SSRF

När man förminskar sig själv för en relations överlevnad

Att inte förminska sig själv för en relations överlevnad handlar om att lära sig tre färdigheter:

1. Att sätta personliga gränser.

2. Att veta vart man är på väg i livet.

3. Att veta vem som vandrar den vägen med dig.


Låt oss börja prata om att sätta personliga gränser.


Var går din personliga gräns?


Vilka är dina personliga gränser där du tydligt och med absolut klarhet kan säga: ”Hit men inte längre!”


Att sätta personliga gränser är att känna egenvärde och ha integritet. Endast DU kan ange ramarna för dina personliga gränser. Detta gäller i alla dess olika former av relationer: den romantiska relationen, vänskapsrelationen, arbetsrelationen, familjerelationen och så vidare.


Du behöver ta reda på var dina gränser går och tydliggöra dem genom att skriva ner dem. Sedan gör du ett avtal med dig själv att oavsett vad som händer så ska du hålla dina gränser, och om någon överträder gränserna måste du agera.


Att veta var dina personliga gränser går har sitt ursprung i självkännedom. När du växer, utvecklas och utvidgar din självkännedom så ändras även dina personliga gränser. Därför kan det vara bra att se över dem då och då.


Var än dina personliga gränser går behöver du acceptera och omfamna dem samt vara beredd och ha mod att ta konsekvenserna och agera om de överträds. Du behöver även respektera andras personliga gränser och ta konsekvenserna om du överträder någon annans gränser. De personliga gränsdragningarna fungerar åt bådas håll.


Alla har personliga gränser! Du behöver bara synliggöra dem. Att tro att man inte har några gränser är självbedrägeri. Endast DU kan veta vilka just dina gränser är. Allt jag vet är att du har dem.


Dina personliga gränser är de saker du vet känns riktiga för dig även om de kanske inte känns viktiga för andra. Det kan vara de saker som verkligen stör dig men som lämnar andra fullständigt oberörda.


Rannsaka ditt hjärta och deklarera var dina personliga gränser går. Du kanske bara har en gräns, eller du kanske har många.

Kom ihåg att din personliga gräns är en okränkbar gräns som bör förmedlas med fakta, ömhet och vänlighet, inte med hot.

Tillåt dig att upptäcka var dina personliga gränser går och låt dem vägleda dig till att ha det sorts liv som motsvarar dina behov.

Ytterst och viktigast av allt handlar gränsdragningar egentligen om TRYGGHET och FRIHET.


Viktigt att veta om gränsdragningar:

 • Du tillåter dig själv att ha gränser eftersom du annars sviker dig själv genom att acceptera saker som överskrider en gräns som existerar, och som skadar dig (fysiskt, emotionellt, mentalt eller själsligt) om någon går över din gräns.
 • Tillåt dig själv att få tid att upptäcka vad gränserna egentligen innebär för dig.
 • Du behöver informera människor som behöver informeras om var dina gränser går. Detta görs med omtanke, vänlighet och konstruktiv information, inte med hot.
 • Du behöver ha mod att vara konsekvent och ta dina gränser på allvar. En gräns är en överenskommelse som inte får brytas eller överskridas och du behöver vara beredd på att agera när den överträds.
 • Att veta dina gränser är detsamma som att kunna säga: ”Jag vet vad jag behöver för att vara lycklig!”


Låt oss nu fortsätta prata om vart du är på väg och vem som vandrar den vägen med dig.

Det kan vara bra att då och då ställa dig själv följande två frågor:


1. Vart är jag på väg?

2. Vem vandrar vägen med mig?


Det viktiga här är att du ställer frågorna i den exakta ordningen. Om du ställer fråga 2 före fråga 1 finns risken att du följer andra vind för våg och hamnar på ställen som inte är ämnade för dig, utan för någon annan.


Om du läser det här, just nu, och det känns meningsfullt för dig så är detta ett tecken på att DU är på rätt plats och på rätt väg.


Den stora frågan är då:

Vem vandrar vägen med dig?


Har du människor i din omgivning som lyfter dig, uppmuntrar dig, stödjer dig, lyssnar på dig och hjälper dig? Eller, upplever du att du behöver förminska dig själv för att få deras gillande, uppskattning, förståelse och omtanke?


Kanske är det dags nu att avsluta allt det som inte längre är DU och som inte längre är i linje med den DU vill vara?

Kanske är du på väg någon helt annanstans än du var för bara ett år sedan?

Du är inte densamma idag som du var för ett år sedan, eftersom DU har utvecklats!  Författare: Rosanna L. Antonsdotter    Meningen med livet

   Meningen med livet behöver inte definieras eftersom det inte är ett objekt som går att finna. Att hitta meningen med livet är ingen plats du ska ta dig till. Meningen med livet går inte heller att kategoriseras eftersom meningen med livet är tillstånd, ett själstillstånd som konstant står under en ständig utvecklingsprocess.


