SSRF

Vad är lycka?

Enligt Buddha finns det en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar efter att få uppleva två tillstånd:


 1. Att bli fri från allt lidande.
 2. Att leva i evig lycksalighet.


Buddha menar att så länge du har ”lägre” kroppsliga ouppfyllda önskningar och begär, kommer du inte att kunna finna total inre frid och lycksalighet eftersom dessa endast kommer att skapa mer lidande genom fler karmiska bindningar. Detta budskap går inte att förstå med enbart ditt intellekt. Du behöver nå själens nivå inom dig för att kunna anamma den djupare innebörden i det Buddha menar.


Så, innan du läser vidare ber jag dig att ta några djupa andetag och släppa taget om din inre ljudliga dialog för att tysta dina tankar och känslor. Där i stillhetens centrum, bortom dina tankar och känslor, finner du själens nivå. Själens nivå är utrymmet mellan dina tankar. Det är rymden som dina tankar och känslor svävar igenom.


Lycka är inte något du kan få utav någon, eller något du kan köpa dig till. Lycka är inte ens ett mål att sträva efter eller försöka nå fram till. Lycka är inte detsamma som positiva tankar eller välbehagliga känslor.

Lycka är ett medvetandetillstånd som ligger bortom både tankar och känslor. Lycka är inte ett val, utan en nödvändighet. Lycka är en urkraft inbyggd i din själ. Du är konstruerad till att vara lycklig och din själ har kartan dit. Evolutionen har utrustat oss alla till att finna lycka och vara lyckliga. Lycka och att vara lycklig är inte till för endast ett fåtal. Lycka och att vara lycklig är till för alla.

Lycka är en ständigt pågående utvecklingsprocess inom dig. Desto mer du utvidgar ditt medvetande och ökar din medvetenhet, desto lyckligare är du. Eftersom lycka är en ständigt pågående utvecklingsprocess inom dig och eftersom du utvecklas hela tiden, så utvecklas också din förståelse av vad lycka egentligen är och din förmåga till att låta kroppen vara en behållare av lycka och ett instrument för dig att vara lycklig. När du tillåter dig själv att vara ett instrument för lyckan så kommer du automatiskt att sprida din lycka till alla du möter.


Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din ”andliga ryggrad” som också kallas dina inre rum eller chakran.


Du kan ha 7 olika versioner av lycka. Om ditt medvetande är bundet till chakra;


1. Då kan du ha en version av lycka som handlar om yttre materiella saker och ting. Då kanske du tror att du blir lyckligare av en ny bil, partner, semester, hus, arbete och så vidare.


2. Då kan din version av lycka handla om psykologiska aspekter, så som tanke- och beteendemönster eller invanda känslor.


3. Då kan du ha en version av lycka som varierar från dag till dag. Du kanske lätt blir påverkad av vad andra tycker och tänker.


4. När du kommit upp till hjärtchakrat sker en skiftning. Din medvetenhet har då utvidgats så pass mycket och din livsenergi är nu så pass stark att du kan hålla en klar, ren och sann version av lycka.

(Hela mänskligheten befinner sig just nu i detta skifte, mellan chakra 3 och 4. Det är därför vi upplever så mycket splittring och konflikt både i det yttre som i det inre. Desto fler människor som kan klara av att göra detta skifte, desto snabbare går processen för hela mänskligheten. Om du läser det här just nu och om det är begripligt för dig, då är du en av dem som redan har gjort detta skifte inom dig och du är nu en av dem som visar andra vägen. Våga vara den som går först och visar andra vägen. Det är din livsuppgift.)


5. Då kan du ha en version av lycka som är baserad på frid, harmoni och balans. Du vet nu att lycka är ett medvetandetillstånd inom dig som du själv kan styra över. Du börjar förstå vad fri vilja innebär.


6. Då kan du ha en version av lycka som skänker djup meningsfullhet och där du hämtar kraft från Din Personliga Högre Kraft.


7. Då Är Du Lycka och du behöver inte ifrågasätta detta mer. Då upplever du lycka alltid för du förstår djupt inom dig att lycka är Den Du Är. 


 FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


1. Vad är lycka för dig?

 

2. Var tror du att ditt medvetandetillstånd befinner sig just nu, enligt ”den andliga ryggraden”?

 

3. Vad är inte lycka för dig?

 

4. Vad tror du hindrar dig från att vara lycklig?

 

5. När kände du dig senast riktigt lycklig? Kan du minnas känslan och återuppleva minnet av den upplevelsen? Stanna kvar i den känslan och upplevelsen. Fyll hela dig och varje cell i din kropp med denna lycksalighet.

 

6. Vad kan du öva på / göra till din andliga rutin i din vardag så att du kan tillbringa mer tid tillsammans med Din Personliga Högre Kraft för att kunna utvidga ditt medvetande och på sätt kunna ta emot och vara en behållare för medvetandetillståndet LYCKA?


  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Att sätta personliga gränser

  Var går din personliga gräns?


  Vilka är dina personliga gränser där du tydligt och med absolut klarhet kan säga: ”Hit men inte längre!”


  Att sätta personliga gränser är att känna egenvärde och ha integritet. Endast DU kan ange ramarna för dina personliga gränser.


  Du behöver ta reda på var dina gränser går och tydliggöra dem genom att skriva ner dem. Sedan gör du ett avtal med dig själv att oavsett vad som händer så ska du hålla dina gränser, och om någon överträder gränserna måste du agera.


