SSRF

Din personliga högre kraft

”Spiritus contra Spiritum”

 

-Carl Gustav Jung

 

”Spiritus contra Spiritum” betyder andlighet som motgift till missbruk. Det vill säga vi byter ut beroendet mot andlighet. Beroendet, enligt Jung, är allt som hindrar oss från att leva det liv vi vill. Andlighet, enligt Jung, är att lära sig ha tillit till en Högre Kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.

 

Vad / Vem är Din Personliga Högre Kraft?

Vad betyder andlighet för DIG?

Vad innebär det för DIG att nå de ”högre andliga nivåerna” eller ”de inre djupare rummen”?

 

Det som håller så många tillbaka från att medvetet söka och nå de högre andliga nivåerna eller de inre djupare rummen är oftast inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja.

Vi vill gärna nå dit för att kunna översköljas av alla de välsignelser som "skörden" kan ge oss, men det är inte alla som är villiga att bli en "arbetare" och göra de ansträngningar som krävs för att ta sig dit. De flesta vill "skörda", men utan att anstränga sig. Det är så vårt samhälle ser ut idag, men håller på att förändras. I djupet av vår själ längtar vi alla efter denna förändring. Och, DU är redo för den nu. Du är världens ljus och du är på rätt väg. Det är dags att lägga in en växel till och ”hoppa” från där du befinner dig nu till dit du vill komma.

 

Vi känner oftast till många av principerna för det högre medvetandet, men vi tillämpar dem inte i vårt vardagliga liv. I stället förlåter vi när det är lätt, känner tillit när det verkar logiskt försvarbart och älskar när det passar oss och när vi vet att vi är älskade tillbaka. Vi tar saker och ting på allvar, men inte på djupet.

 

Det är många som är "andliga elever", men utmaningen är att även lyckas ta "den andliga examen". Det är egentligen väldigt enkelt, men det betyder inte att det alltid är lätt. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt.

 

Precis som en pianist som vill bli bra på att spela piano behöver öva genom att tillbringa tid vid pianot, behöver du om du vill nå de högre andliga nivåerna och de djupare inre rummen öva och tillbringa mer tid med Din Personliga Högre Kraft. 

 

En bra metod för att öva är meditation och bön. Att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att mjukna upp och sedan sköljas bort. När du mediterar renar du dig själv och gör dig redo för att lyssna till vad Din Personliga Högre Kraft vill säga dig. Att be är att samtala med Din Personliga Högre Kraft. Att meditera är att höra Din Personliga Högre Krafts svar på din bön. Den rösten är som en andlig radio där det är lättast att få bra mottagning tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är stunder då världen och det kollektiva medvetandet inte tar vår uppmärksamhet i anspråk och våra tankar och känslor tyngs inte lika mycket av orolig energi.

 

För de flesta är den andliga vägen långsam och bitvis arbetsam. Andlig utövning är som motion, den måste praktiseras och det är vanan som räknas. Desto högre upp / djupare in du når, desto fler arbetsuppgifter får du. DU är redo för det nu!

 

”Skörden är stor men arbetarna få”

 

-Matt 9:37FÖRSLAG TILL BÖN


"Kära Personliga Högre Kraft,

 

Låt mig få uppleva Din Högre Närvaro och fyllas av Ditt Ljus och Din Kärlek som omsluter varje del av min kropp, själ och sinne.

 

Det är Dig jag vill ha och längtar efter!

Jag bryr mig inte om att be om dina gåvor i form av saker och ting, eftersom jag vet att det är Du som ligger bakom alla dessa gåvor. Du är Källan till Allt.

 

Du vet vad jag behöver, så ske Din vilja och inte min.

 

Om jag lämnas att sköta mig själv blir det jag ser förvrängt.

Jag överlämnar allt till Dig.

Ta mitt förflutna och planera min framtid.

Koreografera Du min dag och alla dagar framöver.

Sänd mig harmoni så jag kan bli fri.

 

Må jag bli en kanal för Dig så att jag kan tjäna världen.

Må jag bli den som Du vill att jag ska vara, så att jag kan göra det Du vill att jag ska göra.

