SSRF

Själavård


Personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv 

 

Själavårdssamtal


Själavårdssamtal är ett personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.


Alla kan vi hamna i olika situationer i livet då vi behöver samtala med någon som verkligen lyssnar och där man med säkerhet vet att det råder tystnadsplikt och att det inte förs någon journal.

I den själavårdande kommunikationen erbjuds du en trygg miljö för att prata om djupa och ibland svåra saker. 


En Dipl. Själavårdare hos SSRF arbetar med livets alla frågor, stora som små, som har en existentiellorienterad inriktning.


Kanske vill du vara ett sådant samtalsstöd åt någon?


Hos SSRF kan du utbilda dig till Dipl. Själavårdare med existentiellorienterad inriktning.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Som Dipl. Själavårdare vägleder du människor genom samtal med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.

En själavårdare...

Vad kännetecknar en själavårdare?En själavårdare är som en spegel, som ett medkännande vittne, som lyssnar helhjärtat och utan att döma.

~

En själavårdare visar omsorg genom omtänksamma handlingar och vänliga ord.

~

En själavårdare vet att när hen arbetar osjälviskt för att förbättra andras liv, blir det alltid till en välsignelse i hens eget liv. 

~

En själavårdare har djup respekt för de principer hen tror på.

~

En själavårdare visar intresse för andra och lyssnar uppmärksamt.

~

En själavårdare väljer medvetet att se alla livshändelser genom förlåtelsens "glasögon" och ett förstående perspektiv.

~

En själavårdare söker efter sätt att vara hänsynsfull och hjälpsam.

~

En själavårdare är vänlig och kärleksfull mot allt och alla.

~

En själavårdare strävar alltid efter att uttrycka och utveckla själsegenskaperna:

mildhet, vänlighet och medkänsla.

~

En själavårdare förstår att Mildhet är en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring oss som kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga. Det är att omfamna istället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.

~

En själavårdare vet att Vänlighet är förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar vi de läxor livet lär oss i medvetenhet om att misstag ofta är våra bästa lärare. För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver vi först utveckla en vänlig attityd till oss själva. När vi upplever vänlighetens äkta energi skäms vi inte eller lägger skam på andra med illusionen att vi bör vara perfekta. Vi gör vårt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker. Vänlighet påminner oss om att vi hellre än att vara stolta bör vara tacksamma för våra framgångar. Vänlighet får oss att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla.

~

En själavårdare väljer att praktisera medkänsla dagligen. Medkänsla är en djup gudomlig kärlek till allt och alla. Medkänsla kan endast strömma fritt från våra hjärtan när vi inte dömer utan istället försöker förstå. Vi behöver vår egen medkänsla precis lika mycket som andra. Oavsett om det är en stilla bön eller en mild beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När vi upplever äkta medkänsla förstår vi att vi kan bara behålla det vi själva ger.

~

En själavårdare gör alltid sitt bästa och vet att det räcker.

~

En själavårdare är engagerad i det som hen tror på, oavsett trosinriktning.

~

En själavårdare tar hand om sig själv och vet hur viktigt det är att vårda sin egen själ.

~

En själavårdare förstår att hen behöver själva vara och uttrycka den förändring hen vill se hos andra och i världen. Förändringen vi vill se måste börja inom oss själva och sprida sig utåt till andra människor genom att vi interagerar kärleksfullt med dem.

~

En själavårdare väljer att lösa konflikter och uppnå mål med fredliga medel, så som att uppvisa godhet, ödmjukhet och enhet samt vara villig att själv vara ett redskap för fred och en person som förenar.

~

Att arbeta som själavårdare är inte något du gör, det är någon du är. Det är en livsstil som urspringer från en djup inre kallelse att medvetet välja och vilja arbeta för Gud och låta Gud tjäna andra genom dig.

~

En sann själavårdare vet inom sig att detta är en gudomlig gåva och förvaltar den med djup respekt och hänsynsfull vördnad.

~

Kan du känna igen dig?

~

Då är du redan en själavårdare.

Vill du ta steget och bli en Själavårds-ambassadör? Ta reda på mer

Kanske vill du även ha själavård som din yrkesprofession? 

I så fall, kan utbildningen till Dipl. Själavårdare med existentiellorienterad inriktning

via SSRF vara något för dig.

Mer om själavårdsutbildningen


Själavårdsutbildningen är en yrkesutbildning där du blir diplomerad Själavårdare med existentiellorienterad inriktning.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Känner du ett inre kall till att arbeta med andlig vård där du vägleder människor med syfte att utveckla den enskildes andliga liv?


Då kan vår själavårdsutbildning vara något för dig. Som utbildad och diplomerad själavårdare kan du arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som själavårdare i ditt eget företag. Det finns många vägar att gå som utbildad Dipl. Själavårdare.


SSRF:s själavårdsutbildning är en utbildning helt på distans och som pågår i ett år. Utbildningen är baserad på ett självstudieprogram med full mailsupport, telefonkontakt och studiehjälp på plats om det behövs.

Du startar utbildningens självstudieprogram när du vill och den är upplagd på 4 delkurser. Varje enskild delkurs pågår i 3 månader där du får en fullständig studieguide och där du får en eller flera skriftliga uppgifter att genomföra efter varje delkurs som du skickar in via mail. Läs mer om delkurserna nedan.

Kurslitteraturen ingår inte i priset. Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material. Vi hjälper dig med allt som du behöver veta.


Själavårdsutbildningen ingår i den samtalsterapeutiska utbildningen och går alldeles utmärkt att kombinera. Läs mer


Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett diplom som intygar att du är utbildad och diplomerad själavårdare.


Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.


Är du intresserad av utbildningen så kan du börja med att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig och kommer överens om en studieplan som passar just dig och din livssituation. Utbildningen har ett unikt personligt upplägg och vi rättar oss efter dig och din livssituation.


Som färdigutbildad själavårdare förväntas du efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om Förklaringen om Medkänsla, Förklaringen om De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska Lagen om Religionsfrihet. Läs mer
 • Insikt i SSRF:s arbete för alla människors lika värde och som förespråkare för kulturell och andlig förståelse genom att förena vetenskap och religion
 • Förståelse för själavård, religionspsykologi, psykoterapi, beteendevetenskap och existentialism i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Ökad förståelse för din roll som själavårdare
 • Ökad kunskap i motiverande medmänskliga samtal och att kunna möta och motivera människor i kris och sorg, likväl i glädje och lycka
 • Förståelse för dödens roll i människans liv och insikt om frågorna som kan uppstå inför livets slut
 • Ökad självkännedom och självmedvetenhet genom egen personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Utvecklats i rollen som god vägledare och lyssnare
 • Insikt om etik, moral och tystnadsplikt
 • Teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet som själavårdare
 • Färdig och godkänd med examensarbetet som ger behörighet till att erhålla diplom som Diplomerad Själavårdare med existentiellorienterad inriktning

DELKURSER

Delkurs 1:

Introduktion till Själavård och Förklaringen om Medkänsla, Förklaringen om De Mänskliga Rättigheterna, Den Svenska Lagen om Religionsfrihet.

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Armstrong, Karen. 12 steg till ett liv i medkänsla. Brombergs
 • Carlsson, Olle. Livsstegen: 12 steg till inre hälsa. Bonnier Fakta
 • Okkenhaug, Berit. Själavård: en grundbok. Libris förlag
 • Ytterligare fördjupning via digitalt material gällande Förklaringen om Medkänsla, Förklaringen om De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska Lagen om Religionsfrihet.


Delkurs 2:

Själavård, etik och moral. När, var, hur och varför?

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Bischofberger, Erwin. Kroppens etik. Libris

 • Geels, Antoon & Wikström, Owe. Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Natur och Kultur


Delkurs 3:

Psykoterapi, själavård och religion i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Obligatorisk kurslitteratur:

 • Harris, Ted & Lagerström, Ann. Konsten att leva innerligt: existentialism för den moderna människan. Månpocket, fakta. Stockholm
 • May, Rollo. Den omätbara människan. Om människosynen i existentiell psykologi och terapi. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Singer A. Michael. Släpp själen fri: resan bortom dig själv. Akademius Förlag
 • Strang, Peter. Livsglädjen och det djupa allvaret. Om existentiell kris och välbefinnande. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Strang, Peter & Wikström, Owe. Den ofrånkomliga gåtan. Om döden och frågorna inför livets slut. Libris bokförlag
 • Tolle, Eckhart. En ny jord. Ditt inre syfte. Massolit
 • Ytterligare fördjupning av digitalt material gällande personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.


Delkurs 4:

Skriftligt examensarbete.

Primär referenslitteratur:

 • Antonsdotter, Rosanna Lariella. Genom betraktarens ögon. Kursbok till Det Personliga Utvecklingsprogrammet. Books on Demand
 • Crafoord, Clarence. Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Natur Kultur Akademisk
 • Eklund, Pernilla. Verktyg för själens vård. Grundbok i själavård & i att leda stödgrupper. Books on Demand
 • Ortiz, Liria. Motiverande medmänskliga samtal. Att möta och motivera människor i kris. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Röseth, Jeanette & Werner K. Emeline. Livssorg. När livet inte blev som du tänkt. Ego förlag i Stockholm
 • Selander, Josephine. Filosofi som terapi. Verktyg för levnadskonst. Roos & Tegnér
 • Se övriga boktips samt texter från Arkivet att använda som sekundär referenslitteratur till det skriftliga examensarbetet.

Annan referenslitteratur till det skriftliga examensarbetet väljs i samråd med utbildningsansvarig.


Utbildningsansvarig för Själavårdsutbildningen: Rosanna L. Antonsdotter


KOSTNAD

Själavårdsutbildningen till Dipl. Själavårdare: 15.980:- (du kan välja mellan olika betalningsalternativ). Klicka här för att ta reda på mer


Du startar utbildningen när du vill och den pågår i ca. 1 år.


För företag och organisationer gäller annat avtal vid köp av flera utbildningsplatser. Ta kontakt för offert.


Formuläret nedan är endast en intresseanmälan och inte någon bindande anmälan.

Om du redan har bestämt dig för att gå utbildningen och vill starta direkt, så kan du anmäla dig här.

 
 
 
Själavårdsutbildningen och vill bli kontaktad
Annat
 
Mail (Vi återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Får du inget mail inom två arbetsdagar så har meddelandet hamnat på villovägar. Vänligen ta kontakt igen.)
Telefon (Vänligen boka ett kostnadsfritt informationssamtal via tidsbokningen. Se länk nedan)
Annat
 
 
 
unsplash