SSRF

Relationer

Mänskligheten befinner sig under stark press att utvecklas eftersom det är vår enda möjlighet att överleva som art. Detta kommer att påverka alla aspekter av ditt liv och i synnerhet dina nära relationer.


Aldrig tidigare har relationer varit så problematiska och konfliktfyllda som de är nu, och vi behöver alla ”koppla om” nervtrådarna till våra tankebanor för att förstå att våra relationer med människor inte existerar för att göra var och en lycklig eller tillfreds, utan de existerar för att göra var och en av oss medveten och hjälpa oss alla att leva i samklang med den högre medvetenheten som vill ”födas in i” den här världen.


De människor som håller fast vid sina gamla mönster kommer att möta mer smärta och förvirring. De människor som är villiga att göra en förändring, kommer att födas på nytt eftersom verklig förändring sker i det inre och inte i det yttre.


Eftersom du läser det här just nu så är DU en utav dessa människor som inte bara kommer att födas på nytt, utan även kommer att hjälpa andra att göra det.


Den verkliga förändringen i det inre som behöver ske är att lära sig ha tillit till ”Din Personliga Högre Kraft” för att kunna ge sig hän och överlämna sig själv i händerna på något som är större än oss själva. Endast då kan vi uppleva vårt ”kall” och utföra vår ”livsuppgift” på ett djupt tillfredsställande, konstruktivt och hållbart sätt.


För somliga människor kan orden ”att ge sig hän och överlämna sig själv” väcka negativa föreställningar som exempelvis att ge upp, att inte kunna möta livets utmaningar, att bli handlingsförlamad och så vidare.


Sant överlämnande är dock någonting helt annat. Det betyder inte att du passivt står ut med vad som helst i den situationen du befinner dig i och inte gör något åt saken. Det betyder inte heller att sluta planera eller ta initiativ till positiva förändringar. Sant överlämnande är visheten att ge efter för i stället för att göra motstånd mot livets flöde, att släppa ditt inre motstånd mot det som Är. Inre motstånd är att säga ”nej” till det som Är genom mentalt dömande av situationen som skapar känslomässig negativitet. Att ge efter för och släppa ditt inre motstånd befriar dig omedelbart från identifikationen med egot och sätter dig i stället i direktkontakt med Din Personliga Högre Kraft.

 

Kom ihåg att motstånd är egot, och att allt överlämnande är att vara medveten. Egot är präglat av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det välkända. Även om det är smärtsamt är det åtminstone välbekant. Egot håller sig alltid till det som välkänt för dig. Att ge sig hän och överlämna sig själv, däremot, öppnar en dörr så att Din Personliga Högre Kraft kan komma in och ge dig den klara och rena medvetenheten som behövs i just den stunden.


Ta ett djupt andetag och släpp ditt inre motstånd. Ge dig hän och överlämna dig själv till Din Personliga Högre Kraft. Låt nu denna energi fylla hela ditt väsen och öppna dig för en ny slags medvetenhet.


När du gör det så kommer dina relationer till andra människor att automatiskt förändras. Vissa relationer kommer att fördjupas. Andra relationer kommer att på ett naturligt sätt antingen transformeras om eller avlägsnas helt.


Kom alltid ihåg att det som är du och det som tillhör dig finns redan inprogrammerat i varje cell, och det kan ingen annan ta ifrån dig. Lika viktigt som det är att släppa taget om det/den som inte tillhör dig, är det att hålla fast vid, våga stå kvar och utveckla det som tillhör dig. Din Personliga Högre Kraft vet skillnaden.


Så, ta nu ett djupt andetag och känn hur skönt det känns att ge dig hän och överlämna dig själv till Din Personliga Högre Kraft.


Du behöver inte leta längre.


Du behöver inte söka längre.


Du kan släppa den stressen nu.


Det enda du behöver göra är att släppa taget om ett visst givet resultat eller förväntningar.


Du kan göra det NU!


Allt är bra och allt är precis som det ska vara just NU!

 HELANDE AV RELATIONER


”Min kära Personliga Högre Kraft,

 

Jag lägger min relation med ________________ i Din hand.

 

Må min närvaro bli en välsignelse för hen.

 

Må mina tankar om hen vara oskuldsfulla och kärleksfulla.

 

Må allt annat förvisas från vår relation, och må den lyftas till den högsta ordningen och ta den form som tjänar Ditt syfte.

 

Må allt utvecklas i denna relation och alla andra relationer enligt Din vilja.”  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Högt utvecklade själar

  Att leva sitt liv som en högt utvecklad själ och med ett utvidgat medvetande innebär inte automatiskt att man är ”berömd” eller ”kändis”. Oftast förhåller det sig tvärtom. Många högt utvecklade själar väljer medvetet att leva ett anonymt liv.

