SSRF

Själavård


Personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv 

 

Själavårdssamtal


Själavårdssamtal är ett personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.


Alla kan vi hamna i olika situationer i livet då vi behöver samtala med någon som verkligen lyssnar och där man med säkerhet vet att det råder tystnadsplikt och att det inte förs någon journal.

I den själavårdande kommunikationen erbjuds du en trygg miljö för att prata om djupa och ibland svåra saker. 


En Dipl. Själavårdare hos SSRF arbetar med livets alla frågor, stora som små, som har en existentiellorienterad inriktning.


Kanske vill du vara ett sådant samtalsstöd åt någon?


Hos SSRF kan du utbilda dig till Dipl. Själavårdare med existentiellorienterad inriktning.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Som Dipl. Själavårdare vägleder du människor genom samtal med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.

Mer om själavårdsutbildningen


Själavårdsutbildningen är en yrkesutbildning där du blir diplomerad Själavårdare med existentiellorienterad inriktning.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Känner du ett inre kall till att arbeta med andlig vård där du vägleder människor med syfte att utveckla den enskildes andliga liv?


Då kan vår själavårdsutbildning vara något för dig. Som utbildad och diplomerad själavårdare kan du arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som själavårdare i ditt eget företag. Det finns många vägar att gå som utbildad Dipl. Själavårdare.


SSRF:s själavårdsutbildning är en utbildning helt på distans och som pågår i ett år. Utbildningen är baserad på ett självstudieprogram med full mailsupport, telefonkontakt och studiehjälp på plats om det behövs.

Du startar utbildningens självstudieprogram när du vill och den är upplagd på 4 delkurser. Varje enskild delkurs pågår i 3 månader där du får en fullständig studieguide och där du får en eller flera skriftliga uppgifter att genomföra efter varje delkurs som du skickar in via mail. Läs mer om delkurserna nedan.

Kurslitteraturen ingår inte i priset. Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material.

Vi hjälper dig med allt som du behöver veta.


Själavårdsutbildningen ingår i den samtalsterapeutiska utbildningen och går alldeles utmärkt att kombinera. Läs mer


Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett diplom som intygar att du är utbildad och diplomerad själavårdare.


Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.


Är du intresserad av utbildningen så kan du börja med att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig och kommer överens om en studieplan som passar just dig och din livssituation. Utbildningen har ett unikt personligt upplägg och vi rättar oss efter dig och din livssituation.


Som färdigutbildad själavårdare förväntas du efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet
 • Insikt i SSRF:s arbete för alla människors lika värde och som förespråkare för kulturell och andlig förståelse genom att förena vetenskap och religion
 • Förståelse för själavård, religionspsykologi, psykoterapi, beteendevetenskap och existentialism i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Ökad förståelse för din roll som själavårdare
 • Ökad kunskap i motiverande medmänskliga samtal och att kunna möta och motivera människor i kris och sorg, likväl i glädje och lycka
 • Förståelse för dödens roll i människans liv och insikt om frågorna som kan uppstå inför livets slut
 • Ökad självkännedom och självmedvetenhet genom egen personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Utvecklats i rollen som god vägledare och lyssnare
 • Insikt om etik, moral och tystnadsplikt
 • Teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet som själavårdare
 • Färdig och godkänd med examensarbetet som ger behörighet till att erhålla diplom som Diplomerad Själavårdare med existentiellorienterad inriktning

DELKURSER

Delkurs 1:

De mänskliga rättigheterna, den svenska lagen om religionsfrihet och vad som egentligen menas med själavård, samt inre motivation och hälsa i kombination med mänskligt växande.

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Bergstrand, Göran (2005). Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt- vad menar vi egentligen? Verbum
 • Carlsson, Olle (2017). Livsstegen: 12 steg till inre hälsa. Bonnier Fakta
 • Jackelén, Antje (2016). Gud är större. Arcus
 • Ytterligare fördjupning via digitalt material gällande de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet.
 • I delkurs 1 har du även möjlighet att påbörja (ej obligatoriskt. Valfritt) Samtalsprogrammet "12 steg till en ny riktning i livet: Verktyg för läkning". Samtal i kombination med självstudielektioner. (Programmet ingår i utbildningen. Du betalar inget extra för programmet).


Delkurs 2:

Introduktion till själavård. När, var, hur och varför?

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Bischofberger, Erwin (2002). Kroppens etik. Libris

 • Geels, Antoon & Wikström, Owe (2012). Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Natur och Kultur


Delkurs 3:

Psykoterapi, själavård och religion i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Obligatorisk kurslitteratur:

 • Harris, Ted & Lagerström, Ann (2016). Konsten att leva innerligt: existentialism för den moderna människan. Månpocket, fakta. Stockholm
 • May, Rollo (2005). Den omätbara människan. Om människosynen i existentiell psykologi och terapi. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Singer A. Michael (2022). Släpp själen fri: resan bortom dig själv. Akademius Förlag
 • Strang, Peter (2007). Livsglädjen och det djupa allvaret. Om existentiell kris och välbefinnande. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Strang, Peter & Wikström, Owe (2019). Den ofrånkomliga gåtan. Om döden och frågorna inför livets slut. Libris bokförlag
 • Tolle, Eckhart (2015). En ny jord. Ditt inre syfte. Massolit


Delkurs 4:

Skriftligt examensarbete.

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Eklund, Pernilla (2020). Verktyg för själens vård. Grundbok i själavård & i att leda stödgrupper. Books on Demand
 • Ortiz, Liria (2019). Motiverande medmänskliga samtal. Att möta och motivera människor i kris. Bokförlaget Natur & Kultur
 • Selander, Josephine (2019). Filosofi som terapi. Verktyg för levnadskonst. Roos & Tegnér

Annan kurslitteratur till det skriftliga examensarbetet väljs i samråd med utbildningsansvarig.


Utbildningsansvarig för Själavårdsutbildningen: Rosanna L. Antonsdotter


KOSTNAD

Själavårdsutbildningen till Dipl. Själavårdare: 15.980:- (du kan välja mellan olika betalningsalternativ). Klicka här för att ta reda på mer


Du startar utbildningen när du vill och den pågår i ca. 1 år.


För företag och organisationer gäller annat avtal vid köp av flera utbildningsplatser. Ta kontakt för offert.


Formuläret nedan är endast en intresseanmälan och inte någon bindande anmälan.

Om du redan har bestämt dig för att gå utbildningen och vill starta direkt, så kan du anmäla dig här.

 
 
 
Själavårdsutbildningen och vill bli kontaktad
Annat
 
Mail (Vi återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Får du inget mail inom två arbetsdagar så har meddelandet hamnat på villovägar. Vänligen ta kontakt igen.)
Telefon (Vänligen boka ett kostnadsfritt informationssamtal via tidsbokningen. Se länk nedan)
Annat
 
 
 
unsplash