SSRF

Fyra steg till ditt mål

Det finns fyra steg som du kan använda dig av för att nå ditt mål. Dina mål i ditt liv kan vara hur många som helst och både kortsiktiga och långsiktiga, men de är alltid personliga.


Nedan finner du en introduktion till 4 steg som du själv kan tillämpa i ditt liv. Du behöver göra stegen i tur och ordning, samt praktiskt utföra dem och inte endast läsa om dem, för att kunna uppnå ett hållbart och konstruktivt resultat.


De 4 stegen är:


1. KLARGÖR DITT MÅL.

2. VILLIGHET.

3. BESLUT & ENGAGEMANG.

4. LÄRANDE GENOM OLIKA TEKNIKER OCH METODER.


Starta med att klargöra för dig själv vad du har för mål att uppnå. Lägg sedan till vad ditt syfte och vad din intention är med ditt mål, det vill säga varför du vill uppnå just det målet. I steg 1 klargör du ditt mål genom att svara på frågorna VAD och VARFÖR. Vad är ditt mål och varför vill du uppnå just detta?

Du behöver vara fullständigt klar över steg 1 för att kunna gå vidare till steg 2.


När du är klar med steg 1 så kan du gå vidare till steg 2 som är villighet. Du behöver i ditt inre vara villig till att göra det som krävs för att nå ditt mål. Här är det JA eller NEJ som krävs av dig, inte kanske. Upplever du att du är fullständigt villig till att göra det som krävs för att nå ditt mål, så kan du gå vidare till steg 3. Känner du dig tveksam så acceptera din tveksamhet, omfamna den och invänta dig själv tills du känner dig redo. 


I steg 3 engagerar vi oss i vårt beslut att göra det som krävs för att nå vårt mål och hålla ut tills målet är uppnått. Vi gör en pakt tillsammans med Gud eller Din Personliga Högre Kraft där vi kommer överens om att ha tillit igenom hela processen. Gör en egen liten ceremoni för att visa att du menar allvar. Det kan se ut på många olika sätt. Det finns inga rätt eller fel här, endast ditt personliga sätt.


När vi vet vad vi vill och varför samt har den villighet som krävs och har beslutat oss för att engagera oss fullt ut i att nå vårt mål så kan vi börja använda oss av olika tekniker och metoder för att lära oss att avlägsna det som hindrar oss att uppnå vårt mål. Den teknik och metod som passar just dig och din situation bäst är helt beroende av steg 1, det vill säga vad ditt mål är och varför.


Är du redo för en ny riktning i livet?


 • Kanske känner du en längtan att få upptäcka dig själv, dina talanger och gåvor och komma vidare på din väg genom livet?
 • Kanske vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?
 • Kanske vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?
 • Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?
 • Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?
 • Kanske känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla och du vill veta varför?
 • Kanske känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?
 • Kanske känns det som om du är ensam trots alla dina vänner och önskar finna mer likasinnade vänner?
 • Kanske känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner och har en innerlig önskan att få uppleva detta?
 • Kanske undrar du om livet ska se ut så här och du ställer dig ofta frågan: ”Livet måste vara mer än det här”?


Kan du känna igen dig?

Då har du hamnat helt rätt och du är långt ifrån ensam. Många människor ställer sig själv dessa frågor.

Oavsett vilket vägskäl i livet du står inför, så kom ihåg att du inte behöver stå ensam i denna fas av ditt liv.  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Att leva ett andligt liv

  Att leva ett andligt liv är att ha för avsikt att leva ett själs-/ Gudscentrerat liv med Kärlek som drivkraft framåt och där vi medvetet väljer att lyfta in den andliga dimensionen i vår vardag för att kunna utveckla förmågan att ta hand om vår smärta och rädsla- liksom vår glädje. I vårt liv fångas vi av vissa mål, och vi skapar våra liv kring hur vi vill uppnå dessa mål genom våra ambitioner. Våra ambitioner drivs av våra avsikter. Vi har alla olika mål, men vi vill alla ha samma sak: ett liv fullt av glädje, lycka, självförverkligande, syfte och en högre mening.


  Att leva ett andligt liv är att ha nyfikenhet och Kärlek som drivkraft framåt, istället för rädsla och begär. Har vi nyfikenhet och Kärlek som drivkraft framåt så motiveras vi av tacksamhet, ansvar, en önskan om att göra rätt, omtanke om andra och strävan att hjälpa andra människor. Har vi rädsla och begär som drivkraft framåt så drivs vi av rädsla för sjukdom, fattigdom, ensamhet, döden, personlig tillfredsställelse genom njutning, framgång och rikedom.


  Att leva ett andligt liv är att förstå att när rädslan och begäret driver dig väljer du det du vill åstadkomma eftersom du tror att det ger dig trygghet och säkerhet. När du jagar personlig tillfredsställelse styrs du av dina prestationer och ägodelar. Problemet med rädsla och begär som drivkraft är att det inte är hållbart. Vi får aldrig fram det bästa av vår förmåga genom att drivas av rädsla och begär. Pengar och berömmelse är bara en fasad. Vårt sökande handlar aldrig om det materiella, utan om känslan som vi tror att det materiella kan ge oss.


  Att leva ett andligt liv är att veta att materiell tillfredsställelse kommer utifrån, men lycka och självförverkligande kommer inifrån. Lycka och självförverkligande kräver att vi har kontakt med vår själ, inte via objekt eller prestationer, utan via vår villighet att utvidga vårt medvetande genom att oavbrutet ha kontakt med den andliga dimensionen av vårt liv. Framgång garanterar inte lycka och självförverkligande. Lycka och självförverkligande kräver inte framgång. De kan livnära varandra och vi kan ha dem samtidigt, men de är inte sammanflätade.


