SSRF

Livet speglar det sätt vi förhåller oss till oss själva

Allt som händer i vår värld är objektiva händelser. De har ingen egen inneboende mening. Var och en av oss ser världen genom olika "glasögon", och uppfattar därför en viss händelse på olika sätt. Det är vår uppfattning och tolkning som påverkar våra känslor, inte händelsen i sig.


Vi kan ta kontrollen över vårt liv genom att välja hur vi tolkar det, eftersom livet alltid speglar det sätt vi förhåller oss till oss själva.


Vi lever i ett Universum där allt har ett syfte. Om du kan hitta en välsignelse i alla de händelser som har ägt rum i ditt liv kommer du att finna tacksamhet. Då kommer du att uppleva vad det innebär att vara välsignad.


Varje ord, händelse och person som fortfarande är emotionellt laddad för dig behöver läkas och helas på djupet. Om vi inte är villiga till att göra det så blir det som en blockering och ett hinder för dig att ta dig vidare framåt. Då har händelsen, personen eller orden fortfarande makt och kontroll över dig, istället för att du har kontrollen.


När vi känner att vi gjort allt vi kan och vi upplever att inget längre fungerar så finns det ytterligare ett redskap att använda. Detta redskap är inte en intellektuell förståelse utan en levande upplevelse. Det är FÖRLÅTELSE.


Förlåtelse är länken från det gudomliga till människan i form av nåd när vi inte orkar längre själv eller klarar av det som förväntas av oss.


Förlåtelse är inte något vi kan ge till oss själva eller andra.


Förlåtelse är en nåd som endast kan ges till oss från det gudomliga.


Förlåtelse är något vi kan be om för oss själva eller andra, sedan gör vi oss öppna, redo och mottagliga för att ta emot den.

Vi kan inte förtjäna förlåtelsen och vi kan inte självmant nå den eller få den att hända, det vill säga en människa kan inte göra det på egen hand, det måste ges till en människa från det gudomliga och allt som behövs är ett öppet hjärta fyllt av vördnad och längtan efter att bli HEL.


Nedan finns en bön som du gärna får använda dig av:


Tack, kära Gud, för att Du hjälper mig att fylla den här situationen med ljus och kärlek.


Mitt syfte är att hela den här situationen med___________ (fyll själv i namnet på personen/situationen etc.) i ljus och kärlek.


Jag släpper mitt eget behov av att kontrollera situationen och låter Dig fylla denna situation med hopp, förståelse och insikt.


Jag har tillit till att det finns en djupare mening för den här situationen och jag tackar Dig för att Du hjälper mig och___________ (personen/situationen i fråga) att komma till insikt. 


Tack för att Du hjälper mig och____________ att ha tillit till den gudomliga ordningen och vad som behövs just nu.


Förlåt mig...


Tack för att du finns...


Jag älskar dig...


Jag är så ledsen...


Kärlek är framför mig...


Kärlek är bakom mig...


Kärlek är till vänster om mig...


Kärlek är till höger om mig...


Kärlek är ovanför mig...


Kärlek är under mig...


Kärlek är inom mig...


Kärlek är i min omgivning...


Kärlek till dig och denna situation...


Kärlek till alla...


Kärlek till Universum...


Amen"Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Balans & Harmoni

Balans och harmoni är inte beroende av några yttre händelser eller inre tankar och känslor. Balans och harmoni är inte ett objekt som går att finna, det är ingen plats du ska ta dig till och ingen annan kan ge det till dig. Att uppleva balans och harmoni är ett tillstånd inom oss, ett själsligt inre tillstånd, som ligger bortom både yttre händelser, tankar och känslor.


Att leva ett liv i balans och harmoni uppträder som ett naturligt resultat när vi låter själen få ta mer plats i vårt liv. Denna naturliga och ansträngningslösa effekt av balans och harmoni finns där automatiskt när vi lever vårt liv från ett högre medvetandetillstånd.


Att utvidga sitt medvetande är en process, en inre process, som alla människor förr eller senare behöver genomgå. Oftast startar denna process med att man upplever att där finns ett stort gap mellan där man befinner sig just nu och till dit man vill komma. Kanske börjar man även undra om livet ska se ut så här och man börjar ställa sig själv frågan: ”Livet måste vara mer än det här?”


