Andlig vård genom SSRF 

Andlig vård betecknar arbetet som SSRF utför via hembesök och på plats på sjukhus, andra vårdinrättningar, kriminalvården, Försvarsmakten, Polisen, skolor, högskolor, universitet, företag, organisationer och privatpersoner. Det är ett komplement till det stöd som olika personalgrupper inom vården ansvarar för.


Andlig vård genom SSRF innefattar:

 • Själavård
 • Samtalsterapi
 • Stödsamtal
 • Enskilda samtal
 • Krisstöd
 • Avskedsceremoni i samband med dödsfall
 • Bön och meditation
 • Anhörigstöd
 • Stöd vid sorg
 • Samtal och reflektionsgrupper med personal
 • Utbildningsinsatser för personal

Andlig vård

Mer om SSRF

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter

Centrum för Själavård & Samtalsterapi


Samfundet för alla människors lika värde som förespråkar kulturell och andlig förståelse

genom att förena vetenskap och religionSvenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter (SSRF) är ett fristående samfund som grundar sitt arbete på religionsintegration och frihetsbejakande rättigheter.

SSRF följer FN:s vägledande riktlinjer för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna.

SSRF följer även den svenska lagen om religionsfrihet där SSRF förenar vetenskap och religion genom kulturell och andlig förståelse.


SSRF är till för alla, oavsett trosinriktning. Du behöver inte vara medlem för att kunna ta del av SSRF:s tjänster.


SSRF är ett registrerat trossamfund vilket gör att du kan känna dig helt trygg med kvalitén på våra tjänster.

Vi kvalitetsäkrar alla Dipl. Själavårdare och Cert. Samtalsterapeuter som arbetar hos SSRF. 


SSRF är en oberoende privat aktör och tar inte emot något statsbidrag, därför tar vi betalt för våra tjänster som innefattar Andlig vård genom SSRF.


SSRF kan erbjuda dig en skräddarsydd lösning för just dig, din personal och arbetsplats. Ta däför kontakt via mail och beskriv ditt behov och önskemål. Sedan återkommer vi med ett förslag till dig.


Ta kontakt med Rosanna Lariella Antonsdotter (koordinator och utbildningsansvarig inom SSRF)

info@ssrf.nu