SSRF

Från rädsla till frid

Guidad meditation: Från rädsla till frid (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från osäkerhet till hopp

Guidad meditation: Från osäkerhet till hopp (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från inre splittring till närvaro

Guidad meditation: Från inre splittring till närvaro (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från ensamhet till

tro och tillit

Guidad meditation: Från ensamhet till tro och tillit (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från påverkan utifrån till inre övertygelse

Guidad meditation: Från påverkan utifrån till inre övertygelse (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom

Guidad meditation: Från oäkta skuldkänslor till äkta visdom (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Från yttre kontroll till kärlek

Guidad meditation: Från yttre kontroll till kärlek (ca. 15 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här


Övning till insikt:

Från varför till hur

Guidad övning: Övning till insikt från boken "Genom betraktarens ögon" av Rosanna L. Antonsdotter (ca. 10 min. Svenska)

Text, röst och innehåll: Rosanna L. Antonsdotter.

Ljudfil (mp3): Lyssna nedan. För webbversion, Klicka här

Textfil (pdf): Klicka här

Text till övningen:


Sätt dig någonstans där du kan få vara i fred och sitta ostört en stund.

Ha papper och penna bredvid dig.

Läs igenom övningen noggrant innan du börjar.

 

Slut ögonen och känn hur det känns i din kropp när du ställer dig frågan:


Varför...? (använd egen fråga eller se förslag nedan)

 

Var känns det i kroppen?

Hur känns det?

Vad känner du?

 

Lägg gärna händerna på detta ställe.

Andas in i detta område i kroppen. Fyll det med din andning.

Våga stanna kvar och bara upplev känslan fullt ut, precis som den är just nu.

Försök inte att analysera, konfrontera eller hålla tillbaka. Bara upplev det som är just nu.

Kom ihåg att du får bara så mycket som du klarar av att hantera vid just detta tillfälle. Lita på det!! Du kan göra om övningen, igen och igen och igen…

Kanske kommer det upp ett minne. Låt det då få komma. Bara betrakta det. Se det genom betraktarens ögon och fortsätt med andningen.

 

När känslan börjar avta, kan du se om det förflyttas till något annat ställe i kroppen. Om det gör det så upprepa övningen vid detta ställe.

Om inte, så kan du öppna ögonen och ta in rummet du befinner dig i just nu. Om du är inomhus kan du säga högt: Nu ser jag ett fönster, där ser jag en bok, på golvet ligger det en penna, jag är lite frusen just nu… o.s.v.

Om du är utomhus kan du säga högt: Där flyger en fågel, solen känns varm på min kropp, himlen är blå, där drar ett moln förbi… o.s.v.

På så sätt kommer du tillbaka till här och nu.

 

Skriv nu ner, detaljerat, vad du upplevde och eventuella minnen. Läs sedan detta högt för dig själv. På så sätt lär du dig att artikulera och känna känslorna du upplever fullt ut.

 

Ställ dig nu frågan:


Hur kan jag se ett samband med det jag upplevde och mitt eget liv, här och nu?

Vilken insikt har jag kommit fram till?

Hur kan jag göra annorlunda, så jag slipper upprepa samma mönster igen?

 

Sedan övar du, om och om igen, när en situation uppstår, att agera annorlunda tills du programmerat in ett nytt mönster som stödjer dig i livet och ger dig en känsla av välbefinnande istället.

 

Hur känns det nu i kroppen?

 

Bra jobbat!


Olika förslag till frågan "Varför...?"

 • Varför håller jag mig kvar i det förgångna, istället för att vara här och nu?
 • Varför har jag sådan motvilja till förändringar?

 • Varför känner jag mig hela tiden så splittrad?

 • Varför fortsätter jag att döma…………..?

 • Varför är det så svårt för mig att se min egen skönhet?

 • Varför är det så svårt för mig att bara ta det lugnt och pausa en stund?

 • Varför kan jag inte förlåta………….?

 • Varför försöker jag dölja för andra vem jag är?

 • Varför tillåter jag mig själv att bära alla dessa masker av………………..?

