SSRF

Inspiration till Insikt och Inre Motivation för FRIHET


FRIHET är SSRF:s ledord.

FRIHET för alla.

FRIHET - inre &yttre.


SSRF arbetar för FRIHET. Detta gör vi genom De Mänskliga Rättigheterna och Den Svenska lagen om Religionsfrihet i kombination med personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.


SSRF:s mål och syfte är att skapa utbildningsmöjligheter som leder till arbete för alla människor med intresse för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande oberoende av trosinriktning. Detta gör SSRF genom att förena vetenskap och religion med syfte att skapa en ökad förståelse för alla människors lika värde och rätt till utbildning som leder till jobb.


SSRF är organisationen som skapar framtidens jobb med arbetsmöjligheter för dig som vill ägna dig åt personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.


Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter (SSRF) grundar sitt arbete på FN:s vägledande riktlinjer för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet.


Nedan finner du material som kan vara bra att känna till och kanske ha på din mottagning etc. ;

Se även SSRF:s mål, ideal och ändamål. Läs mer


RESURSDATABANK

om religionsfrihet och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från "Myndiheten för stöd till trossamfund"


  • Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (pdf). Klicka här
  • Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. En lathund om religionsfrihet (pdf). Klicka här
  • Artikelserie om Religionsfrihet & Demokrati (pdf). Klicka här
  • Religionsfrihetens framväxt i Sverige. Klicka här
  • Leta själv i resursdatabanken. Klicka här
  • Se video om Religionsfrihet nedan.