SSRF

Utveckla en öppen attityd till livet

Det finns en viktig andlig princip som genomsyrar allt i livet och som är andlighetens grund, kärna och bas. Den andliga principen är att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet innebär att acceptera allt och alla som kommer din väg som en andlig lärdom och budbärare. Denna andliga lärdom och budbärare har en viktig gåva till dig som kommer att lära dig en djup insikt om dig själv. Denna djupa insikt är nästa steg i din andliga utveckling. Att ha denna typ av öppen attityd är att ha "rätt" inställning till livet med en djup övertygelse att varje dag har en andlig läxa att lära oss, om vi är öppna och villiga att ta emot den.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt i livet.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet skapar en djup mening i ditt liv. Varje dag blir då en gåva som du väljer att förvalta på allra bästa sätt.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att vilja utvecklas så långt som möjligt, eftersom du vet att det i sin tur gör att en dörr öppnas för dem som befinner sig ett steg bakom dig.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att starta varje morgon med en bön. Se förslag på bön nedan:


"Kära Gud,

Vart vill Du leda mig idag?

Vad vill Du att jag ska göra?

Vad vill Du att jag ska säga?

Och, till vem?

Amen"


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att ta ansvar för sin egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande. Att ta ansvar innebär att villigt avsätta tid varje dag för andligt utövande, så som meditation och bön. Vi gör det för att vi vet att våra egna tankar kan antingen höja eller sänka energinivån hos andra människor. Därför väljer vi medvetet att hålla våra tankar positiva med en hög energi. Desto mer ansvar vi tar för vår egen inre utveckling, desto mer och högre ansvar får vi i det yttre.


Att ha en ÖPPEN ATTITYD till livet är att förstå att varje människa som utvecklas till nästa nivå gör det lättare för dem som är ett steg bakom att följa samma väg. När DU väljer högre tankar, går igenom dina lärdomar och utmaningar med lätthet och förmedlar kärlek och frid så ger du ett värdefullt bidrag till mänsklighetens utveckling.


Kom ihåg att du kan vara okänd och verka i det fördolda eller så kan du vara berömd och stå i offentlighetens ljus. Båda fallen har precis lika stor effekt på mänskligheten. Många högt utvecklade själar väljer medvetet att leva anonyma liv. Du kan inte bedöma värdet av det arbetet som du gör här på jorden med personlighetens kriterier. Personlighetens kriterier tittar endast på formen, det vill säga utifrån andra människors och samhällets kriterier. Det är bara genom din själs ögon som du kan se vilken inverkan ditt liv har på mänskligheten.


DU är en högt utvecklad själ som har stor inverkan på mänskligheten, annars skulle du inte läsa det här just nu. Det är dags för dig att kliva ur din "litenhet" och sluta be om ursäkt för din "storhet". DU har ett viktigt uppdrag att utföra och det är dags att göra det nu. DU är redo NU!


"Man has reached a critical point in history, where he must turn to God to avoid the consequences of his own faulty thinking. We must pray, not a few of us, but all of us.

We must pray simply, fervently, sincerely, and with increasing power as our faith grows.
We must condition the world’s leaders by asking God’s Spirit to descend upon their hearts and minds.

We must condition ourselves, each and every one, by asking God’s help in living so that peace may be possible.

We must pray in church, at home, on the train, while driving, on the job — and keep at it.
Each of us is important now.

The ability of every individual to seek divine help is a necessary link in the golden chain of harmony and peace.
Prayer is a dynamic manifestation of love by the concerned, reaching out for God’s help for man.

You can help change the world by your prayers and your prayerful action."


— Dag Hammarskjöld

at the dedication of the Meditation Room

United Nations Headquarters.   Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Annorlunda livsval

  I takt med att ditt medvetande utvidgas, ökar även din förmåga till att göra konstruktiva livsval som stödjer din individuella väg till att förverkliga dig själv.