  Att leva ett andligt liv är att leva ett avsiktligt liv. Var alltid uppriktig inför dig själv när det gäller vilka dina avsikter är. Rädsla, begär, nyfikenhet och Kärlek är ursprunget till alla våra avsikter. För att leva avsiktligt behöver vi gräva oss ända ner till vårt djupaste VARFÖR bakom det vi vill. När du väl vet vilket VARFÖR som ligger bakom det du vill, så kan du fundera på om du är beredd att utföra det som krävs för att uppnå det du vill. Kommer själva arbetet (processen) att ge dig en känsla av självförverkligande och lycka även om du inte lyckas snabbt- eller kanske inte alls i det här livet? Om du har uppnått ditt mål och inte upplever att du är tillfreds med dig själv, då har avsikten inte varit den ”rätta”. Ändra din avsikt och du ändrar automatiskt riktningen till det du vill uppnå.

  Att leva ett andligt liv är att lägga all vår fokus på processen och inte på resultatet. Försök att alltid vara ärlig gentemot dig själv. Är du mer inriktad på resultatet av att uppnå ditt mål, eller är du mer nyfiken på vad du kan lära dig av processen?


  Att leva ett andligt liv är att leva sina avsikter. Detta innebär att du har låtit dina avsikter genomsyra ditt beteende. Att bara ha avsikter räcker inte, vi behöver leva dem. Ingen annan kommer att skapa våra liv åt oss. Vi kan inte bli sittande med våra avsikter och önska att det vi vill ha bara trillar ner i knäet på oss. Vi kan inte heller förvänta oss att någon annan ska göra det åt oss. Det krävs beslutsamhet, mod och mycket uthållighet att leva sina avsikter. Men, det är det enda sättet att leva våra liv på om vi vill uppleva lycka och självförverkligande. Det vill säga: att leva ett andligt liv.


  Att leva ett andligt liv är att fokusera på tillfredsställelsen av att leva ett meningsfullt liv. Att känna en högre mening med våra liv visar att våra handlingar har ett syfte, vilket alltid leder till ett tillfredsställande resultat. Värdet av våra handlingar leder till en känsla av mening. Dina avsikter bestämmer värdet av dina handlingar. När du drivs av nyfikenhet och Kärlek vet du med säkerhet att det du gör har ett värde för andra. När vi lever med en tydlig känsla av VARFÖR våra handlingar har ett värde, får livet automatiskt en högre mening och ett djupare syfte som skänker tillfredsställelse. Avsikten fyller oss med kraft och energi. Från själva Källan till din drivkraft utvecklar du avsikter som driver dig framåt.


  Att leva ett andligt liv är att förstå att allt du gör är ”ditt andliga liv”. Alla vardagliga sysslor du utför är ”ditt andliga liv”. Det handlar bara om hur medvetet du gör det…


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter

   Högt tänkande går hand i hand med att leva ett andligt liv

   Att leva ett andligt liv är att leva ett Gudscentrerat liv (läs mer här om att leva ett andligt liv). Vi behöver kunna tänka ”andliga tankar” för att kunna leva ett andligt liv. Att kunna tänka andliga tankar är att besitta ett ”Högt tänkande”. Högt tänkande är att ha urskiljningsförmåga, klarsynthet och vördnad. Detta kan vi träna oss i.


   Att ha urskiljningsförmåga är att kunna använda intuitionens visdom för att ta reda på vad som är äkta och sant för dig. Det är förmågan att frigöra sig från behovet att ta snabba beslut, avstånd från skadliga begär, kunna möta omotiverad ilska med ett djupt andetag fyllt av frid och tålamod samt att kunna lyssna utan att förlora sig själv. Vi avskiljer oss från andras val i medvenhet om att deras andliga uppgifter inte är vårt ansvar. På så sätt lär vi oss att välja hur vi vill agera, snarare än att vi reagerar. För att kunna höra intuitionens visdom behöver vi ge oss själva tid för tyst eftertanke, meditativ vakenhet och avskildhet. Avskildhet låter oss vara i världen utan att påverkas så mycket av den. Den frigör oss så att vi kan leva ett andligt liv. Avskildhet hjälper oss att göra det andliga arbetet som det livet kräver och vi uppskattar våra egna ansträngningar och värdesätter vår egen personliga utveckling. Detta skapar ett inre rum för våra djupaste insikter.


   Klarsynthet är att ha fullständig insikt. Fullständig insikt ger oss sinnesro. Sinnesro är att ha frid och stillhet i själen genom att vi litar på den gudomliga ordningen. Att ha sinnesro ger tankarna klarhet och vi frigör oss från starka känslor som kan förmörka vårt omdöme. Genom frid och stillhet i själen ersätter vi kärleken till personlig makt och vinning med kärleken till en kraft som är större än oss själva och som vi villigt väljer att tjäna och överlämna oss till. Vi förstår genom vår egen klarsynthet att fred i världen börjar med frid i våra egna liv.


   Att leva i vördnad är att ha en varaktig förbindelse med en kraft som är större än oss själva, som vi vet älskar oss och känner oss väl. Det är att leva i medvetenhet om att vi alltid befinner oss i Guds närvaro genom vår egen ödmjukhet där vi tryggt kan öppna oss för nåden. Genom vördnad följer vi tillitsfullt livets flöde och samlar styrka från de motgångar som möter oss. Genom nådens stilla beröring av vår själv vet vi att vi vilar i Guds famn.

   Vi vet med övertygelse att vi aldrig är ensamma.

   Vi vet i vår innersta kärna att vi blir vägledda.

   Vi vet att vi är beskyddade.

   Vi vet att vi är välsignade.

   Vi vet att vi är älskade.

   Vi vet att vi är kallade.

   Vi vet att vi vet.


    Författare: Rosanna L. Antonsdotter