Man försöker oftast i det här stadiet att tänka ut en lösning, men hur mycket man än funderar så händer ingenting. Det blir bara fler och fler tankar som maler i huvudet och det kan kännas som om tankarna har ett eget liv och man bara följer efter. När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får man smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och sin omgivning, man känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.

När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.

Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.

Den stora frågan blir då om vi väljer att beslutsamt och villigt följa med i denna process eller om vi envist och motvilligt motsätter oss denna process. Kom ihåg att beslutsamhet kommer från en stark vilja och envishet kommer från en stark ovilja.


Alla människor har en inneboende längtan efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

 

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara våra vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre och låta den nyfikenheten vara drivkraften framåt.Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Mod att säga NEJ

Att ha en känsla för andras behov är en fin egenskap som vi alla behöver ha för att kunna känna medkänsla.

Men att ha en känsla för andras behov kan lätt övergå till ett behov av att vilja tillfredsställa andras behov. Modet att våga säga NEJ till att tillfredsställa andras behov behövs för att rädda dig själv.

Det är här personliga gränser behöver komma in. Personliga gränser behövs i alla former och typer utav relationer.


Vilka är dina personliga gränser där du tydligt och med absolut klarhet kan säga: ”Hit men inte längre!”

 

Att sätta personliga gränser är att känna egenvärde och ha integritet. Endast DU kan ange ramarna för dina personliga gränser. Detta gäller i alla dess olika former av relationer: den romantiska relationen, vänskapsrelationen, arbetsrelationen, familjerelationen och så vidare.

 

Du behöver ta reda på var dina gränser går och tydliggöra dem genom att skriva ner dem. Sedan gör du ett avtal med dig själv att oavsett vad som händer så ska du hålla dina gränser, och om någon överträder gränserna måste du agera.

 

Att veta var dina personliga gränser går har sitt ursprung i självkännedom. När du växer, utvecklas och utvidgar din självkännedom så ändras även dina personliga gränser. Därför kan det vara bra att se över dem då och då.

 

Var än dina personliga gränser går behöver du acceptera och omfamna dem samt vara beredd och ha mod att ta konsekvenserna och agera om de överträds. Du behöver även respektera andras personliga gränser och ta konsekvenserna om du överträder någon annans gränser. De personliga gränsdragningarna fungerar åt bådas håll.

 

Alla har personliga gränser! Du behöver bara synliggöra dem. Att tro att man inte har några gränser är självbedrägeri. Endast DU kan veta vilka just dina gränser är. Allt jag vet är att du har dem.

 

Dina personliga gränser är de saker du vet känns riktiga för dig även om de kanske inte känns viktiga för andra. Det kan vara de saker som verkligen stör dig men som lämnar andra fullständigt oberörda.

 

Rannsaka ditt hjärta och deklarera var dina personliga gränser går. Du kanske bara har en gräns, eller du kanske har många.

Kom ihåg att din personliga gräns är en okränkbar gräns som bör förmedlas med fakta, ömhet och vänlighet, inte med hot.

Tillåt dig att upptäcka var dina personliga gränser går och låt dem vägleda dig till att ha det sorts liv som motsvarar dina behov.

Ytterst och viktigast av allt handlar gränsdragningar egentligen om TRYGGHET och FRIHET.

 

 

Viktigt att veta om gränsdragningar:

  • Du tillåter dig själv att ha gränser eftersom du annars sviker dig själv genom att acceptera saker som överskrider en gräns som existerar, och som skadar dig (fysiskt, emotionellt, mentalt eller själsligt) om någon går över din gräns.
  • Tillåt dig själv att få tid att upptäcka vad gränserna egentligen innebär för dig.
  • Du behöver informera människor som behöver informeras om var dina gränser går. Detta görs med omtanke, vänlighet och konstruktiv information, inte med hot.
  • Du behöver ha mod att vara konsekvent och ta dina gränser på allvar. En gräns är en överenskommelse som inte får brytas eller överskridas och du behöver vara beredd på att agera när den överträds.
  • Att veta dina gränser är detsamma som att kunna säga: ”Jag vet vad jag behöver för att vara lycklig!”

 

Vad behöver DU för att vara lycklig?Författare: Rosanna L. Antonsdotter