SSRF

Andlig vård & hälsa med existentiellorienterad inriktning

Andlig vård & hälsa med existentiellorienterad inriktning betecknar arbetet som SSRF utför till företag, organisationer och annat. Våra tjänster kan se väldigt olika ut och vi rättar oss efter efterfrågan, behov och önskemål.


Våra själavårdare och samtalsterapeuter som är anslutna till SSRF arbetar som konsulter på sjukhus, andra vårdinrättningar, kriminalvården, Försvarsmakten, Polisen, skolor, högskolor, universitet, företag, organisationer och annat.


Andlig vård & hälsa anses vara ett uppskattat komplement till det stöd som olika personalgrupper inom vården ansvarar för.


Andlig vård genom SSRF innefattar:

 • Själavård
 • Samtalsterapi
 • Stödsamtal
 • Enskilda samtal
 • Krisstöd
 • Avskedsceremoni i samband med dödsfall
 • Bön och meditation
 • Anhörigstöd
 • Stöd vid sorg
 • Samtal och reflektionsgrupper med personal
 • Utbildningsinsatser för personal
 • Föreläsningar, workshops, kurser och utbildningar

Andlig vård & hälsa