SSRF

Nya relationer och arbeten


Nya former av relationer och arbeten är på väg att skapas som ett resultat av våra ansträngningar med vår egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att reflektera våra gudomliga inre själsegenskaper och kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella inre resurser till en allmän, helande flodvåg.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att uttrycka en ny integrering av hjärta, själ och sinne.


Dessa nya relationer och arbeten kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika inre själsegenskaper. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla, hälsosamma, konstruktiva och positiva relationer och arbeten.


Vi kan inte längre sitta och vänta på att dessa relationer och arbeten ska "dyka upp". Vi kommer inte att "hitta" dessa relationer eller arbeten, vi kommer att skapa dem.


Nya former av relationer och arbeten kommer att skapas som svar på en utvidgad medvetenhet hos människor. Det kommer inte att vara våra yttre meriter (status, materiella tillgångar, pappersmeriter, högre utbildning, utseende etc.) som är viktigast i dessa nya relationer och arbeten, utan vårt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget är vi starkare tillsammans och nya dörrar för oändliga möjligheter kommer att öppnas.


Kom ihåg att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig.


SSRF har som ambition, intention och syfte att vara en del av denna allmänna helande flodvåg som hjälper människor att bidra med sina individuella talanger och inre resurser till att skapa "nya relationer" och "nya arbeten" som speglar vårt engagemang för ett högre syfte.


Vi önskar dig varmt välkommen till SSRF!

Vill du läsa mer om SSRF:s inriktning, syfte och mål? Klicka här

 

Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Ett disciplinerat sinne

Personer med ett disciplinerat sinne lever i frihet eftersom de har förmågan att välja innehåll på sina tankar och har utvecklat förmågan till koncentration, vilket gör att de kan rikta all sin energi och sitt fokus på konstruktiva mål som i sin tur skänker dem frid, harmoni och glädje.


Allt börjar med att bli medveten om vilka tankar du väljer att tänka. De flesta av oss är odisciplinerade i vårt tänkande där tankarna ofta går i strid mot varandra och skapar motstånd, rädsla, inre konflikt, hjälplöshet och depression.


När vi verkligen lyssnar till vår inre konversation kanske vi förvånas över hur ofta de saker vi säger är negativa budskap i form av kritik mot oss själva eller andra. Det kan till en början verka som om de negativa tankarna uppstår av en slump, eller som ett resultat av vad någon eller något "därute" har gjort. Men, sanningen är att det är vi själva som väljer vilka tankar vi vill ha i vårt medvetande, vilka i sin tur skapar den värld vi ser. Vi väljer själv våra tankar genom vår fria vilja.


En av de största gåvorna vi människor har fått är vår fria vilja att välja vilka tankar vi vill fylla vårt medvetande med. Kom ihåg att detta är ett val du behöver göra, varje dag. När vi beslutar oss för detta börjar vi steg för steg att ersätta de negativa tankarna med positiva och konstruktiva tankar. Detta kan du träna dig till! 

Bli som en betraktare, iakttagare, av din egen inre dialog och konversation med dig själv. Titta och lyssna på dina egna tankar utan att börja analysera. Efter ett tag kommer du märka hur dynamiken i dialogen och konversationen förändras och kanske även avtar. Sedan kan du själv välja vilka tankar du vill ha kvar i ditt medvetande.


Kanske är det inga tankar alls?


Kanske vill du skapa helt nya, fräscha och friska tankar?


Vad vill Du?


Vad väljer Du?


Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Nya möjligheter

Brukar du ställa dig frågan:

 

”Livet måste vara mer än det här?”

 

Nu går vi in i en tid av nya möjligheter på alla plan i livet.

Den stora frågan är om DU är redo för dessa nya möjligheter?

 

Är DU redo att upptäcka dig själv, dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

 

Nya möjligheter är på väg att skapas som ett resultat av de nya energierna som håller på att utvecklas här och nu på jorden.


Dessa nya möjligheter kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag som är mer inriktade på inre prestationer än yttre, och som kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser till allmänheten.


Dessa nya möjligheter kommer att uttrycka en ny integrering av hjärna och hjärta.


Dessa nya möjligheter kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger.

När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla områden i livet.


Vi kommer inte att ”hitta” dessa nya möjligheter, vi kommer att skapa dem.

Nya former av möjligheter kommer att dyka upp som svar på de nya energierna som håller på att utvecklas här och nu på jorden.

Det kommer inte att vara våra pappersmeriter som är viktigast, utan vårt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget öppnar sig nya dörrar.


Är du redo att öppna denna nya dörr?


Är du redo att sprida dina vingar till en ny inriktning i livet?FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


 • Vilka nya möjligheter skulle du vilja ha in i ditt liv?

 

 • Vad skulle du behöva ändra på i ditt liv för att kunna skapa dessa möjligheter?

 

 • Vad skulle dessa nya möjligheter kunna bidra med för positiv utveckling i ditt liv?

 

 • Vad behöver DU göra för att kunna ge plats åt de nya möjligheterna i ditt liv?

 

 • Kanske känner du en längtan att få upptäcka dig själv, dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?

 

 • Kanske vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

 

 • Kanske vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

 

 • Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

 

 • Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

 

 • Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla och du vill veta varför?

 

 • Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?

 

 • Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner och önskar finna mer likasinnade vänner?

 

 • Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner och har en innerlig önskan att få uppleva detta?Författare: Rosanna L. Antonsdotter