  Att veta var dina personliga gränser går har sitt ursprung i självkännedom. När du växer, utvecklas och utvidgar din självkännedom så ändras även dina personliga gränser. Därför kan det vara bra att se över dem då och då.


  Var än dina personliga gränser går behöver du acceptera och omfamna dem samt vara beredd och ha mod att ta konsekvenserna och agera om de överträds. Du behöver även respektera andras personliga gränser och ta konsekvenserna om du överträder någon annans gränser. De personliga gränsdragningarna fungerar åt bådas håll.


  Alla har personliga gränser! Du behöver bara synliggöra dem. Att tro att man inte har några gränser är självbedrägeri. Endast DU kan veta vilka just dina gränser är. Allt jag vet är att du har dem.


  Dina personliga gränser är de saker du vet känns riktiga för dig även om de kanske inte känns viktiga för andra. Det kan vara de saker som verkligen stör dig men som lämnar andra fullständigt oberörda.


  Rannsaka ditt hjärta och deklarera var dina personliga gränser går. Du kanske bara har en gräns, eller du kanske har många.

  Kom ihåg att din personliga gräns är en okränkbar gräns som bör förmedlas med fakta, ömhet och vänlighet, inte med hot.

  Tillåt dig att upptäcka var dina personliga gränser går och låt dem vägleda dig till att ha det sorts liv som motsvarar dina behov.

  Ytterst och viktigast av allt handlar gränsdragningar egentligen om TRYGGHET och FRIHET.


  Viktigt att veta om gränsdragningar:

  • Du tillåter dig själv att ha gränser eftersom du annars sviker dig själv genom att acceptera saker som överskrider en gräns som existerar, och som skadar dig (fysiskt, emotionellt, mentalt eller själsligt) om någon går över din gräns.
  • Tillåt dig själv att få tid att upptäcka vad gränserna egentligen innebär för dig.
  • Du behöver informera människor som behöver informeras om var dina gränser går. Detta görs med omtanke, vänlighet och konstruktiv information, inte med hot.
  • Du behöver ha mod att vara konsekvent och ta dina gränser på allvar. En gräns är en överenskommelse som inte får brytas eller överskridas och du behöver vara beredd på att agera när den överträds.
  • Att veta dina gränser är detsamma som att kunna säga: ”Jag vet vad jag behöver för att vara lycklig!”  FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


  Mina personliga gränser är:


  ”Om någon gjorde

  1.

  2.

  3.

  skulle det kännas som om jag vore tvungen att agera.”

   


  ”Om någon inte gjorde

  1.

  2.

  3.

  skulle det kännas som om jag vore tvungen att agera.”

   


  ”Om detta stämmer in på ___________

  1.

  2.

  3.

  skulle det kännas som om jag vore tvungen att agera”.

   


  ”Att agera” innebär för mig att:

  1.

  2.

  3. 


   


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter

   Tacksamhet

   Varför är det så viktigt att känna tacksamhet inom oss?

    

   Genom att känna tacksamhet inom dig lär du dig att steg för steg leva i samklang med det kreativa flödet. Det kreativa flödet (som också kan kallas för livskraft) behöver du för att kunna skapa överflöd i alla aspekter av ditt liv, så som; hälsa, pengar, kärlek, arbete, vänner, frid, lycka, mening och syfte med livet, finna ditt sanna kall och livsuppgift och så vidare…

    

   Börjar med att fråga dig själv vad kreativitet innebär för dig och hur du kan låta det kreativa skapandet få ta mer plats i ditt liv.

    

   Hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

    

   Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande "litet jag" vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet. Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

    

   Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. 

   I stället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv genom tacksamhet, ser du bara brist.

    

   Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd.

   Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av Den Du Är.

    

   Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra.

   Det är dags nu att kliva ur denna "litenhet" och släppa denna gamla och falska trosföreställning. Du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.

    

   Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig.


    

   Om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

    

   Testa gärna följande övning i några veckor:

   Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig, så som; beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig.

   Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

    

   Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

   Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

   Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

    

   Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, för om du känner dig rik

   så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan vet att de har det.

    

   Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

    

   Ditt instrument och redskap för att kunna skapa överflöd i ditt liv är att alltid, oavsett vilken situation du än befinner dig i, visa TACKSAMHET. 

    

   "If you reason with people who are always in doubt and confused- and especially if your own consciousness is not yet firm in true understanding- your brain will also become infected by doubt and confusion. The masters cling to truth, not theories"

    

   -Paramahansa Yogananda 

   FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


   Det finns tre nycklar till ett framgångsrikt liv. Dessa är:

    

   1. Tacksamhet: Vad som än händer så välj alltid att vara tacksam. Tacka allt och alla, och ha alltid en känsla av tacksamhet i ditt inre.

    

   2. Eftertanke: Tänk alltid igenom dagen vid dagens slut. Fanns det något som du kunde ha gjort annorlunda och i så fall, vad och hur?

    

   3. Reflektion: Gör det till en vana att pausa, flera gånger under dagen, för en kort stunds reflektion. Slut ögonen, ta några djupa andetag och reflektera över det innevarande ögonblicket.

    

    

   Nedan finns fyra frågor som du kan använda dig av, varje dag, för att få in tacksamhet, eftertanke och reflektion som en naturlig och hållbar del i ditt vardagliga liv. 

    

   1. Idag är jag tacksam för?

    

   2. Idag är jag stolt över?

    

   3. Vad kunde jag ha gjort annorlunda idag?

    

   4. Hur vill jag att den kommande dagen ska se ut?   Författare: Rosanna L. Antonsdotter