SSRF
Fransisko Condró

Fransisko Condró
Ansvarig för vidareutbildning & handledningKontakt: fransisko.condro@ssrf.nu


Mer om

FRANSISKO CONDRÓ


Mitt namn är Fransisko Condró och jag är själavårdare, terapeut och coach.

Jag bor både i Sverige (Stockholm) och i Italien, i regionen Marche som i sitt östra väderstreck har Adriatiska havet som gräns. Min fru Emma och jag har bestämt att vi vill vara här två av fyra årstider, närmare bestämt höst och vår. Genom det nya sättet att arbeta – online - och som intensifierades under pandemiåren är mitt främsta arbetsredskap dator och mobil. Både i Italien och i Sverige gör jag i stort sett samma sak; skriver och har klienter.

I Sverige har jag även klienter på min samtalsmottagning i Stockholm. I Italien har Emma och jag börjat med själavårdande vandringsresor i natur och kultur. Människan är ju ändå än så länge av kött och blod och jag älskar att möta människor i den verklighet vi alla delar. Men nu har ju verkligheten också blivit digital. Detta möjliggör, som nu, att få praktisera mitt kall som själavårdare varhelst i världen.

 

Själavården är mitt kall och min livsuppgift. Även om jag lever ett rikt liv med mina nära och kära skulle mitt liv inte vara fullständigt utan själavården. Under i stort sett hela 2000-talet har jag arbetat inom personlig utveckling med andligheten i fokus.


Jag är teolog och religionsvetare i grunden, men även utbildad bland annat inom sociologi, KBT och coaching. Mitt motto blev jag medveten om tidigt, när jag utbildade mig till mental tränare och stresscoach. Det handlar om kaizen, en japansk term som kan översättas med ”ständig förbättring”. Genom kaizen ser jag fortbildning och utbildning som mycket viktiga aktiviteter för kontinuerlig förbättring och utveckling av den egna personen. Vissa människor kan till exempel fastna i omedvetna beteendemönster som i tron att de har arbetat eller haft en relation i tjugo år, medan de istället endast haft sitt arbete eller relation i ett år tjugo gånger om. För mig handlar det alltid om tillväxt och mognad av den egna människan. Vårt liv är en stor gåva att förvalta på bästa sätt. Att vara människa är för själen en stor gåva.

 

Du ser, nu började jag genast att undervisa. Kanske inte så konstigt då jag har varit utbildningsansvarig på mina egna hälsoföretag och lett utbildningar inom coaching, terapi och mental träning för att nämna några områden. Det sista stora arbetet jag gjorde, innan min fru och jag bestämde oss för växelvis boende i Italien och Sverige, var som sakkunnig utredare för Socialstyrelsen, där jag skrev en rapport om existentiell hälsa inom hälso- och sjukvården ur ett nordiskt perspektiv.


Detta var en kort presentation av mig själv. Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få reda på mer.


Du kan läsa mer om mig och min frus verksamhet på www.visioncondro.se.

Se även våra Pilgrimsvandringar & Själavårdsresor nedan.


Se nedan för mer information om Handledning Online.


Väl mött!

Fransisko Condró

HANDLEDNING ONLINE


Stödgrupp för själavårdare, samtalsterapeuter, religiösa och andliga vägledare, livscoacher, religionomer och existensionomer


VARFÖR HANDLEDNING?


Samtliga studerande på SSRF erbjuds Handledning Online via Vision Condró.

Vid pågående studier ingår handledningen helt kostnadsfritt och som en del av din utbildning.


För yrkesverksamma och professionella är det viktigt att ha regelbunden handledning, men även för studenter som under sin utbildning upplever betydelsen av att få handledning.

Syftet med handledning är att genom reflektion stärka vår yrkesroll och professionella kompetens. En effektiv handledning gör att vi kan bibehålla hög arbetskvalitet, en hälsosam arbetsmotivation och förmågan att separera arbete och privatliv. Handledning förebygger också stressrelaterad och psykisk ohälsa hos oss som ger människovård.


FÖR VEM?

Den här handledningen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam eller utbildar dig till
samtalsterapeut, själavårdare, religiös och andlig vägledare, livscoach, pastor, präst, diakon, existentiell beroendeterapeut, religionom eller existensionom. Vi som sysslar med andlig, psykologisk, existentiell eller religiös människovård använder både vår livserfarenhet och den goda kunskapen om människor vi erhållit genom utbildning och de olika teorier, metoderoch former vi lärt oss. Alla de goda kunskaper och kompetenser vi har behöver dock ständigt utvecklas och vi inser behovet av att regelbundet reflektera över vår personliga utveckling som männiksovårdare. I våra personliga engagemang för klienters eller konfidenters livsproblem, meningssökande och utmaningar – existentiella, psykosociala, religiösa, filosofiska och andliga – kan det verkligen behövas kvalificerad handledning.


MERVÄRDET AV HANDLEDNING

Genom en effektiv handledning får yrkesverksamma och studenter professionellt stöd,
personlig avlastning och pedagogik kring bemötande och arbetsmetod samt fortbildning.
Handledningen ges oftast av en erfaren ”kollega” eller medarbetare och kan ske enskilt eller i grupp. I handledningen får vi tillfälle att ta upp problem som har uppstått och uppstår i våra professioner. Handledning ger oss också tid till självreflektion och distans till vår arbetsprestation, studier och arbetssituation.


HANDLEDNING ONLINE

Det övergripande ändamålet med Handledning Online, är att erbjuda ett interaktivt forum där handledaren fångar upp frågor och problemformuleringar genom att handleda dessa i en sluten grupp av deltagare. Handledningsprocessen genomförs genom pedagogisk vägledning i kompetenshöjande syfte. När vi tar upp aktuella ärenden som diskuteras i gruppen under handledarens expertis fördjupas vår kompetens och expertis. Under de återkommande två handledningstimmarna får du tillfälle att dela (samtala) om svåra situationer som har uppstått med dina konfidenter, klientträning och verksamhet. Till skillnad från annan vägledning kan vi även ta upp personliga och privata ärenden eftersom detta påverkar våra yrkesmässiga och uppdragsmässiga förhållanden. Handledningstiden indelas sekventiellt mellan deltagarantalet.
Handledning Online ska därmed även kunna fungera som inlärningstillfällen och hjälp till
självhjälp. Varannan till var tredje vecka året runt finns Handledning Online via Zoom.
Längden på handledningen är 2 timmar, i en sluten grupp om 2–10 personer.

Individuell handledning i samband med grupphandledning kan ges på begäran.


Välkommen till Handledning Online!

ANMÄLAN OCH ÖVRIG INFORMATION: Fransisko Condró, ansvarig för Handledning & Vidareutbildningar på SSRF, fransisko.condro@ssrf.nu


Väl mött!

Fransisko Condró

SAMTALSMOTTAGNING I STOCKHOLM


STOCKHOLM


Samtalsmottagningen är belägen mitt i Stockholm city nära kommunikationer Odenplan, Rådmansgatan, bussar och inte minst till Centralstationen.


Adress: Tegnérgatan 36 i Stockholm.

Hitta hit


Endast tidsbokade besök.


Vänligen kontakta Fransisko Condró.

fransisko.condro@ssrf.nu

FÖRFATTARE


Fransisko Condró är även författare och skriver texter till Veckans Insikt & Inspiration som publiceras via SSRF Veckobrev.

Alla texter till "Veckans Insikt & Inspiration" kan du läsa i Arkivet.

Pilgrimsvandring &

Själavårdsresa


Assisi, Italien


Arrangör: Vision Condró AB

Emma & Fransisko Condró