   Att se en mening med livet är ett val vi behöver göra varje dag, varje minut, varje ögonblick tills det blir en del av vår identitet. Att varje dag medvetet välja att se en högre mening i tillvaron är en attityd vars muskel man kan träna upp.


   Att finna en mening i livet som helhet och i sitt eget liv är starkt förknippat med en önskan om att finna sin livsuppgift, det vill säga att finna en uppgift i livet som tjänar ditt livs syfte (livssyfte).


   Du behöver inte grubbla över, bekymra dig för eller på något sätt kämpa för att hitta din livsuppgift. Det kommer naturligt när du villigt väljer att tjäna på ett sätt som ger dig och andra stor glädje. Om du medvetet väljer att tjäna en uppgift vars syfte ger dig och andra stor glädje, så kommer det syftet att tjäna dig.


   Att varje dag se till att själen får ta plats i ditt liv gör att du lättare kommer i kontakt med ditt livsuppgift.


   För att fördjupa dig i ämnet ”Livsuppgift, Livsgåva, Livsutmaning” och mycket mer, rekommenderar jag dig att läsa tre insiktstexter av Fransisko Condró:

   • Där din uppmärksamhet är, där är du!
   • Livsutmaningen och Den femfaldiga vägen.
   • Själens kosmiska lektion och belöning.


   Du hittar texterna här


    Författare: Rosanna L. Antonsdotter & Fransisko Condró     Skillnaden mellan lindring och läkning

     Alla människor kommer till en viss punkt i livet, ett vägskäl där man behöver besluta sig för att antingen gå ”lindringens väg” eller ”läkningens väg”.


     Det här är ett högst personligt val som inte går att diskutera sig fram till med andra. Det är ett val som behöver göras av din egen fria vilja.


     När väl ditt val är gjort så finns det ingen återvändo. Då kan du inte längre gå tillbaka. Då är den enda vägen framåt. Inte för att du måste, utan för att du vill.


     Precis i det ögonblicket när du bestämmer dig, när du gör ditt eget inre personliga val så har du automatiskt ändrat riktningen i ditt liv.


     Det här är inte något du kan tänka dig fram till. Du vet när du är redo. Det är inget intellektuellt eller känslomässigt val. Det är ett själsligt val.


     För att kunna göra ett sådant val behöver du förstå skillnaden mellan lindring och läkning.


     De flesta människor vill ha lindring istället för läkning. De som söker lindring vill ha ett ”plåster på såret” som lindrar obehaget. ”Plåstret” som används för att lindra obehaget kan vara: alkohol, droger, smärtstillande medel, sex, mat, TV, negativa tankar och känslor, konflikter, ilska, avund, romantiska relationer etc.

     De som söker läkning vill riva av plåstret, möta såret och transformera om obehaget. Läkning kräver fyra ingredienser. Alla fyra behöver finnas där, ingen går att utesluta. Dessa är:


     1. BESLUTSAMHET. Att vandra ”Läkningens Väg” kräver beslutsamhet, inte envishet. Beslutsamhet kommer från en stark vilja. Envishet kommer från en stark ovilja.
     2. MOD. Inte alla klarar att vandra ”Läkningens Väg”. Det är ingen bekväm väg. De flesta väljer bekvämlighet framför mod. Att vandra ”Läkningens Väg” är att våga befinna sig utanför sin egen bekvämlighetszon. Det är endast där vi kan växa och utvecklas. Alla kan vi välja att vara modiga eller bekväma, men inte både och. Inte samtidigt. Att växa och utvecklas kräver mod. Mod går hand i hand med sårbarheten.
     3. SÅRBARHET. Att våga visa sin egen sårbarhet är att våga ta bort ”plåstret”, visa såret och stå kvar i smärtan tills ”nåden” infinner sig. Inte alla klarar det. Inte alla kommer att kunna stå kvar hos dig när du visar din sårbarhet. Att visa sårbarhet kan vara obekvämt för andra människor. Du behöver vara beredd på det. När du är beredd att satsa, trots rädslan, motståndet och obehaget så är du också beredd på att överlämna dig till något som är större än dig själv. Den/det/han/hon/hen kan ha många namn. Välj det som passar dig bäst.
     4. DEN GUDOMLIGA DIMENSIONEN. När du överlämnar dig till Din Personliga Högre Kraft så kommer denna att tjäna dig på alla tänkta och otänkbara sätt. När du får uppleva den vissheten, övertygelsen och nåden så vet du varför just DU har valt att vandra ”Läkningens Väg”. Nåden kan komma till vem som helst, när som helst. Nåden är inget du kan ”förtjäna” eller ”förhandla” dig fram till. Nåden är gudomligt inspirerad och kommer att ”besöka dig” (komma din väg) när du är redo för den.


