SSRF Bokförlag

SSRF Bokförlag

SSRF Bokförlag är ett förlag som hjälper människor att ge ut sitt budskap i olika former med syfte att utvidga människors förståelse för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.Mer om SSRF

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter

Centrum för Själavård & Samtalsterapi


Samfundet för alla människors lika värde som förespråkar kulturell och andlig förståelse

genom att förena vetenskap och religionSvenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter (SSRF) är ett fristående samfund som grundar sitt arbete på religionsintegration och frihetsbejakande rättigheter.

SSRF följer FN:s vägledande riktlinjer för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna.

SSRF följer även den svenska lagen om religionsfrihet där SSRF förenar vetenskap och religion genom kulturell och andlig förståelse.
Mer information om SSRF:s arbete genomÖvriga publikationer


från "Myndigheten för stöd till trossamfund".

Andlig vård inom sjukvården

Religion, vård och omsorg

Trossamfundens sociala insatser

Vad religionsfrihet innebär

SSRF:s Författare

Sofia Pila Andersson

SSRF Konsult och ingår i SSRF-teamet

Klicka här för att ta reda på mer om Sofia Pila Andersson.


Klicka på knappen nedan för att ta reda på mer om hennes projekt.

Rosanna Lariella Antonsdotter

Utbildningsansvarig och koordinator för SSRF

Klicka här för att läsa mer om Rosanna Lariella Antonsdotter.


Klicka på knappen nedan för att läsa mer om hennes böcker.

Aila

Lundquist

Själavårdare och ingår i SSRF-teamet

Klicka här för att läsa mer om Aila Lundquist.


Klicka på knappen nedan för att läsa mer om hennes böcker.

Write because you want to communicate with yourself.

Write because you want to communicate with someone else.

Write because life is weird and tragic and amazing.

Write because talking is difficult.

Write because it polishes the heart.

Write because you can.

Write because you can´t.

Write because there is a blackbird outside of my window right now and oh my god isn´t that the best start to the day?

Write because you´re trying to figure yourself out.

Write because you might not ever figure yourself out.

Write because there still aren´t enough love poems in the world.

Dalton Day