SSRF

Bli en inre fredsarbetare

Du är inkallad till tjänst. Det är dags att börja arbeta och bli en inre FREDSARBETARE!


Vi behöver, som Gandhi sa, vara den förändring vi vill se i världen.


Att vara en inre fredsarbetare innebär att medvetet ställa sig på Kärlekens och Ljusets sida i en värld där rädslans tankar dominerar. Detta är ett medvetet val vi behöver göra varje dag. Det är inte alltid lätt men det kommer alltid att ge dig inre frid.


Om vi vill förändra världen är det just ett sådant ställningstagande som behövs.


Det finns inget andligt med att undvika världens problem. Målet är inte att undvika världen, utan att läka den. De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.

Freden måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor genom att vi interagerar kärleksfullt med dem.


Du kanske har hört talesättet: "Många är kallade men få är utvalda".


Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna. Kallelsen är universell och når ut till varje medvetande men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas kallelse.


DU är både kallad och utvald! 


Att vara en inre fredsarbetare betyder inte att du behöver tillkännage detta för alla och envar.


En inre fredsarbetare behöver inte berätta detta för människor som inte har en aning om vad du pratar om.


En inre fredsarbetare lär sig att arbeta i det tysta och att hålla sina egna rådslag.


Planen för en inre fredsarbetare går ut på att läka en människa i taget genom Kärlekens Kraft. Denna undervisning har mycket lite att göra med verbal kommunikation. Det handlar mer om en slags kvalitet av mänsklig energi.


En inre fredsarbetare är var och en som väljer att vara det.


En inre fredsarbetare är någon som har medvetet beslutat sig för att hålla en stark inre vision av fred i sitt inre så att andra ska kunna få kontakt med samma vision.


En inre fredsarbetare väljer medvetet att varje dag sända ut fridfulla energier genom att tänka positiva tankar.


De inre fredsarbetarna är ofta mer eller mindre anonyma, men har valt att hålla en tydlig, klar och stark vision av fred på jorden levande i sitt inre. På så sätt kommer de automatiskt att påverka andra människor med sin egen personliga utsändning och utstrålning.


Du behöver ingen licens för att bli en inre fredsarbetare. Du behöver inte tillåtelse av någon eller något annat för att bli en inre fredsarbetare. Du behöver inte meddela någon eller något att du nu är en inre fredsarbetare. Din Personliga Högre Kraft vet redan!


Att arbeta som en inre fredsarbetare gör vi efter bästa förmåga och på vårt eget sätt. En inre fredsarbetare jämför sig inte med andra. En inre fredsarbetare utgår ifrån sig själv och arbetar därefter. Alla som vill, kan bli en inre fredsarbetare. Detta är ett eget personligt inre beslut. Ett viktigt beslut som kommer att hjälpa andra människor, dig själv och världen på ett sätt som du inte i nuläget kan tänka dig fram till. Ett sätt som är hållbart i längden eftersom du på det sättet blir den förändring som världen behöver just nu.


Kom ihåg att du är välsignad!

 INTROSPEKTION GENOM SKRIVANDE


Förslag till övning för att ta reda på "Vem DU ÄR".

 

Skriv en mening (lång eller kort spelar ingen roll) varje dag. Viktigt är att det endast är en mening. På så sätt lär du dig att sortera och plocka ut det allra viktigaste för att klargöra din riktning, intention och syfte.

 

Börja med att inhandla en dagbok och penna som verkligen tilltalar dig (det kommer hjälpa med motivationen att sätta i gång). Sedan skriver du varje dag, oavsett om du känner för det eller inte, en mening som du anser kan sammanfatta din dag. Det finns inga rätt eller fel. Utan endast DITT sätt. Analysera inte eller gå tillbaka och sudda ut eller ändra meningen. Det som du först skriver, står alltid kvar. Ingen annan än du behöver läsa det du skriver.

 

Gör detta i minst tre månader, gärna längre. Läs sedan igenom vad du skrivit. Där kommer du att hitta en ”röd tråd” som kommer att visa dig vägen.

 

Om du tycker det varit givande: FORTSÄTT ATT SKRIVA!Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Träna de själsliga musklerna

  En viktig ingrediens för att utvecklas andligt är att träna de själsliga musklerna.


  Vi tränar våra själsliga muskler genom att utvidga vår förståelse kring olika själsegenskaper och sedan tillämpa denna förståelse i vårt vardagliga liv.


  De olika själsegenskaperna kan vara; vänlighet, klarhet, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, fridfullhet, tålamod, förståelse etc.


