SSRF

Skillnaden mellan roll och identitet

Alla spelar vi olika roller i våra liv. Vi spelar rollen som förälder, barn, vän, kollega, partner och så vidare. De olika rollerna vi spelar är mentala tankekonstruktioner som vi väljer att visa för andra. Det blir då en bild av oss själva som vi väljer att spela upp för någon annan.


Det är först när vi identifierar oss med denna självbild som en identitet skapas. 


En identitet skapas när du får en känslomässig bindning till din roll. Denna identifiering kan vara personlig eller kollektiv och kan sitta väldigt hårt fast och vara svår att släppa då vi så länge har övat på att spela denna roll. 


Den inre och yttre konflikten som kan uppstå med andra människor när du utvecklas och utvidgar din medvetenhet är att du börjar inse att rollen som du spelat så länge och som andra har identifierat dig med, inte längre är den du vill vara. 


När du utvecklas så förändras din inre energi vilket gör att hela din varelse förvandlas. Detta gäller även din gamla roll och identitet. 


Detta kan vara svårt för människor i din närhet att förstå då denna förändring inte alltid syns med blotta ögat, men känns och upplevs väldigt tydligt på en subtil energetisk nivå. Andra människor vet då inte riktigt hur de ska förhålla sig till ditt ”nya jag” eftersom det blir då en ny bild av dig själv som du visar för andra. Och denna nya självbild kan utmana andra människor.


Det du kan göra för att underlätta denna process är att öva när du interagerar med andra människor att vara där främst som medvetenheten bortom en roll och identitet. Då kommer äkta självkänsla automatiskt att infinna sig och vad andra tycker och tänker om dig kommer då inte längre att spela någon roll för dig.    Författare: Rosanna L. Antonsdotter