SSRF

Vart är Du på väg?

Det kan vara bra att då och då ställa dig själv följande två frågor:


1. Vart är jag på väg?

2. Vem vandrar vägen med mig?


Det viktiga här är att du ställer frågorna i den exakta ordningen. Om du ställer fråga 2 före fråga 1 finns risken att du följer andra vind för våg och hamnar på ställen som inte är ämnade för dig, utan för någon annan.


Om du läser det här, just nu, och det känns meningsfullt för dig så är detta ett tecken på att Du är på rätt plats och på rätt väg.


Den stora frågan är då:

Vem vandrar vägen med dig?


Har du människor i din omgivning som lyfter dig, uppmuntrar dig, stödjer dig, lyssnar på dig och hjälper dig? Eller, upplever du att du behöver sänka dig till deras nivå för att få deras gillande, uppskattning, förståelse och omtanke?


Kanske är det dags nu att avsluta allt det som inte längre är Du och som inte längre är i linje med den Du vill vara?

Kanske är du på väg någon helt annanstans än du var för bara ett år sedan?

Du är inte densamma idag som du var för ett år sedan, eftersom Du har utvecklats!


"Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva- vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull. Egentligen- hur kan vi undgå att vara det? Du är ett barn av Gud. Att Du leker liten förbättrar inte världen. Det är ingenting upplyst med att förminska dig så att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig. Vi föddes till att manifestera Guds härlighet som är i oss. Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. När vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra detsamma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra."


- Från boken "Åter till KÄRLEKEN" av Marianne Williamson.  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Från att be Gud förändra världen till att be Gud förändra oss

  Att försöka förändra världen genom att ”rätta till världen” är som att försöka förändra en film genom att ändra på filmduken. Den värld vi känner till är bara en filmduk som vi projicerar vårt medvetande på, och filmen är densamma tills vårt medvetande om oss själva förändras.


  Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global ”filmduk”. Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka, hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.


  Det finns inget andligt med att undvika världens problem. Målet är inte att undvika världen, utan målet är att läka den. Det börjar inom varje enskild individ. Vi börjar med att läka oss själva, sedan kommer detta att spridas utåt till andra människor. De gudomliga gåvorna kan bara ges till dem som själva försöker förkroppsliga dem.


  Du är en av dem som går först i ledet och visar andra vägen. Du har kommit långt på din andliga väg och därför är det nu dags att kliva utanför din bekvämlighetszon så att du kan sprida din kunskap och visdom vidare. Fortsätt framåt!


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter

   Närvaro är utgångspunkten för all läkning

   All läkning startar med att vara närvarande.


   Alla problem kvarstår i samma utsträckning som vi undviker att vara närvarande i det innevarande ögonblicket. När vi kan stanna kvar i det innevarande ögonblicket (varandet inom oss själva), istället för att fördöma det eller försöka förändra det, får det utrymme att förvandlas i önskad riktning.


   Allt vi gör antingen förbättrar eller hindrar vår förmåga att vara i det som pågår inom oss. Den handling som påbörjar all läkning är icke-dömande uppmärksamhet, det vill säga: ATT NÄRVARA (vara nära dig själv).


   När du närvarar i något riktar du din uppmärksamhet helt och fullt mot det. Närvaro har ingen avsikt, inget mål, ingen önskan, inget syfte och inget fördömande. Det bara ÄR!


   Målet i sig är inte närvaron. Närvaron är endast porten/nyckeln/vägvisaren till måltillståndet.


   Måltillståndet som vi alla söker och längtar efter är VARANDE, det vill säga RENT MEDVETANDE. För att nå dit behöver vi passera NÄRVARON. Närvaro innebär icke-fördömande uppmärksamhet.


   Vad är det då som hindrar oss från att vara närvarande?


   Det är bindningen till våra tankar och känslor som hindrar oss från att vara i det innevarande ögonblicket. Det vill säga vår besatthet av att tänka, ha åsikter om något eller någon, sätta etiketten ”bra” eller ”dålig” på någon eller något och döma allt och alla (inklusive oss själva).


   Vad/vem är det som har åsikter och dömer?


   Det är våra tankar. Och, våra tankar sätter fart på våra känslor som i sin tur genererar ännu fler tankar och sedan ännu djupare känslor. Och, så fortsätter det tills vi uppmärksammar vad som pågår inom oss.


   Vem tänker tankarna?


   Det gör DU! Det är DU som väljer dina tankar, eftersom det är DU som tänker dem. Då kan du även välja vad du ska tänka eller inte tänka, samt när och hur. Det är DU som har denna makt. Ingen annan! Vilket även betyder att det är DU som kan skapa den önskade förändringen som du längtar efter.


   Rent medvetande ligger bortom dina tankar och känslor. Att vara närvarande är ”nyckeln” dit. När du klarar av att iaktta dina tankar och känslor utan att identifiera dig med dem (d.v.s. utan att bli emotionell) så har du skapat ett utrymme mellan dig själv och det du tänker och känner. Då är du närvarande i det innevarande ögonblicket. Sedan övar du på att utöka dessa stunder. Till sist kommer du att kunna, av egen vilja, ”slå på och av” dessa stunder enligt eget önskemål. Då kommer ”belöningen” utan någon ansträngning.


   Belöningen är Lycka, Frid, Överflöd, Lugn, Klarhet, Kärlek, Vishet etc.


   Ditt inre tillstånd är alltid viktigast vid all läkning. Ditt yttre tillstånd (var du befinner dig geografiskt och med vem, din sociala status, din utbildningsnivå, ditt utseende etc.) är alltid sekundärt. Ditt inre tillstånd är alltid ditt primära syfte.


   Kom ihåg att DU är en högt utvecklad människa som besitter denna högt utvecklade förmåga. Annars skulle du inte läsa det här, just nu!


   Ta reda på mer om ”Skillnaden mellan lindring och läkning?”


    Författare: Rosanna L. Antonsdotter