växa och utvecklas


Ett disciplinerat sinne


Nya möjligheter


Din Personliga Högre Kraft


Kraften i ett enda medvetet andetag


Från antingen eller, till både och


Vad är lycka?


Att sätta personliga gränser


Tacksamhet


Vägen till upplysning


Oräddhet


Klarhet


Relationer


Högt utvecklade själar


Den Gyllene Regeln


Att leva ett kreativt liv och njuta av inspirationen


Visdom


Själens väg


Mildhet, vänlighet och medkänsla


Bli en inre fredsarbetare


Utveckla en öppen attityd till livet


Yttre fred startar med inre frid


Ge liv åt din dröm


Livet speglar det sätt vi förhåller oss till oss själva


Vart är Du på väg?


Mellantiderna


Din inre kallelse och livsuppgift


Mer om din inre kallelse, livsuppgift och överflödet inom dig


Skillnaden mellan roll och identitet


Skillnaden mellan beteende och personlighet


Fyra steg till ditt mål


Gör plats åt det nya


Hemlängtan


Skillnaden mellan tro och tillit


Ett utvidgat medvetande- Vad är det?


Den glömda världen


Själens stilla röst


Guidad meditation: Medveten Kroppsavspänning


Guidad meditation: Andningsmeditation


Guidad övning: Rörelsefrihet


Guidad meditation: Att släppa det förflutna


Guidad meditation: Från rädsla till frid


Guidad meditation: Från osäkerhet till hopp


Guidad meditation: Från inre splittring till närvaro


Guidad meditation: Från ensamhet till tro och tillit


Guidad meditation: Från påverkan utifrån till inre övertygelse


Guidad meditation: Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom


Guidad meditation: Från yttre kontroll till kärlek


Övning till insikt: Från varför till hur


Frågor för introspektion


6 st. bilder med insiktstexter


Inspiration till Insikt och Inre Motivation för FRIHET


Inspiration till Meditation: Meditation som terapeutiskt redskap med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi (38 st. meditationer/övningar)


Det Personliga Utvecklingsprogrammet


Boktips