SSRF

VÄX MED OSS

SSSS | Yrkessamfund

VILL DU VARA MED FRÅN START OCH VÄXA MED OSS?

SSSS | Yrkessamfund

Yrkessamfund för själavårdare & samtalsterapeuter. Ett yrkessamfund som vill verka för andlig vård och existentiell hälsa.


Vill du vara med från start och växa med oss? Syftet är att skapa en branschorganisation för de yrkesgrupper som önskar validera sin yrkeskompetens genom en så kallad auktorisation. Auktorisationen ges till alla som har en yrkesutbildning inom själavård, samtalsterapi och liknande professioner.


Du som medlem ska kunna erhålla en fortlöpande auktorisation, där du kommer att kunna titulera dig Auktoriserad själavårdare, Auktoriserad Samtalsterapeut, Auktoriserad Religionom, Auktoriserad Existensionom och auktorisationer för likartade yrken inom andlig vård och existentiell hälsa. Därmed sker en medlemsprövning och en årlig avgift för samfundets olika auktoriserade funktioner, både för dess yrkesverksamma medlemmar, men också för de som bedriver egna yrkesutbildningar inom branschen.

 

Vi har sedan en tid tillbaka både sett individer och företag som erbjuder människovårdande utbildningar inom vår bransch med mycket undermåliga utbildare och ett klent utbildningsmaterial för certifiering. Genom en auktorisation sållas dessa med tiden bort. SSSS har även som vision att dess medlemmar, auktoriserade människovårdare, ska efterfrågas i stor utsträckning av både företag som söker kvalificerade människovårdare, men också till det som idag kallas för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Återigen vill vi alltså göra dig påmind om din roll i att vilja verka för och vara medgrundare till SSSS.


Syftet är att du som medlem ska kunna erhålla en yrkesauktorisation, som visar att du är kvalitetssäkrad genom kompetensutveckling och kvalitetssäkring. SSSS’ vision är att medlemmarna, auktoriserade människovårdare, ska efterfrågas som kvalificerade yrkesutövare inom själavård, samtalsterapi, andlig vård och livscoaching samt existentiell hälsa. Auktorisationen kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att påvisa din professionella kunskap och kompetens.

 

Förutsättning för medlemskap blir specifikt att medlemmen har en av SSSS godkänd yrkesutbildning samt följer SSSS etiska principer för människovård. Som medlemsförmån finns möjlighet att erhålla SSSS auktorisationscertifikat och sigill för att visa på kunskaper på en högre nivå samt regelbunden fortbildning. Detta blir en kvalitetssäkring enligt SSSS kriterier för medlemskap.

 

Under våren 2024 kommer bland annat villkor för medlemskap, yrkesetiska principer för kvalitetssäkring och den kompetensutveckling som erfordras för auktorisation att sammanställas. Ett auktorisations- och kvalitetsråd kommer att bildas genom en interimsstyrelse (en tillfällig styrelse som agerar innan en organisation är formellt bildad), som är personligen bundna av överenskommelser som ingåtts för organisationens räkning. 


Vill du fortsättningsvis få fortlöpande information om SSSS?

Klicka då här och ange din e-postadress och ditt namn. Det kostar inget och du förbinder dig inte till något genom att prenumerera på SSSS Nyhetsbrev. Du kommer då och då att få mail med fortlöpande information speciellt riktad till dig som är intresserad av att få veta mer om SSSS. Nyhetsbreven kommer initialt att skickas ut genom SSRF.


Vi är mycket intresserade av att lyssna till dig som är själavårdare, om hur du ser på din profession. Är det ett kall, ett yrke, ett uppdrag eller inkorporerar du själavården i din samtalsterapeutiska verksamhet?


Vi vill gärna höra dina tankar, känslor, åsikter, reflektioner och funderingar.

Kanske vill du även bidra med din kunskap, erfarenhet och kompetens på något sätt och vara med i teamet?


Vi finns här för dig och lyssnar gärna på vad du har att säga. Vi vill gärna höra vad du tycker!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

Varmt tack!