     Är du redo att ändra riktning i ditt liv?


     TA REDA PÅ MER


      Författare: Rosanna L. Antonsdotter       Skillnaden mellan lindring och läkning med coachande frågor

       Alla människor kommer till en viss punkt i livet, ett vägskäl där man behöver besluta sig för att antingen gå ”lindringens väg” eller ”läkningens väg”.

       Det här är ett högst personligt val som inte går att diskutera sig fram till med andra. Det är ett val som behöver göras av din egen fria vilja.

       När väl ditt val är gjort så finns det ingen återvändo. Då kan du inte längre gå tillbaka. Då är den enda vägen framåt. Inte för att du måste, utan för att du vill.

       Precis i det ögonblicket när du bestämmer dig, när du gör ditt eget inre personliga val så har du automatiskt ändrat riktningen i ditt liv.

       Det här är inte något du kan tänka dig fram till. Du vet när du är redo. Det är inget intellektuellt eller känslomässigt val. Det är ett själsligt val.

       För att kunna göra ett sådant val behöver du förstå skillnaden mellan lindring och läkning.


       Coachande frågor:

       • På vilka sätt påverkar "lindringens väg" eller "läkningens väg" riktningen i ditt liv?
       • Hur och när vet du att du är redo att välja livsväg?


       De flesta människor vill ha lindring istället för läkning. De som söker lindring vill ha ett ”plåster på såret” som lindrar obehaget. ”Plåstret” som används för att lindra obehaget kan vara: alkohol, droger, smärtstillande medel, sex, mat, TV, negativa tankar och känslor, konflikter, ilska, avund, romantiska relationer etc.

       De som söker läkning vill riva av plåstret, möta såret och transformera om obehaget.


       Coachande frågor:

       • Vad kan lindra livets obehagligheter?
       • Vad menas med "plåster på såret"?


       Läkning kräver fyra ingredienser. Alla fyra behöver finnas där, ingen går att utesluta. Dessa är:


       1. BESLUTSAMHET. Att vandra ”Läkningens Väg” kräver beslutsamhet, inte envishet. Beslutsamhet kommer från en stark vilja. Envishet kommer från en stark ovilja.


       Coachande frågor:

       • Vad är skillnaden mellan beslutsamhet och envishet?
       • På vilka grunder bör beslut tas?


       2. MOD. Inte alla klarar att vandra ”Läkningens Väg”. Det är ingen bekväm väg. De flesta väljer bekvämlighet framför mod. Att vandra ”Läkningens Väg” är att våga befinna sig utanför sin egen bekvämlighetszon. Det är endast där vi kan växa och utvecklas. Alla kan vi välja att vara modiga eller bekväma, men inte både och. Inte samtidigt. Att växa och utvecklas kräver mod. Mod går hand i hand med sårbarheten.


       Coachande frågor:

       • Hur vågar vi ta oss ur vår bekvämlighetszon?
       • Varför krävs det mod att växa som människa?


       3. SÅRBARHET. Att våga visa sin egen sårbarhet är att våga ta bort ”plåstret”, visa såret och stå kvar i smärtan tills ”nåden” infinner sig. Inte alla klarar det. Inte alla kommer att kunna stå kvar hos dig när du visar din sårbarhet. Att visa sårbarhet kan vara obekvämt för andra människor. Du behöver vara beredd på det. När du är beredd att satsa, trots rädslan, motståndet och obehaget så är du också beredd på att överlämna dig till något som är större än dig själv. Den/det/han/hon/hen kan ha många namn. Välj det som passar dig bäst.


       Coachande frågor:

       • Hur visar du din sårbarhet?
       • Hur kan mod övervinna rädsla?


       4. DEN GUDOMLIGA DIMENSIONEN. När du överlämnar dig till Din Personliga Högre Kraft så kommer denna att tjäna dig på alla tänkta och otänkbara sätt. När du får uppleva den vissheten, övertygelsen och nåden så vet du varför just DU har valt att vandra ”Läkningens Väg”. Nåden kan komma till vem som helst, när som helst. Nåden är inget du kan ”förtjäna” eller ”förhandla” dig fram till. Nåden är gudomligt inspirerad och kommer att ”besöka dig” (komma din väg) när du är redo för den.


       Coachande frågor:

       • Hur beskriver du "Din Personliga Högre Kraft"?
       • Vad är och innebär "nåd"?


       Är du redo att ändra riktning i ditt liv?


        Text: Rosanna L. Antonsdotter

        Coachande frågor: Fransisko Condró