SSRF

Visdom

Vad är visdom?

Receptet för visdom innehåller tre ingredienser:


 1. Intelligens
 2. Intuition
 3. Manifesterad intelligens + intuition


Intelligens är inte detsamma som att vara intellektuell. Att vara intellektuell är att ha kunskap om något, vilket vem som helst kan läsa och studera sig till. Att vara intelligent går djupare än så. Intelligens har ingen ålder och går aldrig ur tiden. Det är att ha upplevd kunskap. Det vill säga att ha kunskap om något och även tillämpat detta i sitt liv.


För att ta en liknelse så låt oss säga att du har ett recept på en tårta. Du kan läsa receptet och få kunskap om alla ingredienser, men du vet fortfarande inte hur den smakar. Tårtan är ännu inte upplevd kunskap. Du har ännu inte tillämpat kunskapen i ditt liv. För att kunna göra det behöver du faktiskt baka tårtan och smaka på den själv. När du har smakat på tårtan kan du antingen bestämma dig för om du gillar den eller inte. Om tårtan faller dig i smaken blir det något som du upplevt som gott för dig. Då är detta din sanning. Just den tårtan tycker du är god och då kan du också ge receptet vidare för att du i ditt innersta vet att den är god.


Intuition är när ditt själsliga behov tillgodoses. Intuition går bortom tankar och känslor. Det är när vi ger själen andlig näring och vi börjar lita på dess budskap. När vi gör det börjar vi känna mer frid, medkänsla med oss själva och andra, tillit, beskydd och vi känner oss älskade för den vi är och inte endast för vad vi gör.


Manifesterad intelligens + intuition är att leva som man lär. Det är att kunna förstå livet och leva därefter. Det räcker alltså inte att endast läsa om något. Man behöver praktisera det man läser. Det räcker inte att endast läsa om exempelvis meditation för att veta vad det är och kunna ta del av dess effekter av lugn, ro, tillit, intuition och medkänsla. Man behöver även sätta sig ner och meditera för att kunna veta vad meditation faktiskt är. Sedan gör man det till en vana och börjar leva sitt liv därefter. Då har man visdom om något, i det här fallet meditation och hur det påverkar ens liv.

 

Hur når man då visdom?

Det gör man genom att ständigt utveckla sin intelligens och intuition genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande. Det kan man göra på många olika sätt. Du får prova dig fram tills du hittar ett sätt som passar just dig. FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


1. Vad är din sanning kring begreppet ”intelligens”?

 

2. Vad är din sanning kring begreppet ”intuition”?

 

3. Vad innebär begreppen ”personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande” för dig?

 

4. Vad upplever du att du har kunskap om och även har tillämpat detta i ditt liv?

 

5. Har du hittat ett personligt sätt att nå visdom på? Skriv ner din berättelse, dina tankar och reflektioner kring ämnet VISDOM.

 

6. Anser du att du lever som du lär?

Om svaret är JA, berätta mer… Hur, när, på vilket sätt o.s.v.

Om svaret är NEJ, vad tror du hindrar dig?

 

7. Hur kan du i ditt vardagliga liv träna dig själv i att lita mer på din intuition och intelligens?

 

8. Vad är själslig näring för dig?

På vilket sätt kan du i din vardag ge din själ den näring som den behöver för att fullt ut kunna utveckla din intuition och intelligens?Författare: Rosanna L. Antonsdotter


  Gör plats åt det nya 

  Det är dags att göra plats åt det nya genom att rensa ut det gamla, både i det yttre som i det inre.


  Du som läser det här just nu har redan gått en bra bit på den andliga vägen och det är dags nu att ta din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande ytterligare ett steg. För att kunna göra det behöver du "rensa" för att kunna ta emot en "uppgradering" av dig själv. Det är dags att gå från insikt till handling.


  Just nu handlar det om att rensa ut det som inte längre är DU och som du inte längre behöver. Detta gäller både i det inre som i det yttre.


  Det är dags att rensa och organisera i ditt hem och på din arbetsplats. När du rensar och organiserar i det yttre, så rensar du samtidigt i ditt inre och organiserar på så sätt dina egna tankar och känslor.


