SSRF

Rosanna L. Antonsdotter

Utbildningsansvarig & Koordinator

Mer om Rosanna och SSRF

SSRF:s grundval och andemening kan sammanfattas i ett enda ledord: MEDKÄNSLA.


Rosanna Lariella Antonsdotter är grundare av SSRF och startade SSRF som ett samfund 2020. Hon arbetar nu som Utbildningsansvarig & Koordinator inom SSRF.


SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi

SSRF | Studieförbund & Kulturskola

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter

ANDLIG VÅRD MED EXISTENTIELLORIENTERAD INRIKTNING


2020 blev SSRF ett godkänt och registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet. Därför kan du känna dig trygg i att SSRF är ett seriöst samfund med utbildningar, samtal och annat som håller hög kvalité.


Ta reda på mer


SSRF är ett samfund som vill uppmuntra och inspirera människor till att finna sin egen Personliga Högre Kraft, oavsett vad man själv vill kalla denna Högre Kraft.

Vi tolkar inte de olika begreppen åt människor. Dessa tolkningar överlåter vi till varje enskild individ att göra själv. Vi är inte ett samfund som vill berätta för dig vad just du ska tro på. Alla är välkomna till SSRF, oavsett trosinriktning. Det enda vi önskar är att DU också vill leva ett liv som innefattar och uttrycker medkänsla till dig själv och alla andra levande varelser.

Läs mer om SSRF:s mål, ideal och ändamål


Du kan vara medlem hos SSRF även om du är medlem hos något annat trossamfund. Ett medlemskap hos SSRF utesluter inte annat medlemskap.

SSRF omfamnar och inkluderar, istället för att utesluta. Se SSRF som ett komplementärt och holistiskt samfund, istället för ett alternativt samfund.

Vi jobbar efter mottot: "Både och ..., istället för Antingen eller ....".


"Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse.

Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!"


-Från Vassflöjtens sång av Jalal Al-Din Rumi


Alla är välkomna!

Jag kan förstå om orden "trossamfund" och "religion" gör att människor tar ett steg tillbaka, för jag tar själv ett steg tillbaka när det gäller olika slutna och självtillräckliga gemenskaper som basunerar ut "den perfekta andligheten", religionen, gemenskapen, organisationen eller institutionen.


Jag har själv flera gånger lämnat olika sammanhang och gemenskaper som jag inte längre kunnat stå för, men min tro har alltid ändå funnits kvar. Den finns liksom inristad i varje cell av min kropp, i varje andetag jag tar och i varje slag som mitt hjärta slår. Min tro, min Personliga Högre Kraft som jag kallar Gud, har jag av egen erfarenhet förstått att den finns inte inom ramen för någon institution eller organiserad religions väggar utan det är snarare en urkraft inbyggd i varje människas själ. Det finns vissa traditioner jag skulle vilja slippa och vissa påståenden om Gud som jag skulle vilja omformulera och ompröva.


Men, jag tror ändå att vi alla behöver känna tillhörighet och ingå i ett större sammanhang för att kunna möta, spegla och hjälpa oss själva. Detta gör vi genom att samspela med andra som har en liknande inställning och attityd till livet så som vi själva önskar leva det. Vi gör inte det för att lösa världens problem och utmaningar, utan för att vi mår bra av det. Och, det är trots allt inte på egen hand och genom konkurrens som vi kan växa och utvecklas. Växa och utvecklas kan vi endast göra i ett medkännande samspel med andra.


Jag skulle även vilja uppmärksamma att i Bergspredikan (avsnitt i Nya testamentet som sammanfattar essensen, kärleksbudskapet, i Jesu lära så som Den gyllene regeln) finns det inte några lärosatser vi måste tro på eller bekänna oss till. Budskapet i Bergspredikan handlar bara om vad vi bör vara och göra samt hur vi ska agera och bete oss mot andra. Bergspredikan är ett enda stort manifest om medkänsla, det vill säga att lita på Kärleken och leva ett liv i aktiv medkänsla.


"Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

-Matt; 7:12

-Den gyllene regeln-

(Se inspirationsvideos med Karen Armstrong längst ner på sidan).


Även det omvända kan du använda dig av i ditt liv och i din vardag: "Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem"


De själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln är: 

Mildhet, vänlighet och medkänsla. 

Alla dessa själsegenskaper resulterar i goda handlingar som alltid ger vår själ näring.


Mildhet är en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring oss och kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga. Det är att omfamna istället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.


Vänlighet är förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar vi de läxor livet lär oss i medvetenhet om att misstag ofta är våra bästa lärare. För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver vi först utveckla en vänlig attityd till oss själva. När vi upplever vänlighetens äkta energi skäms vi inte eller lägger skam på andra med illusionen att vi bör vara perfekta. Vi gör vårt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker. Vänlighet påminner oss om att vi hellre än att vara stolta bör vara tacksamma för våra framgångar. Vänlighet får oss att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla.


Medkänsla är en djup gudomlig kärlek till allt och alla. Medkänsla kan endast strömma fritt från våra hjärtan när vi inte dömer utan istället försöker förstå. Vi behöver vår egen medkänsla precis lika mycket som andra. Oavsett om det är en stilla bön eller en mild beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När vi upplever äkta medkänsla förstår vi att vi kan bara behålla det vi själva ger.


"Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga.

Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla."


-Dalai Lama


Jag skulle vilja avsluta detta stycke med Carl Ekdahls ord från boken "Livsstegen. 12 steg till inre hälsa" av Olle Carlsson.


"Välkommen du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas och tror att det finns en makt större än vi själva, en kraft att ösa ur når vår egen tagit slut.


Vad du än har gjort eller kommer att göra så är du välkommen.