  Det här är något som sker naturligt eftersom du får en djupare förståelse för dig själv, andra människor och livets olika aspekter.


  Detta kan innebära att du behöver göra ett val som ogillas av andra. Detta är något positivt, även om det i stunden upplevs som utmanande. Det är ett positivt tecken på att du börjar bli självständig och har förmåga till att "tänka själv" istället för att bara följa med i vad alla andra tycker, tänker och gör. Ha modet att stå stadigt i din sanning, oavsett vad någon annan tycker och tänker. Det kommer att ge dig styrka och uthållighet att göra livsval som är i linje med din högsta potential.


  Känner du att det är dags att sprida dina vingar till en ny inriktning i livet?


  Som ett resultat av att människor börjar förändras, utvecklas även nya energier som i sin tur skapar nya möjligheter för människor. Detta innebär att annorlunda livsval kommer att ta plats i samhället framöver. Dessa nya livsval kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag och som kommer ge uttryck för medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser genom att våga göra annorlunda livsval för att förverkliga sig själv. Dessa nya livsval kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla energier. Vi kommer inte att "hitta" dessa livsval, vi kommer att skapa dem.


  Är du redo att göra annorlunda livsval och gå i en ny riktning i livet?


  För mer inspiration och inre motivation, se nedan. Du kan också läsa Veckans Insikt & Inspiration: "Den Gyllene Regeln" för ytterligare fördjupning. KLICKA HÄR


  Författare: Rosanna L. Antonsdotter


  MER INSPIRATION & INRE MOTIVATION FÖR ATT VÅGA GÖRA ANNORLUNDA LIVSVAL:

  Nedan kan du se två inspirationsvideos med Karen Armstrong där hon berör ämnet ANNORLUNDA LIVSVAL OCH MEDKÄNSLA samt visar på vikten av att leva efter "Den gyllene regeln".


  "Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem"

  -Den gyllene regeln-


  Titel på video 1 är: "Let´s revive the Golden Rule".

  Titel på video 2 är: "Charter for compassion".


  KAREN ARMSTRONG

  Karen Armstrong är en brittisk författare som är verksam vid Leo Baeck College for the Study of JudaismLondon. Vid 18 års ålder anslöt hon sig till den romersk-katolska organisationen "Society of the Holy Child Jesus", där hon avancerade till nunna.

  År 1969 lämnade hon klosterlivet för att studera modern litteratur vid universitetet i Oxford.

  Armstrong anses av många vara en auktoritet inom sitt ämnesområdeoch hon har medverkat i flera TV-program, däribland en dokumentärserie i sex delar om Paulus, samt författat en rad böcker om tro och religion.

  Armstrong mottog Muslim Public Affairs Council's Media Award år 1999, New York Open Center Gala Honours år 2004, TED Prize år 2008, Roosevelt Institutes Four Freedoms Medals Freedom of Worship år 2008 och "Kunskapspriset"-Internationella hedersprisetår 2011. Hon har tilldelats titeln hedersdoktor av Aston University 2006 och av St Andrews universitet 2011."


  Boktips:

  "Med Gud på vår sida: Religion och våld genom historien" av Karen Armstrong.


   Ett utvidgat medvetande-

   Vad är det?

   Vad är egentligen ett utvidgat medvetande?

   Vad innebär en förhöjd medvetenhet?

   Vad betyder begreppet "medvetandeskifte"?


   När du ändrar fokus från egots perspektiv på tillvaron till själens perspektiv på tillvaron, eller från rädslans grepp om ditt liv till kärlekens synsätt på ditt liv, kommer du automatiskt att göra andra val och se världen genom andra "glasögon".


   Från ett andligt perspektiv är "egot" en identifikation med dina tankar och känslor. Det vill säga du har då en känslomässig bindning till allt vad du tänker och känner. Din självbild utgår då ifrån dina tankar och känslor om dig själv, andra människor och situationer. Egot representerar själva "bindningen". En "bindning" till något skapar alltid en klistrig, klängande, ägande, dömande och oren effekt. I sig själva är tankar och känslor neutrala objekt. Det är först när det skapas en personlig och känslomässig bindning till en speciell tanke/känsla kring dig själv, en annan person eller situation som egot träder in.


