SSRF

VIDAREUTBILDNING

Cert. Existensionom

Vidareutbildning till Cert. Existensionom

YRKET EXISTENSIONOM


En Existensionom arbetar med existentiella frågor genom samtalsterapi, själavård, andlig träning och coaching. Existensionom-utbildningen är en yrkesutbildning där du blir Certifierad Existensionom. Som Certifierad Existensionom kan du t.ex. arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som Existensionom i ditt eget företag. Yrkesutbildningen Existensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom den andliga vården. Idag är den andliga vården i Sverige religiöst samfundscentrerad. Existensionom-utbildningen vill verka för en personcentrerad människovård.


SSRF:s Certifiering till Existensionom sker skriftligen, där SSRF försäkrar att person som genomgått den 1-åriga utbildningen till Existensionom överensstämmer med utfärdande av yrkestiteln Existensionom.


LÄS MER (pdf)

 

VIDAREUTBILDNING TILL

CERT. EXISTENSIONOM


Utbildningen är helt på distans (nätutbildning) och är baserad på ett självstudieprogram med mailsupport, telefonkontakt och studiehjälp.

Du startar utbildningens självstudieprogram när du vill och den är upplagd på 7 delkurser, som avslutas med en skriftlig hemtentamen (eller som i en delkurs, med utvärderingar genom klientarbete), som du skickar in via mail. Obs! Kurslitteraturen ingår inte i priset. (Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material). Utbildningen är 2-årig på halvfart (50%) eller 1-årig med heltidsstudier (100%).


LÄS MER (pdf)

Miljarder aspekter på existentiella perspektiv

Fler och fler organisationer, företag, grupper och religiösa samfund uttrycker det existentiella perspektivet i sina budskap, utbildningar, arbeten, tolkningsfilter och omvärldssyn. Existentiell hälsa, existentiella samtal, existentiell teologi och filosofi, existenspsykologi och existenssociologi, existentiella patientperspektiv inom den andliga vården och Sjukhuskyrkan för att nämna några perspektiv inom det existentiella området.

 

Vad menas då med existens?


Synonymer till ordet existens i sig kan vara befintlighet, förekomst, tillvaro, uppehälle och att finnas till.  Generellt kan filosofer sägas översätta ordet existens med ”att vara”.  Etymologiskt (läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling) har det latinska ordet en mer exakt betydelse nämligen ”att komma ut ur", "att manifestera sig” och ”att visa sig själv". Denna inspirationstext vill peka på att det finns miljarder existentiella perspektiv genom att varje människa har ett unikt sätt att uppfatta sin egen tillvaro eller existens. Det är med det perspektivet jag själv skriver och undervisar.

 

Hälso- och sjukvården har ett patientcentrerat perspektiv, medan den Andliga vården i Sverige idag har ett religiöst samfundscentrerat perspektiv genom Sjukhuskyrkan som är företrädare för olika religioner och det arbete som utförs på sjukhusen för patienter, närstående och personal. När jag arbetade som sakkunnig utredare och gjorde ett expertuppdrag för Socialstyrelsen inom Arbete med existentiell hälsa i Norden: Kartläggning av legala ramar och tillämpning av arbetet med existentiell hälsa inom hälso- och sjukvården i de nordiska länderna, blev jag varse att samhället verkar vara på väg från en så kallad Andlig vård till en Existentiell hälsovård i synen på den patientcentrerade vården. Jag blev varse att Humanisterna[1] och även de med en ateistisk tro eller livsåskådning var starkt åsidosatta inom den andliga vården.

 

För den Andliga vården i Sverige ser jag framför mig ett legitimationsyrke som inte är baserad på religiös tro utan på utbildning och kunskap som kan möta varje unik människa i dess utsatthet oavsett tros- och livsåskådning. Därmed skulle den Andliga vården passande kunna byta namn från Sjukhuskyrka och Andlig vård till Existentiell hälsa (eller Existentiell vård) som inkluderar alla människors unika existentiella perspektiv i synnerhet när människan drabbas av sorg, lidande, ensamhet, sjukdom eller när hon närmar sig det mänskliga livets slutskede. Därför ser jag det som betydelsefullt att den unika människan ges valmöjligheter till att själv bestämma sin existentiella identitet genom utbildning, kunskap och praktik genom olika existentiella perspektiv som format mänskligheten och fortsätter forma oss intill denna dag.


Personligen har jag en tro på en högre intelligens och en större kraft än den mänskliga. Genom att ställa min egen existens, likt ett timglas där jag själv är dess mittpunkt, i relation till mikro- och makrokosmos har jag lättare att se olika perspektiv på existensen både i stort och i smått. För egen del ser jag min egen existentiella utveckling genom att ha varit öppen för olika synsätt. Genom teologiska, filosofiska, psykologiska, sociala, kulturella och antropologiska perspektiv har jag fortbildats i kunskap. Men det är ändå i praktiken jag har förstått mitt liv och dess existentiella aspekter. Praktiken har primärt varit meditation.


Avslutningsvis ser jag det som en mänsklighet rättighet (och kanske även en skyldighet) att varje människa synar sin egen existens och ställer frågor som ”vad vill jag med mitt eget liv”, ”vad är meningen med mitt liv och livet i stort (och smått)”, ”varför finns jag till”, ”vad är gott och ont” och ”varför existerar det lidande i världen?”. Existentiella frågor är en bra början på att leva och uppleva det unika mänskliga värdet av sitt eget liv. För kanske är det så att på varje existentiell fråga finns det ett existentiellt svar, där du kanske är svaret genom din unika existens.


[1] Humanisterna arbetar för ett sekulärt och demokratiskt samhälle, där åsiktsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet respekteras. De tror att förnuft, omtanke och ansvar banar väg för en bättre värld. Fyra frågor är extra viktiga för dem: sekularism, barns religionsfrihet, dödshjälp och ceremonier med människan i centrum.


Författare och ansvarig för vidareutbildningen till Cert. Existensionom är Fransisko Condró. Läs mer

 

Intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen till Cert. Existensionom?

Fyll i formuläret nedan, så får du mer information personligen av ansvarig för vidareutbildningen: Fransisko Condró

 
 
 
Privatperson
Företag / Organisation
Annat
 
Vidareutbildningen till Cert. Existensionom
Annat
 
Mail
Telefon
Annat