SSRF

Samtalsterapi


med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi

 

Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi


 • Kanske upplever du en inre konflikt och en gnagande känsla av att du inte arbetar med det du vill?
 • Kanske känns det som om du inte använder dina talanger och gåvor?
 • Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?
 • Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?
 • Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner?
 • Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner?


Kan du känna igen dig?

Detta är några utav frågorna vi arbetar med i samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.


Kanske vill du utbilda dig till Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi?


Då kan du läsa mer om utbildningen nedan.

Yrkesutbildning till Cert. Samtalsterapeut


med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi


Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Existentiellorienterad inriktning av psykoterapi har en hälsobefrämjande karaktär där personlig utvecklingslära, andlighet, beteendevetenskap och religionspsykologi används som grundläggande verktyg i den personliga livsvägledningen.

Syftet är att röra sig mot ökad helhetskänsla genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Målet är att förverkliga sig själv och de egna långsiktiga livsplanerna.


I en existentiellorienterad inriktning av psykoterapi används en lösningsfokuserad metod med praktiska inslag för att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor till att åstadkomma en önskad förändring genom att förändra sin syn på sig själv.


Begreppet "psykoterapi" betyder ursprungligen "läran om själen". Den uppstod med alla och envar som hört en "röst" större än deras egen och känt tvånget att söka dess upphov. Även om viktiga rön har gjorts under det senaste århundradet och många fler är att vänta, är utforskandet av den mänskliga naturen i all dess variationsrikedom långtifrån fullständig.


Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi via SSRF handlar om existentiell människokännedom, det vill säga kunskap om hur människor beter sig som har förankrats genom praktisk erfarenhet och som urspringer från den egna självkännedomen. Existentiell människokännedom är att behärska ett avgränsat själsvetenskapligt område av psykoterapi. Psykoterapi bygger på att det skapas en samarbetsrelation mellan terapeuten och klienten.

Att vara en existentiell människokännare är att besitta en förmåga att förstå människor på ett djupare och intuitivt själsligt plan. Det är att ha en känsla för hur andra människor reagerar på olika saker och vilka behov de har där terapeuten sedan med respekt, medkänsla, ödmjukhet och vänlighet använder denna kunskap till att få positiva möten med människor för att skapa inre motivation. Att arbeta som Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi är att vara en existentiell människokännare som bygger mer på självkännedom än på teorier, tekniker och metoder.

"Spiritus contra Spiritum"

I utbildningen hämtar vi inspiration från Carl Gustav Jung och hans citat:

”Spiritus contra Spiritum” som betyder andlighet som motgift till missbruk.

Det vill säga vi byter ut beroendet mot andlighet. Beroendet är allt som hindrar oss från att leva det liv vi vill. Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.

Mer om utbildningen till Cert. Samtalsterapeut

med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi


Kanske längtar du efter en ny inriktning i livet som skänker dig meningsfullhet och ett djupare syfte?
Kanske känner du ett inre kall till att vägleda människor i syfte att utveckla den enskilde individens inre och yttre liv?


Då kan utbildningen till Cert. Samtalsterapeut vara något för dig!


Som Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi blir ditt expertområde "Det personliga samtalet".

Det personliga samtalet har en existentiellorienterad inriktning av psykoterapi med hälsobefrämjande karaktär där personlig utvecklingslära, andlighet, beteendevetenskap och religionspsykologi används som grundläggande verktyg i den personliga livsvägledningen.

Syftet är att röra sig mot ökad helhetskänsla genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Målet är att förverkliga sig själv och de egna långsiktiga livsplanerna.


I det personliga samtalet används en lösningsfokuserad metod med praktiska inslag för att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor till att åstadkomma en önskad förändring genom att förändra sin syn på sig själv.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 

Den teoretiska grunden, i SSRF:s utbildning till Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi, vilar på den jungianska psykologin och är inspirerad av Carl Gustav Jungs teori om det mänskliga psykets uppbyggnad, funktion och tillämpning. Se obligatorisk kurslitteratur nedan.


Ibland kanske det känns som om där finns ett stort gap mellan där du befinner dig just nu och till dit du vill komma.
Man försöker oftast i det här stadiet att tänka ut en lösning, men hur mycket man än funderar så händer ingenting. Det blir bara fler och fler tankar som maler i huvudet och det kan kännas som om tankarna har ett eget liv och man bara följer efter. När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får man smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och sin omgivning, man känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.
När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.
Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.

Genom de olika redskapen som används vid samtalen hjälps vi åt med att avlägsna det som håller dig tillbaka och blockerar din väg till att förverkliga dig själv.

UTBILDNING TILL CERT. SAMTALSTERAPEUT

Vill du utbilda dig till Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi?

I utbildningen till Cert. Samtalsterapeut ingår Själavårdsutbildningen. Läs mer

Som utbildad och diplomerad själavårdare och certifierad samtalsterapeut kan du arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som själavårdare och samtalsterapeut i ditt eget företag. Det finns många vägar att gå som utbildad Dipl. Själavårdare och Cert. Samtalsterapeut.


Utbildningen är på totalt två år och innehåller två delar:

 • Själavårdsutbildningen (1 år). Läs mer
 • Den samtalsterapeutiska delen (1 år).

  Den samtalsterapeutiska delen är upplagd på 4 delkurser (självstudier av den obligatoriska kurslitteraturen). Varje enskild delkurs pågår i 3 månader där du får en fullständig studiehandledning inför varje delkurs och där du får en eller flera skriftliga uppgifter att genomföra efter varje delkurs som du skickar in via mail. Läs mer om den obligatoriska kurslitteraturen nedan.

  Den obligatoriska kurslitteraturen ingår inte i priset. Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material. Vi hjälper dig med allt som du behöver veta.