   Själen är, från ett andligt perspektiv, tillståndet som finns bakom och bortom dina tankar och känslor. Det är utrymmet och rymden där dina tankar och känslor vilar. Medvetandet är själva behållaren för både egot och själen. Det du fokuserar på, där finns din medvetenhet. Det är din fria vilja och ditt eget val att själv bestämma var du vill lägga din medvetenhet. När du väljer att se livet från själens perspektiv har du gjort ett "medvetandeskifte". Du har då utvidgat ditt medvetande och kan se tillvaron genom en förhöjd medvetenhet. Detta är något som ständigt pågår. När du har nått en nivå, så är det dags för en ny nivå. Det finns jättemånga nivåer. Eftersom detta är ett tillstånd som du uppnår hela tiden och inte en "plats" som du anländer till, kan man säga att "det är vägen och inte målet" som är det viktiga.


   När du förändrar din energi inom dig, det vill säga ditt inre tillstånd, kommer även din yttre värld att förändras. Du börjar tänka mer kärleksfullt och känslor som oro, ängslan och rädsla ersätts med känslor av hopp, tro och tillit eftersom detta representerar våra olika själsliga egenskaper. Du ändrar på så sätt steg för steg riktningen av din inre kompass mot ett mer meningsfullt och lyckligt liv. Detta är en process och det handlar om vad du väljer att prioritera och fokusera på.


   Några tecken på en förhöjd medvetenhet är:

   • Du accepterar att alla har sin egen väg att följa.
   • Du betraktar omvärlden och andra människor på ett icke-dömande sätt.
   • Du har lätt att förlåta dig själv och andra. Det som du tidigare såg som misstag ser du nu som erfarenheter.
   • Det som du tidigare betraktade som ”fel” ser du nu som en del av den gudomliga planen.
   • Du blir mer rofylld.
   • Du anklagar inte dig själv och andra längre.
   • Du har tagit ett inre beslut att göra allt du kan för att vara en så bra människa du bara kan. Du har tagit beslutet att vara fri.
   • Du accepterar dig själv precis som du är.
   • Du accepterar andra precis som de är.
   • Du får tillgång till en inre stillhet och du upptäcker att lycka är ett naturligt tillstånd som kan uppnås utan hjälp av yttre medel.
   • Du får lätt att vara dig själv.
   • Du finner det skönt att tillbringa tid med dig själv i stillhet.
   • Du prioriterar egen tid i stillhet.
   • Du finner skönheten i allt.
   • Du får allt lättare att lyssna utan att inta försvarsställning.
   • Du har tålamod.
   • Du omsätter i handling ditt syfte för att vara här på jorden, medveten om att livet ”prövar dig” ibland.
   • Du har insikten om att du är unik och inte behöver efterlikna andra.
   • Du delar med dig istället för att samla på dig.
   • Du misströstar inte vid varje problem för du vet att det finns en ”andlig” och högre lösning på alla problem. Du har insikten att så fort ett problem dyker upp, gör även lösningen det.
   • Du tror på en kärleksfull Gud istället för en straffande Gud.
   • Du känner dig älskad.
   • Du är medveten om att det finns en icke-personlig universell kraftkälla som du kan använda dig av.
   • Du börjar se universums tecken och de meningsfulla tillfälligheterna i ditt liv.
   • Du sluter en ny överenskommelse med livet. Du höjer dig över den sociala ordningen och bryter överenskommelsen som har definierat din personliga verklighet.
   • Du förstår innebörden av acceptans och kapitulation. Om inte, gör du allt för att finna denna förståelse.
   • Du vet att ensamhet och tomhet är värdefulla andliga gåvor.


