SSRF

Hjärtat vet vad det vill ha


Hjärtat vet vad det vill ha och vi kan inte kompromissa med det som hjärtat kräver. Det finns inga om, men eller kanske efter den punkten.


Det finns en andlig och universell lag som lyder:


Om du tror, känner och upplever djupt inom dig själv att det är möjligt för dig att nå en plats i livet där din själs storhet av fullkomlig tillfredsställelse och gudomlig glädje kan få komma till uttryck genom dig till världen och få genomsyra alla aspekter av ditt liv; så har du rätt.


Hjärtat har fem olika nivåer(djup)som varje individ behöver ta sig igenom. Dessa är:

 • Det materiella hjärtat
 • Det mentala hjärtat
 • Det emotionella hjärtat
 • Det själsliga hjärtat
 • Det gudomliga hjärtat


För att kunna förstå och tolka hjärtats språk korrekt behöver vi uppnå en nivå där vi har kontakt med vårt själsliga hjärta. Det är det själsliga hjärtat som den här texten handlar om. Jag pratar här om det själsliga hjärtat som finns på Varandets nivå. Varandet är den djupa inre dimensionen som omsluter det materiella, mentala, emotionella och själsliga hjärtat och är som en ”behållare” för dessa. På denna nivå använder det själsliga hjärtat tankar och känslor endast som redskap för att kunna nå ut i världen. Det vill säga, på den nivån har vi kontroll över våra tankar och känslor, istället för att våra tankar och känslor kontrollerar oss.


Den fullkomliga tillfredsställelsen och gudomliga glädje som utmärker det själsliga hjärtat kan endast uppstå i Varandet, bortom det mentala och emotionella uttrycket. Bortom intellekt och känsla. Att förstå det är början på den djupa insikten om vad Enhet och Sammansmältning innebär, vilket är detsamma som Kärlek. Den form av Kärlek jag pratar om här är den som kommer ur ditt Varande. Den är Det som kommer igenom ditt Varande till den yttre världen. Ditt själsliga hjärta står att finna på Varandets nivå genom vilken Kärleken kan komma in.


Vi kan inte av egen ansträngning nå det gudomliga hjärtat. Vi kan enbart smälta samman med det. Den sammansmältningen är slående lik det som händer vid det ”svarta hålet”. När man kommer inom räckvidden av dess kraftfält sker sammansmältningen spontant och utan ansträngning. För att kunna smälta samman med det gudomliga behöver vi befinna oss på det själsliga hjärtats nivå och klara av att hålla hjärtat ”öppet” oavsett vad som pågår i det inre och i det yttre. Vi har då ett ”stabilt hjärta” vilket genom Kärleken kan flöda fritt.


Det själsliga hjärtat kräver ditt fulla samarbete. Vad just ditt själsliga hjärta kräver går inte att jämföra med någon annans. Det själsliga hjärtat vill ha Kärleken som går bortom både intellekt och känsla. Du kan inte kompromissa längre när du nått denna nivå. Det hjärtat vet precis vad det vill ha och kräver att dess uttryck får genomsyra alla dina relationer, situationer och områden av ditt liv. 


Det själsliga hjärtat är inte ”logiskt”. Det vill säga du kan inte logiskt resonera dig fram till vad det hjärtat vill ha. När du VET, så VET du!

Du VET innerst inne när du har nått in dit. De val du behöver göra på den nivån kan komma att verka helt ologiska för andra. Trots det så VET du att du måste bara göra det. Det beror på att du har kommit till en punkt i livet, ett vägskäl, där du behöver bestämma dig för hur du vill leva ditt liv och vilka kvaliteter som ska dominera i alla dina relationer, situationer och områden av ditt liv. Det här är ett högst personligt val som inte går att diskutera sig fram till med andra. Det är heller inget du kan tänka eller känna dig fram till. Det är inget intellektuellt eller känslomässigt val. Det är ett själsligt val!


Det finns inga genvägar och ingen annan kan göra det åt dig. Den vägen är sällan utan svårigheter. Tvärtom är det ibland smärtsamt och till och med avskräckande. Trots det så kräver det själsliga hjärtat att du påbörjar vandringen på den vägen.


Varför?


För att det själsliga hjärtat vet att belöningen är STOR och omfattande som inte går att uttrycka med ord. Det behöver upplevas!

Det själsliga hjärtat vill se dig leva din själs storhet av fullkomlig tillfredsställelse och gudomlig glädje.


Nu undrar du säkert:


Hur kommer jag att veta när jag har nått nivån på ”Det själsliga hjärtat”, så jag kan förstå vad mitt hjärta vill ha?


Det vet du när du inte längre behöver ställa frågan.


Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Nya relationer och arbeten


Nya former av relationer och arbeten är på väg att skapas som ett resultat av våra ansträngningar med vår egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att reflektera våra gudomliga inre själsegenskaper och kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella inre resurser till en allmän, helande flodvåg.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att uttrycka en ny integrering av hjärta, själ och sinne.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika inre själsegenskaper. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla, hälsosamma, konstruktiva och positiva relationer och arbeten.