  I utbildningen ingår personliga utbildningssamtal (så många som du behöver). Samtalen är med utbildningsansvarig eller med en utbildad terapeut som ingår i SSRF-teamet. Tillsammans gör vi ett personligt upplägg och en unik handlingsplan för just dig och din livssituation. Samtalen utförs via telefon, digitalt (videosamtal) eller på en SSRF Mottagning där du bor. Utöver självstudierna och de personliga samtalen ska du även utföra 10 st. egna samtal med klient för att få praktisk övning. Detta kan utföras på många olika sätt och sker i samråd med utbildningsansvarig.


Du kan starta utbildningen när du vill. Utbildningen har ett unikt personligt upplägg. Ta därför kontakt via formuläret så att vi tillsammans kan lägga upp ett schema som passar dig och din livssituation.


Som färdigutbildad samtalsterapeut förväntas du efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om Förklaringen om Medkänsla, De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska Lagen om Religionsfrihet. Läs mer
 • Insikt i SSRF:s arbete för alla människors lika värde och som förespråkare för kulturell och andlig förståelse genom att förena vetenskap och religion
 • Förståelse för själavård, religionspsykologi, psykoterapi, beteendevetenskap, Jungs psykologi och existentialism i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Kunskap i samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi
 • Förståelse för din roll som samtalsterapeut
 • Förmåga att hålla professionella samtal
 • Kunskap i grundläggande samtalsmetodik
 • Välutvecklad kommunikationsförmåga i så väl skrift som tal
 • Kunskap om olika typer av samtalsalternativ och samtalsutförande
 • Ökad kunskap i motiverande medmänskliga samtal och att kunna möta och motivera människor i kris och sorg, likväl i glädje och lycka.
 • Förståelse för dödens roll i människans liv och insikt om frågorna som kan uppstå inför livets slut
 • Ökad självkännedom och självmedvetenhet genom egen personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Utvecklats i rollen som god vägledare och lyssnare
 • Insikt om etik, moral, tystnadsplikt, anamnes, hälsodeklaration och journalföring
 • Teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet som samtalsterapeut
 • Färdig och godkänd med examensarbetet som ger behörighet till att erhålla certifikat som Certifierad Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.Obligatorisk kurslitteratur för den samtalsterapeutiska delen: (Kurslitteraturen delas upp i fyra delkurser. Endast delar av den obligatoriska kurslitteraturen kommer att användas som primär kurslitteratur.)

 • Antonsdotter, Rosanna Lariella. Genom betraktarens ögon. Kursbok till Det Personliga Utvecklingsprogrammet. Books on Demand.
 • Cain, Susan. Tyst. De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns. Natur & Kultur.
 • Carlsson, Olle. Livsstegen: 12 steg till inre hälsa. Bonnier Fakta.
 • Chopra, Deepak & Ford, Debbie & Williamson, Marianne. Skuggeffekten. Upptäck den dolda kraften i ditt sanna jag.
 • Ford, Debbie. Krama din skugga. Erkänn dina mörka sidor och försonas med dem. Richters.
 • Geels, Antoon & Wikström, Owe. Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Natur och Kultur.
 • Jonkman, Linus. Introvert. Den tysta revolutionen.
 • Jung, Carl Gustav. Jaget och det omedvetna.
 • Jung, Carl Gustav. Det omedvetna.
 • May, Rollo. Den omätbara människan. Om människosynen i existentiell psykologi och terapi. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Michaels, Barry & Stutz, Phil. The tools.

  Tools — THE TOOLS (thetoolsbook.com)

 • Pinkola Estés, Clarissa. Kvinnor som slår följe med vargarna. Myter och sagor om vildkvinnans arketyp. Wahlström & Widstrand.
 • Sharp, Daryl. Jungiansk typologi.
 • Övrigt digitalt material.
 • Ytterligare obligatorisk kurslitteratur från Jungs samlade verk kommer att studeras utifrån individuell anpassning och väljs i samråd med utbildningsansvarig.

Annan kurslitteratur till det skriftliga examensarbetet (ingår i delkurs 4) väljs i samråd med utbildningsansvarig efter genomgång av din valda inriktning.


Utbildningsansvarig för den samtalsterapeutiska utbildningen: Rosanna L. Antonsdotter


Kostnad: 31.960:- för hela utbildningen. 15.980:- för den samtalsterapeutiska delen. Du kan välja mellan olika betalningsalternativ. Läs mer

Hela utbildningen till Cert. Samtalsterapeut pågår i ca. 2 år och innehåller totalt 8 st. delkurser. Där ingår Själavårdsutbildningen med 4 st. delkurser. I den samtalsterapeutiska delen ingår det fyra delkurser (för dig som redan är Dipl. Själavårdare).

Varje delkurs pågår i ca. 3 månader.


Du startar utbildningen när du vill och den pågår i ca. 2 år.


Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller du ett diplom som intygar att du är Dipl. Själavårdare och ett certifikat som intygar att du är Cert. Samtalsterapeut.


För företag och organisationer gäller annat avtal vid köp av flera utbildningsplatser. Ta kontakt för offert.


Formuläret nedan är endast en intresseanmälan och inte någon bindande anmälan.


Om du redan har bestämt dig för att gå utbildningen så kan du anmäla dig direkt här.


Om du redan är Dipl. Själavårdare och behöver komplettera med den samtalsterapeutiska delen så kan du göra det här.

 
 
 
Utbildningen till Cert. Samtalsterapeut och vill bli kontaktad för mer information
Annat
 
Mail (Vi återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Får du inget mail inom två arbetsdagar så har meddelandet hamnat på villovägar. Vänligen ta kontakt igen.)
Telefon (Vänligen boka ett kostnadsfritt informationssamtal via tidsbokningen. Se länk nedan)
Annat
 
 
 
unsplash