   Några tecken på ett ego- och rädslobaserat beteende är:

   • Du vill jämföra och tävla.
   • Du vill argumentera och konfrontera.
   • Du ängslas och oroar dig för allt.
   • Du jagar, strävar och stressar.
   • Du vill att alla ska ”lägga märke” till dig.
   • Dina tankar går på högvarv hela tiden. Det finns ett ständigt ”pladder” i ditt huvud hela tiden.
   • Du gottar dig i andras problem och lidanden.
   • Du pratar illa om andra för att må lite bättre själv.
   • Du låter dina känslor styra ditt liv.
   • Du pratar hellre än att lyssna och vill gärna övertyga andra om att du har rätt.
   • Du går ständigt och tänker på pengar, din kropp och låter dig styras av reklambudskap.
   • Det yttre skenet är mer angeläget för dig än ditt syfte och ändamål i livet.
   • Du dömer andra efter deras yttre.


   Några förslag på hur du kan välkomna den förhöjda medvetenheten till ditt liv och få den att stanna där:

   • Läs, reflektera och tillämpa Veckans Insikt & Inspiration som en andlig träning och rutin. Se arkiv
   • Prioritera att varje dag gå in i tystnaden, om så bara för ett ögonblick.
   • Tänd ljus så ofta du kan.
   • Be.
   • Meditera. Se förslag
   • Skapa dig en daglig andlig rutin.
   • Självkännedom. Lär känna dig själv för att kunna förstå andra. Se guidade meditationer
   • Ge dig själv tid och utrymme för reflektion och introspektion. Se förslag på frågor till introspektion
   • Gör vad du kan för att avlägsna det som hindrar dig från att leva ditt liv med en förhöjd medvetenhet. Se övning till insikt
   • Omge dig av skönhet. Se insiktsbilder
   • Njut av blommors skönhet, naturens kraft, havets mäktighet och människors vänlighet.
   • Var vänlig mot dig själv och andra.
   • Städa ditt hem.
   • Starta varje morgon med en bön. (”Välsigna denna dag och alla jag möter”.)
   • Avsluta dagen med en bön. (”Tack för denna dag och alla jag mött.”)
   • Låt ditt inre mantra vara: ”Jag är villig till att vara villig”.
   • Ta ett inre beslut om att förverkliga den du verkligen är.
   • Ha ett mål, riktning och ledord att arbeta för. Se förslag
   • Var ärlig och sann mot dig själv och andra.
   • Bli medveten om din inre värld och ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt. Se mer

    

   Dr. Wayne W. Dyer (1940-2015) har varit med och skapat en film som heter ”The Shift”. Se filmen

   I filmen redovisas en undersökning som utförs på kvinnor och män och deras prioriteringar före och efter detta skifte i medvetandet. Prioriteringarna visade sig vara olika för kvinnor och män, vilket presenteras nedan. Prioriteringarna är listade från ett till fem där ett är den viktigaste prioriteringen.


   Prioritering för kvinnor före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron)

   1. Familjen
   2. Självständighet
   3. Karriär
   4. Att passa in
   5. Skönhet- att vara attraktiv

    

   Prioritering för män före skiftet till en högre medvetenhet (ett ego- och rädslobaserat synsätt på tillvaron)

   1. Välstånd- pengar
   2. Äventyr
   3. Prestation- ”du är vad du gör”
   4. Nöje
   5. Respekt- att vara respekterad

    

   Prioriteringar för kvinnor efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron)

   1. Egen personlig utveckling. Att växa som människa
   2. Självvärde, självkänsla och självförtroende
   3. Andlighet
   4. Att vara lycklig
   5. Förmågan att förlåta

    

   Prioriteringar för män efter skiftet till en högre medvetenhet (ett själsligt- och kärleksfullt synsätt på tillvaron)

   1. Andlighet
   2. Inre frid
   3. Familjen
   4. Att följa Guds vilja
   5. Ärlighet och hederlighet 


    Författare: Rosanna L. Antonsdotter