SSRF

Skillnaden mellan beteende

och personlighet

Ibland ångrar vi vissa missförstånd som har inträffat med människor. När ett missförstånd har uppstått så börja med att förstå att det inte går att undvika missförstånd när vi interagerar med andra människor. De är oundvikliga!


Det viktiga här är inte att undvika att interagera med andra människor för att inga missförstånd ska uppstå. Det viktiga här är att lära sig hantera ett missförstånd när det uppstår så vi slipper att bära det med oss i form av ånger, skuld och skam.


Lägg inte så mycket fokus på att försöka "rätta till" ett missförstånd utan släpp bara taget om den känslomässiga bindningen till situationen. Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten "Tiden".


Ibland kan det vara så att när vi försöker "rätta till" ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd. Detta beror ofta på att vi är olika personligheter, och olika personligheter ser världen från olika perspektiv.


När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Ni förstår varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas.


Förväxla inte en människas beteende med en människas personlighet. Det kan vara till hjälp att förstå skillnaden mellan beteende och personlighet, då de inte är samma sak.

Beteende är vad du gör, det vill säga vad andra ser. Personlighet är hur du känner, det vill säga något som bara du upplever.

Det viktiga här är att vi inte kan utläsa vad andra har för personlighet genom att dra slutsatser utifrån beteende och utseende.


Det är livsnödvändigt för dig själv att skapa en tillvaro som stämmer överens med din personlighet, det vill säga enligt din biologiska passform. Problemet som kan uppstå om vi inte gör det och istället spelar en roll, är att det leder till ökad stress och minskad lycka. Det kan ibland vara användbart att använda sig av en "roll" om man vet om att det är en roll som man tillfälligt spelar för att en viss situation kräver det och att man sedan återvänder till sitt naturliga och "rätta" element.


Ödsla inte energi och tid på att försöka förändra andra och försök inte att ändra på den DU ÄR. Behöver du ändra på något så ändra på det DU GÖR.


Kom ihåg att missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål.


Om ett missförstånd har inträffat så använd gärna bönen nedan. Det kommer att hjälpa dig, alla inblandade och situationen i sin helhet:

"Kära Gud,

Jag lägger min relation med __________________ i Dina händer.

Må min närvaro bli en välsignelse för hen.

Må mina tankar om hen vara oskuldsfulla och kärleksfulla.

Må allt annat förvisas från vår relation, och må den lyftas till den högsta gudomliga ordningen och ta den form som tjänar Dina syften.

Må allt utvecklas i denna relation och alla andra enligt Din vilja.

Amen"  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Att lösa konflikter med fredliga medel

  Att lösa personliga och kollektiva konflikter med fredliga medel, kan endast uppstå om varje enskild individ är beredd att uppvisa godhet, ödmjukhet och enhet samt vara villig att själv vara ett redskap för fred.

  Detta innebär att alltid försöka göra sitt bästa genom att:


  • Söka en gemensam grund
  • Uppskatta olikheter
  • Hedra allas lika värde
  • Vara en person som förenar
  • Medvetet välja att vara ett gudomligt verktyg för inre frid och yttre fred


  Världen är ibland inte redo för den förändring vi vill se. Om vi upptäcker att så är fallet, då tar vi ett steg tillbaka och inväntar det rätta ögonblicket att agera. Under tiden arbetar vi med oss själva, så att när tiden är inne då är vi redo att fullt ut agera.


  Fall inte för frestelsen att försöka uppnå ett mål/lösa en konflikt med andra medel, bara för att det kanske verkar som om det går ”snabbare”. Vi kanske tillfälligt lyckas uppnå vårt mål med andra medel än med de fredliga (godhet, ödmjukhet, enhet) men, det vi uppnår kommer då inte att bli hållbart. Vi kommer bara att ställas inför samma konflikt (inre som yttre) igen och igen, tills vi lär oss de korrekta och hållbara medlen att nå vårt mål. Kom alltid ihåg att målet vi försöker uppnå inte är det viktiga, utan det viktigaste är om vi är ett redskap för fred genom godhet, ödmjukhet och enhet på vägen till målet. Vägen är alltid viktigare än målet!


  När tillräckligt många människor kan lösa sina personliga konflikter (inre som yttre) med fredliga medel, kommer vi även att kunna lösa kollektiva konflikter med fredliga medel.


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter