SSRF

Användar- & Betalningsvillkor, Policy samt etiska regler hos SSRF


VÄLKOMMEN!

Varmt välkommen till SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi. Du betyder oerhört mycket för oss och vi är glada för att du har hittat hit. Du gör skillnad! Tillsammans är vi starkare! Vi kommer att ta hand om dig på det mest kärleksfulla sätt vi kan.

Läs mer

Hjärtligt välkommen!


Viktigt att komma ihåg: SSRF hör aldrig av sig via mail, sms, sociala medier, brev, telefon, personligen ("knacka dörr") eller annat sätt och ber om donationer, pengar, medlemsavgifter eller ber dig använda BankID eller inloggnings- och kortuppgifter.

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något. Vi finns här för att hjälpa dig! Vi finns bara ett mail, sms eller samtal bort.


Anmälnings- & Betalningsvillkor

Anmälan till kurser, program, utbildningar etc. är bindande och träder i full kraft när anmälan är skickad.

Din betalning hanteras av INVOZIO, Tryggare Inkasso i Stockholm AB med Reg.nr. 50205-4062, Momsnr. SE502085406201, Bg; 5984-7376. Mer information om din betalning finns på www.invozio.com.

Du har alltid 10 dagar på dig att göra din betalning (vid faktura) om inget annat anges eller vid annan överenskommelse. Inga produkter eller tjänster skickas (gäller även digitala produkter) förrän fakturan är betald eller första delbetalningen är gjord, om inget annat anges eller vid annan överenskommelse.

Fakturan skickas som en e-faktura (webbfaktura) till din e-postadress ca. två dagar efter din beställning, om inget annat anges eller vid annan överenskommelse. Du har sedan 10 dagar på dig att göra din betalning/första delbetalning om inget annat anges, eller vid annan överenskommelse.  E-fakturan skickas till den e-postadress som du angivit vid din anmälan/beställning. För påminnelseavi tillkommer en avgift. För inkassoärenden utgår sedvanlig inkassoavgift samt dröjsmålsränta.

För avskrivning tillkommer en avgift (extra fakturaavgift).

Räntefri avbetalning finns. Ta kontakt via mail eller telefon för delbetalningsplan eller använd formuläret.

Din önskade delbetalningsplan godkännes genom ett bekräftelsemail. Eventuell anmälningsavgift betalas in direkt för att säkra din plats. Resterande betalning sker därefter genom separat faktura. Du kan välja mellan att betala allt på en gång eller dela upp din betalning räntefritt. En extra engångsavgift tillkommer (495:-) på fakturan vid delbetalning för avtal kring delbetalning/uppskjutande betalning.

Försäkring, mat, dryck, resa, övernattning etc. för kurser, utbildningar och annat betalas av kunden själv och ingår ej i kurs- och utbildningsavgift. Vid särskild betalning från utlandet måste kunden själv i god tid meddela SSRF. Priser & frakt Samtliga priser är angivna i kronor (SEK).


Ev. donation drivs av Donorbox.


ÖVRIG INFORMATION

Ångerrätt: Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har kunden full ångerrätt i 14 dagar från den dag kunden får en bekräftelse på beställning/bokning. Har kunden påbörjat sin kurs eller utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja kurs- och utbildningsmaterial gäller inte längre ångerrätt. Vid delbetalning träder hela betalningen i full kraft vid första inbetalningen och hela avgiften blir då bindande. Vid retur, kontakta info@ssrf.nu
Avbokning/ombokning: Av- eller ombokning senare än en månad före kurs- och utbildningsstart godkänns inte utan läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Återbetalning sker då med avdrag för anmälningsavgiften samt eventuell förbrukad kurs- och utbildningstid fram till av- eller ombokning. Inställd kurs eller utbildning SSRF förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och händelser som är utom kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen eller utbildningen blir inställd eller om kunden inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Kunden kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs eller utbildning betalas mellanskillnaden om avgiften är höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Försäkring: Kunden står själv för den försäkring som kan behövas.

Ändringar: SSRF förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra beträffande lärare, konsulter, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel samt andra ändringar. Litteratur: Allt kurs-och utbildningsmaterial ingår i kurs- eller utbildningspriset, där inget annat anges. Obligatorisk kurslitteratur ingår ej i kurspriset.

Intyg/ Diplom/ Certifikat/ Licens: Intyg, diplom, certifikat eller licens erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs/utbildning är uppfyllda och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos SSRF i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

Övrigt: Filmning, fotografering, ljudinspelning eller annan kopiering är ej tillåten utan tillstånd från SSRF.