  Om vi tränar de själsliga musklerna kontinuerligt, eftersom de är en färskvara, så finns de på plats när vi behöver dem som allra mest. På så sätt kan du förebygga och underlätta för dig själv när utmanande situationer kommer din väg.


  Livet kommer ständigt att utsätta oss för olika utmanande situationer. De kommer alltid att finnas där. Det du kan förändra är ditt sätt att hantera dessa prövningar när de dyker upp, och då gäller det att vara förberedd. Därför är det bra att redan ha tränat upp de själsliga musklerna. Då finns de på plats för att hjälpa dig när du behöver dem.


  Det finns flera olika sätt att träna upp de själsliga musklerna på. Välj det som passar dig bäst.


  Vårt vardagliga liv och alla situationer och människor vi möter dagligen är oftast våra bästa träningsredskap. Se de som välsignelser och visa tacksamhet. Det räcker långt och länge.


  En daglig andlig rutin kan också hjälpa till att öva de själsliga musklerna. Den kan se ut på många olika sätt.

   

  Klicka här för guidade meditation för ökad kroppsmedvetenhet.

  Klicka här för ytterligare 7 guidade meditationer + övning till insikt för att träna upp de själsliga musklerna och komma i kontakt med olika själsegenskaper.

  Meditationerna och övningarna hjälper dig att avlägsna det som hindrar dig från att uppleva de olika själsegenskaperna fullt ut.  Författare: Rosanna L. Antonsdotter


   Vad är egentligen ett problem?

   Problem är egentligen inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår.


   När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina tankar och känslor och dömer situationen som "bra" eller "dålig" som ett problem skapas. Du tappar då kontakten med medvetenheten bortom dina tankar och känslor och du upplever då en obekväm känsla av obehag, motstånd, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc. Själva situationen är alltid neutral. Det är du som väljer hur situationen ska tolkas.


   Kom ihåg att Du ÄR inte dina tankar och känslor. Tankar och känslor är något du har och kan uppleva, inte något Du ÄR. Du ÄR medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa.

   Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problem uppstår. När du identifierar dig med dina tankar och känslor så skapas en känslomässig bindning till situationen. Detta gör att du kommer att se situationen genom dina tankar- och känslors "glasögon", vilket i sin tur gör att du inte med klarhet kan se situationen som den verkligen är. Det skapas ett "filter" mellan dig och situationen.


   Tankar och medvetande är inte samma sak. Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar. Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet.


   En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, motstånd, obehag, rädsla, negativitet etc.


   Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt. Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna.


   När en situation uppstår så börja med att stanna upp och ta några djupa andetag. Överlämna situationen till Din Personliga Högre Kraft och be om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen. Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen, på så sätt behöver situationen inte utvecklas till ett problem. Du kan hantera en situation på följande sätt:


   1: Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den.


   Att lämna situationen innebär att du först lämnar situationen i ditt inre. Det vill säga du släpper alla negativa rädslobaserade tankar och känslor kring situationen och de personer som är inblandade i den. På så sätt går du inte omkring och ältar negativa tankar eller vältrar dig i ett känslomässigt drama kring det som har hänt. Därefter kan du bestämma dig för om du även behöver lämna situationen eller personen fysiskt.


   Att förändra den innebär att du transformerar om situationen. Det gör du genom att ta tag i den direkt genom att ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc. Du visar att du är villig till att göra det som situationen kräver. Du visar att DU är villig till att förändras, så att en transformation kan genomföras.


   2: Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen, bli passiv eller handlingsförlamad. Du väntar helt enkelt in rätt tillfälle. Under tiden gör du det som krävs för att kunna agera.


   Din Personliga Högre Kraft existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas, och där bearbetas medvetandet. När du ber Din Personliga Högre Kraft om hjälp så hjälper den dig genom att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna och skapa ett problem.


   Använd gärna bönen nedan:


   "Kära Gud,

   Jag överlämnar denna situation till Dig.

   Jag förstår inte det här, men det gör Du.

   Jag ser inte framtiden, men det gör Du.

   Jag vet inte vad som är bäst för alla, men det gör Du.

   Jag lägger min tillit till Dig.

   Tack för att Du visar att lösningen redan finns här. 

   Jag är villig att se situationen genom Dina ögon.

   Amen"

    

   (Vad/Vem är Din Personliga Högre Kraft? Vill du få mer inspiration kring den tanken, så kan du läsa "Veckans Insikt & Inspiration: Din Personliga Högre Kraft" som finns i SSRF Arkivet.)

   Klicka här   Författare: Rosanna L. Antonsdotter