 

Amen"MER INSPIRATION & VÄGLEDANDE FRÅGOR/ÖVNINGAR:


Läs om Rosannas Personliga Högre Kraft och Personliga Livsberättelse. Klicka här (pdf)


Ta reda på mer om Rosanna L. Antonsdotter


 • Vad / Vem är Din Personliga Högre Kraft?
 • Vad betyder andlighet för DIG?
 • Vad innebär det för DIG att nå de ”högre andliga nivåerna” eller ”de inre djupare rummen”?
 • Skriv och berätta om Din Personliga Livsberättelse.
 • Skriv och berätta om "Kapitel 2" i Din Personliga Livsberättelse. Den livsberättelsen som ännu inte har utspelat sig i ditt framtida liv. Det är DU som bestämmer. Nu har DU möjligheten att skriva DITT manus för DITT liv. Varsågod! Du får tillåtelse till det nu! 


Författare: Rosanna L. Antonsdotter

Kraften i ett enda

medvetet andetag

Ett enda medvetet andetag kan påverka dig i dina val och beslut.

Andningen är själva länken som binder samman ditt kroppsliga Jag med ditt själsliga Jag via ditt medvetande.

Detta är något du måste göra för att kunna förstå. Det räcker inte med att endast läsa om det. Du behöver praktisera det för att kunna uppleva det. Det behöver integreras i din kropp för att kunna tillämpas. Och, när du har tillämpat denna kunskap i ditt vardagliga liv så kommer du automatiskt att göra konstruktiva val och produktiva beslut eftersom du då är i kontakt med ditt själsliga Jag.


Testa gärna följande två övningar:

 • När din telefon ringer. Vänta tre signaler innan du svarar. Under dessa signaler tar du ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv besluta om du vill svara nu, ringa tillbaka om en stund eller bara låta det vara.
 • När det "blippar" i din telefon. Motstå frestelsen att titta på telefonen direkt. Ta ett djupt medvetet andetag. Sedan kan du själv bestämma om och när du ska titta på telefonen. 


Kom ihåg att det är du som bestämmer över din tid och telefon. Det är inte din telefon som bestämmer över hur du ska använda din tid.


Genom att ta ett enda djupt och medvetet andetag innan du säger något, utför något eller tänker färdigt på något så bjuder du in ANDEN och TAGER med Din Personliga Högre Kraft i det du gör. Då kommer du alltid att skapa konstruktiva val och produktiva beslut.

 


  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Från antingen eller, till både och

  Människan har olika behov för att kunna tillfredsställa alla delar av sig som utgör en hel mänsklig varelse, och i olika tider har olika behov stått högst upp på prioriteringslistan.

  Nu är vi inne i en tid då vi behöver utveckla ytterligare ett lager av behov hos människan.

  Det är det själsliga behovet.

  Vi har kommit till en tidpunkt i evolutionen där varje människa på ett eller annat sätt börjar ifrågasätta sin egen existens.

  Det är då frågor som berör våra inre djupaste lager kommer upp till ytan. Vi börjar ställa frågor så som:

  • Vad är meningen med livet?
  • Vad är meningen med mitt liv?
  • Varför finns jag?
  • Livet måste vara mer än det här?


  Det här är bara några utav många liknande frågor som kan dyka upp när denna själsliga del inom dig börjar vakna till liv. Det börjar genom stilla viskningar. Dessa viskningar kan upplevas som en inre lite obekväm känsla. Det liksom skaver både här och där. Om inte denna känsla uppmärksammas och om inte dessa viskningar lyckas väcka dig så går det vidare till högre och högre rop som till slut blir ett högt skrik så att du inte står ut längre.

  När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får du smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till dig själv och din omgivning, du kanske känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.


  När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.

  Det är inte längre en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR. 

  Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
  Du tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur du behöver förändra ditt tänkande eller beteende.

   

  Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre. När vi gör det så inser vi hur viktigt det är att ge själen andlig näring kontinuerligt. Detta kan se ut på många olika sätt.

   

  Att tillfredsställa vårt själsliga behov handlar inte om att förkasta vårt världsliga behov. Det handlar inte längre om ”antingen eller…” utan om ”både och…”. Att omfamna alla delar och behov för att kunna utgöra en helhet i sitt liv. I detta skede av människans utveckling behöver vi anamma det andliga i vår vardag och tillföra våra vardagliga göromål en själslig intention som kontinuerligt ger vår själ den näring som den behöver. Nu handlar det inte så mycket om att ta bort något, utan snarare om att lägga till någon typ utav andlig utövning i vår vardag för att kunna må så bra som vi är ämnade till att göra.

   


  Författare: Rosanna L. Antonsdotter