Med reservation för ändringar.

INTEGRITETSPOLICY

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du är inne på vår hemsida får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

MARKNADSFÖRING VIA E-POST

Om du ger oss tillåtelse, kan vi skicka e-post om våra uppdateringar. Vi följer den nya personuppgiftslagens riktlinjer (GDPR).

SAMTYCKE

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, hantera en leverans eller returnera ett köp, samtycker du till att vi samlar in information och använder den för detta syfte. Om vi ber dig om personlig information för annat syfte, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen be dig direkt så att du kan godkänna detta eller ge dig möjligheten att säga nej.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: info@ssrf.nu OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra Användarvillkor.

ONE.COM

Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

TREDJEPARTSTJÄNSTER I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss. Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information. Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din
information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

LÄNKAR När du klickar på länkar på vår hemsida kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.

SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder denna webbplats.

ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet. Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dig här att policyn har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.

Om SSRF förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

ETISK POLICY

Respekteras och följs av alla SSRF utbildade och godkända Själavårdare och Terapeuter.


Läs mer


• Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klientens behov av integritet.

• Terapeuten särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

• Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

• Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienten.

• Terapeuten arbetar alltid för klientens hälsa och välbefinnande.

• Terapeuten utövar det som hen är utbildad inom.

• Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienten så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.

• Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.

• Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

• Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor.

• Terapeuten har kunskap om de lagar och avtal som berör verksamheten.

• Terapeuten med eget företag följer god företagssed.

• Terapeuten är seriös i sin prissättning.

• Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.

RELATION TERAPEUT – KLIENT (Med klient avses individ, par, grupp eller dyl.)

• Terapeut-klientrelationen är en yrkesmässig relation.

• Terapeuten skall visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.

• Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga att själv ta eget ansvar.

• Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen.

• Terapeuten får inte för egen vinning utnyttja denna bindning i någon form. Terapeuten skall vara varsam med att relationen till klienten inte utvecklas till nära vänskap och familjär relation förrän den terapeutiska processen enligt båda parterna är helt avslutad.

• Sexuella anspelningar i form av överlagda eller återkommande kommentarer, gester eller fysisk kontakt som kan uppfattas som sexuella närmanden, får inte förekomma.

• Terapeuten skall vara medveten om när andra relationer och yttre åtaganden är i konflikt med klientens intresse. När en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.

• Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer t.ex. familj, vänner och kollegor.


KOMPETENS

• Terapeuten skall alltid reflektera över sin egen kompetensnivå, sina värderingar och attityder. När terapeuten blir varse sin begränsning skall terapeuten konsultera en kollega eller handledare. Det kan också vara lämpligt att hänvisa klienten till annan terapeut.

• Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.


SEKRETESS

• Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten. När en terapeut tvivlar om gränserna för sekretessen skall terapeuten söka handledning.

• Klienten skall alltid informeras om att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller omgivningen.

• När terapeuten önskar använda speciell information om klienten som han fått under terapin – i ett föredrag eller skrift skall alltid klientens tillåtelse inhämtas och anonymiteten bevaras.

• Alla godkända certifierade Terapeuter använder sig av anamnes och skriver journal. Både för klienten och terapeutens säkerhet.

• Ingen journal förs vid själavårdssamtal.


ANSVAR

• Terapeuten skall endast ta emot klienter som hon/han har professionell kompetens att behandla.

• Kontrakt med klienter – skriftligt eller muntligt – upprättas vad gäller avgift, tider, betalningsrutiner, ledigheter, avbokningar från såväl klient som terapeut. Terapins längd och avslut skall diskuteras och ömsesidigt godkännas.

• Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.

• I händelse av personlig relation skall terapeuten överväga sin professionella roll i sitt förhållande till klienten.

• Terapeuten skall se till att den fysiska omgivningen runt klienten under terapisituationen är säker.

• Terapeuten rekommenderas att teckna en ansvarsförsäkring.

• Terapeuter utger sig aldrig att kunna bota någon sjukdom. Terapeuten är väl medveten om kvacksalverilagen.

• Alla verksamma diplomerade Själavårdare och certifierade Terapeuter arbetar seriöst och professionellt.

• Alla verksamma Själavårdare och Terapeuter arbetar med hjälp till självhjälp och hjälper klienten att själv komma till rätta med sitt problem. Klienten har ett egenansvar till att själv försöka göra det bästa av sin situation och att uppnå sitt mål.