 • Varför beter jag mig som ett ”behövande barn”?

 • Varför vill jag bara fly från allt?

 • Varför vill jag visa mig ”bättre” än vad jag känner mig?

 • Varför vill jag så envist ha kontroll över allt och alla?

 • Varför tror jag att jag inte är tillräckligt intelligent?

 • Varför är jag så rädd för min egen gåva/styrka/kraft?

 • Varför känner jag att jag har ett behov att manipulera/ljuga/lägga till eller dra ifrån detaljer från sanningen för att bli omtyckt av andra?

 • Varför tvivlar jag på min egen ledarförmåga?

 • Varför gör jag inte det jag längtar och drömmer om?

 • Varför lyckas jag inte se den hösta versionen av……………….?

 • Varför låter jag mina tankar få styra mitt liv?

 • Varför är jag så rädd för………………..?

 • Varför hindrar jag mig själv från att uppleva glädje?

 • Varför vill jag hellre befinna mig i framtiden än här och nu?

 • Varför kan jag inte göra mig fri från……………..?

 • Varför fortsätter jag att oroa mig för/över…………..?

 • Varför väljer jag att spela en roll av ett offer i mitt liv?

 • Varför låter jag det gå så långt att jag blir sjuk, innan jag förstår att jag behöver en längre tids vila för rekreation och introspektion?

 • Varför kan jag inte se och uppleva min äkta identitet?

 • Varför är det så svårt för mig att hushålla med min egen energi?

 • Varför stoppar jag mig själv från att göra/uppleva…………….?

 • Varför sätter jag mig själv i en position där jag känner mig utnyttjad?

 • Varför vågar jag inte ta ett eget beslut om…………….?

 • Varför brister jag i tillit till……………… ?

 • Varför blir jag hela tiden så irriterad på…………..?

 • Varför vill en del av mig vara kvar i en "omedveten sömn"?

 • Varför har jag så svårt för att be om hjälp?

 • Varför är jag inte villig att förändra………. ?

 • Varför tillåter jag att ångesten och paniken får ta över?

 • Varför väljer jag att dra mig undan?


Frågor för introspektion

Nedan finner du några frågor för introspektion. De är till för din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande. Du kan även använda frågorna till dina egna klienter. Längst ner hittar du en "knapp" där frågorna även finns på textfil (pdf). Denna får du gärna ladda ner och skriva ut.


FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION

 • Vilka värderingar och trosföreställningar, tror du, att du ärvt från dina föräldrar?
 • Är det någon eller några av dessa övertygelser som du fortfarande styrs av?
 • Finns det något ouppklarat mellan dig och din familj? Om det är så, vad hindrar dig från att reda ut situationen?
 • Skriv ner allt positivt du fått från din familj.
 • Om du nu har skaffat en egen familj, finns det något av det som är ouppklarat eller det som är positivt som du har fört över till din egen familj?
 • Finns det något du skulle vilja ändra på i din egen familj? Om det är så, vad hindrar dig från att göra dessa förändringar?
 • Beskriv de familjedrag hos dig själv som du skulle vilja stärka och utveckla.
 • Vad är kreativitet för Dig?
 • Uppfattar du dig själv som en kreativ person?
 • Förverkligar du dina kreativa idéer? Om inte, vad hindrar dig?
 • Upplever du att pengar styr ditt liv? Hur och på vilket sätt?
 • Kompromissar du på ett sätt som kränker ditt inre för att uppnå ekonomisk trygghet?
 • Hur ofta styr rädslan och osäkerheten för att inte överleva dina beslut och handlingar?
 • Känner du dig tillräckligt stark för att kunna bemästra din oro och osäkerhet för ekonomin och din fysiska överlevnad? Om inte, vad behöver du göra för att kunna uppleva den styrkan inom dig?
 • Vilka mål har du som du ännu inte har försökt uppnå? Vad hindrar dig från att börja arbeta för att uppnå dem?
 • Tycker Du om dig själv? Om inte, vad är det du inte tycker om och varför?
 • Anstränger du dig aktivt för att förändra det du inte tycker om hos dig själv?
 • Upplever du dig själv som ärlig eller förvanskar du ibland sanningen? I så fall, varför?
 • Uppfattar du dig själv som stark eller svag?
 • Är du rädd för att stå på egna ben?
 • Har du någonsin stannat kvar i en relation till en människa du egentligen inte älskade på grund av rädslan att vara ensam?
 • Respekterar du dig själv? Kan du bestämma dig för att förändra din livsstil och sedan hålla fast vid ditt beslut?
 • Hur känner du inför ordet ansvar? Är du rädd för ansvar eller känner du dig ansvarig för allt och alla?
 • Önskar du ständigt att ditt liv skulle vara annorlunda? Gör du, i så fall, något för att förändra situationen eller har du resignerat och fogar dig i ditt öde?
 • Vilka känslomässiga minnen känner du fortfarande att du behöver läka?
 • Utnyttjar du någonsin känslomässiga trauman för att kontrollera människor eller situationer? Beskriv dem, i så fall.
 • Har du låtit dig kontrolleras av en annan persons känslomässiga trauman? Hur kan du lära dig att känna igen detta, om det hände igen? Vad kan du göra för att förhindra att du kontrolleras på det viset igen?
 • Bär du på någon rädsla inför utsikten att faktiskt bli helt känslomässigt frisk?
 • Förknippar du känslomässig hälsa med att inte längre behöva nära relationer?
 • Hur ser du på förlåtelse?
 • Vad anser du vara en sund nära relation? Är du beredd att sluta utnyttja gamla trauman och öppna dig helt och fullt för en sådan relation? Vad skulle det, i så fall, innebära för Dig?
 • Vilka är de människor i ditt liv som du känner har kontroll över din vilja, och varför?
 • Försöker du kontrollera andra? Om ja, vilka är de och varför känner du behov av att kontrollera dem?
 • I vilka situationer mister du kontrollen över din egen vilja?
 • Kompromissar du med dig själv i situationer där du vet att du behöver förändras och skjuter förändringen på framtiden? Om så är fallet, identifiera dessa situationer och dina skäl till att inte vilja agera.
 • Kan du känna när du får inre vägledning om hur du ska agera?
 • Har du förmågan att lita på denna högre ledning, trots att du inte får några garantier om resultat?
 • Vad skrämmer dig mest när det gäller att följa den gudomliga vägledningen du får?
 • Brukar du be om högre vägledning när det gäller specifika planer eller har du tillit och tro till att säga: ”Ske Din vilja, inte min”?
 • Vilka övertygelser har du som får dig att tolka andra människors handlingar på ett negativt sätt?
 • Vilka negativa beteendemönster dyker ständigt upp i dina relationer?
 • Har du några attityder som du känner berövar dig kraft? Vilka, i så fall?
 • Vilka övertygelser håller du fast vid trots att du vet att de inte är sanna?
 • Vilka övertygelser och attityder skulle du vilja förändra hos dig själv? Är du villig att bestämma dig för att göra dessa förändringar?
 • Känner du dig rädd för de förändringar som kan komma att inträffa om du bestämmer dig för att leva ett mer medvetet liv?
 • Vilka frågor har du försökt få svar på under meditation eller bön?
 • Vilka svar på dessa frågor är du mest rädd för?
 • Köpslår du med Gud (Din Personliga Högre Kraft)?
 • Klagar du inför Gud oftare än du uttrycker din tacksamhet?
 • Brukar du be om bestämda saker istället för att uttrycka din uppskattning i bönen?
 • Väntar du dig att Gud ska ge dig en förklaring till dina smärtsamma upplevelser? Om så är fallet, skriv ner dessa upplevelser.
 • Hur skulle ditt liv förändras om Gud skulle ge dig ett svar på dina frågor?
 • Har du börjat med meditation men slutat? Varför, i så fall?
 • Är du rädd för att komma närmare det gudomliga på grund av de förändringar detta kan föra med sig i ditt liv?