  Du kommer steg för steg att framöver bli uppmärksam på vad som inte längre stödjer dig i livet. Se inte detta som ett straff, utan som en välsignelse. Allt som inte längre har en plats i ditt liv behöver rensas ut eftersom DU har förändrats och något nytt är på väg in. Det är din uppgift nu att göra plats för det nya!


  Prokrastinera inte och vänta inte på att bli redo, utan starta denna process redan idag. Börja med att göra en riktig utrensning i ditt hem. Tacka varje sak och ting som du rensar ut. Behåll endast det som ger dig en känsla och tanke på glädje, kärlek och ljus. När du rensar ut något så tänk samtidigt på personen som gav dig detta, eller kring situationen som denna sak tog plats i ditt hem. Välsigna personen och situationen. Släpp sedan taget och ge vidare eller släng. 


  Varje sak och ting som du rensar från det yttre, rensas även från ditt inre. 


  Lita på processen och låta den få ta den tid den behöver, men starta idag! Kom ihåg att något nytt är på väg in i ditt liv och nu är det din uppgift att göra plats åt det nya.  Författare: Rosanna L. Antonsdotter


   Hemlängtan

   Kan du ibland uppleva att du längtar "hem", men inte riktigt förstår vad/var "hemma" och denna hemlängtan betyder?


   I så fall, är du välsignad! Denna djupa innerliga längtan som kommer djupt inifrån din själ, är en välsignelse från Din Personliga Högre Kraft. Och, denna längtan betyder att du är mottaglig för att ta emot välsignelsen.


   Denna hemlängtan är egentligen ingen plats du längtar till, utan ett tillstånd inom dig. Ett tillstånd inom dig som aldrig förändras, där du aldrig är ensam och som alltid ger dig skydd och beskydd, frid och harmoni. 


   Saker och ting förändras snabbt i världen just nu och vårt mänskliga nervsystem har svårt att hänga med i all denna turbulens. Detta kan skapa stress, oro och frustration inom varje människa, och den övergripande känslan är inte direkt att vi går mot större inre stillhet. 


   Att hålla näsan över vattenytan i denna tid har mer att göra med att skaffa sig vissa praktiska färdigheter eller specifika kunskaper än att hitta vår inre stillhet och tystnad mitt i den rasande stormen och turbulensen som omger oss. 


   Ändå är det endast denna inre stillhet som faktiskt kan hjälpa oss just nu. 


   På den andliga nivån finns det ett "hem" och vi har beskydd där. Det är dit din längtan vill ta dig.


   Låt detta andliga "hem" inom dig, bli ditt nya hem först. När du är förankrad i ditt sanna "hem" i det inre, så kommer detta "hem" att leda dig till din rätta plats och hem i det yttre där du behövs som mest och bäst. 


   Det finns en gudomlig intelligens och en gudomlig ordning som är större än vår egen intelligens och som har en bättre plan än vår egen handlingsplan. 


   Lita på att det finns en Personlig Högre Kraft samt människor i din omgivning som endast vill dig väl och som vill se dig lyckas och utveckla din högsta potential. 


   Det kan vara plågsamt att vara andligt medveten i en relativt andligt omedveten värld och det är mycket talande att hjärnavbildningar har visat att det är samma nervbanor som aktiveras under och efter ett "andligt uppvaknande/transformation" som vid depressiva tillstånd. Forskarna talar om "två sidor av samma mynt". Den avgörande skillnaden är att de som kontinuerligt ägnar sig åt någon form av andlig praktik aktiverar och till och med utökar storleken på sitt "prefontala cortex" - pannloberna där det "andligt medvetna sinnet" har sitt säte - medan de som lider av depressiva tillstånd och negativa tankar har en lägre aktivitet i samma hjärnområden. Kom ihåg att detta gäller även för överflöd och brist. Det är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Vilken verklighet väljer DU? Vilken verklighet vill DU leva i? 


   Använd gärna bönen nedan: 


   ”Kära Gud,

   Jag överlämnar nu alla mina problem till Dig.

   Tolka den här situationen åt mig.

   Låt mig bara se kärlek inom mig själv och andra. 

   Visa mig vad jag måste se.

   Vägled mig till vad jag måste göra.

   Hjälp mig att se bortom rädslan jag känner. 

   Tack!

   Amen"   Författare: Rosanna L. Antonsdotter