Oavsett hur mycket du hatar dig själv, oavsett hur illa du gjort dig själv, dina barn, din partner, dina föräldrar, dina syskon, dina vänner, så är du välkommen.


Jag hälsar dig speciellt välkommen som inte känner dig välkommen, som betraktar livet och människorna omkring dig med misstänksamhet.


Jag hälsar dig speciellt välkommen som tycker du är förmer än andra, och hyser förakt för dina medmänniskor.


Jag hälsar dig speciellt välkommen som upplever dig själv så värdelös, ful och otillräcklig att du korsar gatan för att slippa träffa någon du känner.


Vi söker inte konsensus, vi behöver inte vara överens.

Vi är inte här för att klubba igenom några gemensamma beslut, och vi är inte här för att stifta lagar.


Vi är här för att vi har en andlig längtan, för att vi lever med frågorna, för att vi saknar svaren, för att vi är människor!


Vi har ingen katastrofplan om något oväntat skulle inträffa, men vi befinner oss här tillsammans och vi har inte längre till varandra än att vi kan känna värmen från varandras kroppar.

Det är inte lång väg att sträcka ut handen, om någon skulle falla."


Varmt välkommen!


Med kärlek,

Rosanna Rosanna Lariella Antonsdotter

Rosanna är utbildningsansvarig och koordinator hos SSRF.


Rosannas vision och intention är att ge människor kunskap och insikter för livet som gör att de kan förverkliga sig själv och ha modet att leva livet fullt ut.

Detta gör hon genom kurser, utbildningar, workshops, föredrag och samtal som alltid är äkta, personliga, nära och avskalade där mötet, bekräftelsen och medkänslan står i fokus.

 

Rosanna bygger sin kunskap på lång erfarenhet och väl beprövad forskning för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för just din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

 

Rosanna använder ett väl beprövat system för att du ska lära känna dig själv på djupet där syftet är att du ska lära dig förstå dig själv och hitta rätt på livets väg med både hjärta och intellekt som dina vägvisare. Målet är att ta reda på vad du egentligen vill i livet och lära dig hur du kan förverkliga dina långsiktiga planer, d.v.s. förverkliga dig själv.

 

Rosanna har arbetat professionellt med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande sedan 1998 och är utbildad inom komplementärmedicinen och har flertalet diplomeringar, certifieringar och licenser inom detta område. Hon har även skrivit flera böcker, texter och annat och är författare hos SSRF Bokförlag.

 

Rosanna har dessutom mer än fem års akademiska studier i religionsvetenskap och psykologi och innehar akademisk examen i religionsvetenskap.

Hon är även utbildad beteendevetare med inriktning mot människa, kultur och religion och är fil. kand. med inriktning religionspsykologi.


Herrens Bön

Tolkning av Herrens Bön från boken "Whispers from Eternity" av Paramahansa Yogananda.

Översättning: Rosanna L. Antonsdotter

"Himmelske Fader, Gudomliga Moder, Vän, Älskade Gud!


Må vårt ändlösa tysta uttryck av Ditt Heliga Namn förvandla oss till Din avbild.  

Inspirera oss, så att vår dyrkan för det materiella förändras till tillbedjan av Dig.

   Genom våra rena hjärtan må Ditt fullkomliga rike komma till jorden, och låt alla nationer befrias från förtvivlan.

Låt själens frihet inom oss manifesteras i det yttre.

   Må vår vilja växa sig stark i att övervinna världsliga begär till att slutligen vara inställd efter Din oklanderliga vilja.  

Ge oss vårt dagliga bröd: mat, hälsa och välstånd för kroppen; effektivitet för sinnet; och framför allt Din kärlek och visdom för själen.  

Det är Din lag att "Ge, så skall ni få”.

Må vi förlåta dem som förolämpar oss, evigt medvetna om vårt eget behov av Din befriande nåd.  

Utsätt oss inte för frestelser genom att missbruka Din gåva av vårt förnuft.

Om Du skulle vilja testa oss, O Heliga Ande, må vi inse att Din hänförelse går bortom all jordisk frestelse.  

Hjälp oss att befria oss från skuggans bojor som är det enda onda: omedvetenhet och okunskap om Dig.  

För riket är Ditt, liksom kraften, styrkan och äran, för evigt.


Amen." 

DEN GYLLENE REGELN


"Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

-Den gyllene regeln-


Här kan du se två inspirationsvideos med Karen Armstrong där hon berör ämnet MEDKÄNSLA och visar på vikten av att leva efter "Den gyllene regeln".

Titel på video 1 är: "Let´s revive the Golden Rule".

Titel på video 2 är: "Charter for compassion".


KAREN ARMSTRONG

är en brittisk författare som är verksam vid Leo Baeck College for the Study of Judaism i London. Vid 18 års ålder anslöt hon sig till den romersk-katolska organisationen "Society of the Holy Child Jesus", där hon avancerade till nunna.

År 1969 lämnade hon klosterlivet för att studera modern litteratur vid universitetet i Oxford

Armstrong anses av många vara en auktoritet inom sitt ämnesområde och hon har medverkat i flera TV-program, däribland en dokumentärserie i sex delar om Paulus, samt författat en rad böcker om tro och religion.

Armstrong mottog Muslim Public Affairs Council's Media Award år 1999, New York Open Center Gala Honours år 2004, TED Prize år 2008, Roosevelt Institutes Four Freedoms Medals Freedom of Worship år 2008 och "Kunskapspriset"- Internationella hederspriset år 2011. Hon har tilldelats  titeln hedersdoktor av Aston University 2006 och av St Andrews universitet 2011."


Boktips:

"Med Gud på vår sida: Religion och våld genom historien" av Karen Armstrong.