Vi kan inte längre sitta och vänta på att dessa relationer och arbeten ska "dyka upp". Vi kommer inte att "hitta" dessa relationer eller arbeten, vi kommer att skapa dem.


Nya former av relationer och arbeten kommer att skapas som svar på en utvidgad medvetenhet hos människor. Det kommer inte att vara våra yttre meriter (status, materiella tillgångar, pappersmeriter, högre utbildning, utseende etc.) som är viktigast i dessa nya relationer och arbeten, utan vårt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget är vi starkare tillsammans och nya dörrar för oändliga möjligheter kommer att öppnas.


Kom ihåg att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig.


SSRF har som ambition, intention och syfte att vara en del av denna allmänna helande flodvåg som hjälper människor att bidra med sina individuella talanger och inre resurser till att skapa "nya relationer" och "nya arbeten" som speglar vårt engagemang för ett högre syfte.


Vi önskar dig varmt välkommen till SSRF!

Vill du läsa mer om SSRF:s inriktning, syfte och mål? Klicka här

 

Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Ett disciplinerat sinne

Personer med ett disciplinerat sinne lever i frihet eftersom de har förmågan att välja innehåll på sina tankar och har utvecklat förmågan till koncentration, vilket gör att de kan rikta all sin energi och sitt fokus på konstruktiva mål som i sin tur skänker dem frid, harmoni och glädje.


Allt börjar med att bli medveten om vilka tankar du väljer att tänka. De flesta av oss är odisciplinerade i vårt tänkande där tankarna ofta går i strid mot varandra och skapar motstånd, rädsla, inre konflikt, hjälplöshet och depression.


När vi verkligen lyssnar till vår inre konversation kanske vi förvånas över hur ofta de saker vi säger är negativa budskap i form av kritik mot oss själva eller andra. Det kan till en början verka som om de negativa tankarna uppstår av en slump, eller som ett resultat av vad någon eller något "därute" har gjort. Men, sanningen är att det är vi själva som väljer vilka tankar vi vill ha i vårt medvetande, vilka i sin tur skapar den värld vi ser. Vi väljer själv våra tankar genom vår fria vilja.


En av de största gåvorna vi människor har fått är vår fria vilja att välja vilka tankar vi vill fylla vårt medvetande med. Kom ihåg att detta är ett val du behöver göra, varje dag. När vi beslutar oss för detta börjar vi steg för steg att ersätta de negativa tankarna med positiva och konstruktiva tankar. Detta kan du träna dig till! 

Bli som en betraktare, iakttagare, av din egen inre dialog och konversation med dig själv. Titta och lyssna på dina egna tankar utan att börja analysera. Efter ett tag kommer du märka hur dynamiken i dialogen och konversationen förändras och kanske även avtar. Sedan kan du själv välja vilka tankar du vill ha kvar i ditt medvetande.


Kanske är det inga tankar alls?


Kanske vill du skapa helt nya, fräscha och friska tankar?


Vad vill Du?


Vad väljer Du?


Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Nya möjligheter

Brukar du ställa dig frågan:

 

”Livet måste vara mer än det här?”

 

Nu går vi in i en tid av nya möjligheter på alla plan i livet.

Den stora frågan är om DU är redo för dessa nya möjligheter?

 

Är DU redo att upptäcka dig själv, dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

 

Nya möjligheter är på väg att skapas som ett resultat av de nya energierna som håller på att utvecklas här och nu på jorden.


Dessa nya möjligheter kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag som är mer inriktade på inre prestationer än yttre, och som kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser till allmänheten.


Dessa nya möjligheter kommer att uttrycka en ny integrering av hjärna och hjärta.


Dessa nya möjligheter kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger.

När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla områden i livet.


Vi kommer inte att ”hitta” dessa nya möjligheter, vi kommer att skapa dem.

Nya former av möjligheter kommer att dyka upp som svar på de nya energierna som håller på att utvecklas här och nu på jorden.

Det kommer inte att vara våra pappersmeriter som är viktigast, utan vårt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget öppnar sig nya dörrar.


Är du redo att öppna denna nya dörr?


Är du redo att sprida dina vingar till en ny inriktning i livet?FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


 • Vilka nya möjligheter skulle du vilja ha in i ditt liv?

 

 • Vad skulle du behöva ändra på i ditt liv för att kunna skapa dessa möjligheter?

 

 • Vad skulle dessa nya möjligheter kunna bidra med för positiv utveckling i ditt liv?

 

 • Vad behöver DU göra för att kunna ge plats åt de nya möjligheterna i ditt liv?

 

 • Kanske känner du en längtan att få upptäcka dig själv, dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

 

 • Kanske vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

 

 • Kanske vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

 

 • Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

 

 • Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

 

 • Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla och du vill veta varför?

 

 • Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

 

 • Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner och önskar finna mer likasinnade vänner?

 

 • Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner och har en innerlig önskan att få uppleva detta?Författare: Rosanna L. Antonsdotter