Välkommen till SSRF Utbildningscenter

Här kan du utbilda dig till Dipl. Själavårdare och

Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.


Utbildningarna är helt på distans och med flexibel start.


SSRF är ett registrerat trossamfund vilket gör att du kan känna dig helt trygg med kvalitén på våra yrkesutbildningar.

Du som har erhållit ett diplom som diplomerad själavårdare eller ett certifikat som certifierad samtalsterapeut kan välja att arbeta med oss inom SSRF, söka en anställning inom annat samfund/organisation/företag eller starta eget företag. Det finns många vägar att gå för dig som vill arbeta med ditt nya yrke som Dipl. Själavårdare eller Cert. Samtalsterapeut.


Varmt välkommen!


Våra utbildningar

SSRF:s inriktning, mål och syfte.

Vill du veta mer om SSRF:s inriktning, mål och syfte?

Utbildning till Dipl. Själavårdare 

Vill du veta mer om utbildningen till Diplomerad Själavårdare?

Utbildning till Cert. Samtalsterapeut

Vill du veta mer om utbildningen till Certifierad Samtalsterapeut?