   

  Du kanske har hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda”. Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna. Den gudomliga kallelsen är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas röst.

   

  En högt utvecklad själ är en människa som har hört kallelsen och svarar på anropet.

   

  En högt utvecklad själ är en människa som medvetet har beslutat sig för att hålla en stark vision av godhet, vänlighet, kärlek, medkänsla, tacksamhet och så vidare i sitt inre så att andra ska kunna få kontakt med samma vision.

   

  En högt utvecklad själ är en människa som väljer medvetet att varje dag sända ut sin vision till alla de möter och till Universum.

   

  En högt utvecklad själ är en människa som läser det här just nu och djupt inom sig förstår budskapet och känner kallelsen. Den högt utvecklade människan är DU. Annars skulle du inte ha läst så här långt i texten.

   

  DU är både utvald och kallad. DU har hört anropet och valt att svara. DU är välsignad!

   

  Det är dags att sätta i gång och arbeta. Vilken slags vision vill du hålla levande i ditt inre?


  Förslag på visioner kan vara:

  • Fred
  • Frid
  • Godhet
  • Kärlek
  • Vänlighet
  • Medkänsla
  • Glädje
  • Hopp
  • Mod
  • Klarhet
  • Enhet
  • Förlåtelse
  • … och många fler… Kanske kommer du på en egen vision?


  (Klicka här för mer inspiration till olika själsegenskaper). 

  Ett tips är att välja en, eller högst tre, visioner och arbeta fokuserat och med full koncentration på denna.

   

  När du har valt en vision så meddelar du Universum detta genom att säga högt:

   

  ”Jag är villig att leva som en högt utvecklad själ. Jag har hört anropet och valt med egen fri vilja att svara. Jag väljer att hålla visionen av__________________ (fyll i din vision) levande i mitt inre så att andra lätt kan komma i kontakt med denna vision”.

   

  Påminn dig själv varje dag om din vision genom att upprepa affirmationen dagligen.

   

  Affirmation:

  ”Jag är villig att leva som en högt utvecklad själ. Jag har hört anropet och valt med egen fri vilja att svara. Jag väljer att hålla visionen av__________________ (fyll i din vision) levande i mitt inre så att andra lätt kan komma i kontakt med denna vision”.  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Den gyllene regeln

  "Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem". 

   

  Även det omvända kan du använda dig av i ditt liv och i din vardag: 

  "Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem".

   

  Att tillämpa den gyllene regeln i ditt liv och i din vardag innebär att börja leva ditt liv efter den.

  Att leva ditt liv efter den innebär vidare att du praktiserar den genom att uttrycka den i allt du gör genom att börja vara den.

  Att börja vara den innebär att du utvecklar de själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln och sedan uttrycker du dessa själsegenskaper till allt och alla.

  De själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln är: Mildhet, vänlighet och medkänsla. Alla dessa själsegenskaper resulterar i goda handlingar som alltid ger vår själ den näring som den behöver.

   

  Mildhet är en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring oss och kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga. Det är att omfamna i stället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.

   

  Vänlighet är förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar vi de läxor livet lär oss i medvetenhet om att misstag ofta är våra bästa lärare. För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver vi först utveckla en vänlig attityd till oss själva. När vi upplever vänlighetens äkta energi skäms vi inte eller lägger skam på andra med illusionen att vi bör vara perfekta. Vi gör vårt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker. Vänlighet påminner oss om att vi hellre än att vara stolta bör vara tacksamma för våra framgångar. Vänlighet får oss att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla.

   

  Medkänsla är en djup gudomlig kärlek till allt och alla. Medkänsla kan endast strömma fritt från våra hjärtan när vi inte dömer utan i stället försöker förstå. Vi behöver vår egen medkänsla precis lika mycket som andra. Oavsett om det är en stilla bön eller en mild beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När vi upplever äkta medkänsla förstår vi att vi kan bara behålla det vi själva ger.

   

  "Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga.

  Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla."

   

  -Dalai Lama  Förslag till bön:

  Kära Gud, 

  Vart vill Du leda mig idag?

  Vad vill Du att jag ska göra?

  Vad vill Du att jag ska säga?

  Och, till vem? 

  Hjälp mig att, idag och alla dagar framöver, alltid göra mitt bästa för att visa mildhet, vänlighet och medkänsla till mig själv och allt och alla i min omgivning. 

  Lär mig den djupa innebörden i Den Gyllene Regeln och led mig till att kunna praktisera ”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem" och

  "Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem".

   

  Tack!

   

  Amen


  För mer inspiration till inre motivation kan du även läsa Veckans Insikt & Inspiration: "Annorlunda livsval". KLICKA HÄR  Författare: Rosanna L. Antonsdotter