SSRF

Ge liv åt din dröm

Det är dags för dig att väcka din själsstyrka, så att du kan ge liv åt din dröm.

Det är dags för dig att ta fram din fulla styrka som just nu ligger lite "halvslumrande" i din själ. Den styrkan kommer djupt inifrån dina innersta rum där bara själen har tillgång. Det är den styrkan du behöver just nu för att kunna ge liv åt din dröm och leva ut din fulla potential. Det är dags nu!

DU och det DU gör är oerhört uppskattat och viktigt. Nu är det dags att utvidga detta område av ditt liv, så att du kan beröra fler människor med din själsstyrka.


 • Att ha själsstyrka är att ha en stark personlighet, karaktär och ambition som kommer från din själ. Det är att ha styrkan att hålla ut oavsett vad som sker, och göra det med mod, tillit och tålamod. 
 • Att ha själsstyrka är att vara djupt förankrad i din själ och ha styrkan att göra det som krävs, oavsett om du vill eller inte.
 • Att ha själsstyrka är att ha viljan att överleva allt som kommer din väg.
 • Att ha själsstyrka är att ledas av en klar intention och ett inre kall.
 • Att ha själsstyrka är att veta att oavsett vad liver erbjuder, så gör det dig starkare. Du vet djupt inom dig att du är uthållig.
 • Att utveckla själsstyrka betyder att stärka din egen beslutsamhet och ha en djup övertygelse att du klarar av att möta och hantera det som sker. Den beslutsamheten och övertygelsen kommer från din själ och har alltid en intention som är äkta och sann. Den växer när vi möter och övervinner "oövervinnerliga" hinder. Den håller oss uppe och "vakna". Denna typ utav själsstyrka kan förvåna oss själva.
 • Att utveckla själsstyrka är att bestämma sig för att inte slösa sin egen styrka på oro, rädslor, svårigheter och problem längs vägen.
 • Att utveckla själsstyrka är att medvetet välja att inte hysa ilska eller irritation över dina relationer. Välj istället att acceptera, hantera och/eller transformera alla dina olika relationer som du har med andra människor till användbar energi för att åstadkomma ett högre syfte.
 • Att utveckla själsstyrka är att medvetet varje dag välja att använda styrkan i din själ till att hålla fokus så att din dröm kan få liv.


DU har denna själsstyrka och det är dags nu att väcka den så att du kan ge liv åt din dröm.

DU ÄR REDO!


Författare: Rosanna L. Antonsdotter


Att leva ett liv där själen

får ta plats

Att leva ett liv där själen får ta plats är att medvetet välja att leva sitt liv som en högt utvecklad själ.

Att leva sitt liv som en högt utvecklad själ har två dominerande kvalitéer: Enkelhet och Högt tänkande.


ENKELHET

Att leva i enkelhet innebär att medvetet vilja välja bort det som hindrar en själv från att låta själen ta plats. När vi gör det får vi ansträngningslöst mer tid och utrymme till vår egen andliga träning.


Att leva i enkelhet är att vara nöjd med livets grundläggande gåvor där vi på ett reflekterande och medvetet sätt uppmärksammar vad som är viktigt och inte.


Att leva i enkelhet är att omge sig med det som är användbart, vackert och det som skänker oss glädje. Det innebär att frigöra sig själv från överdrifter, skräp och komplexitet.


Att leva i enkelhet ger alltid klarhet, stillhet och ökad fokuserad koncentration, vilket befriar våra sinnen från stress, oro, rädsla, ångest och från att göra för mycket.


Att leva i enkelhet gör att vi automatiskt värdesätter små saker, dagliga glädjeämnen, de vi älskar och tillfällen att visa omtanke, omsorg och vänlighet.


Att leva i enkelhet är att kunna ha förmågan att njuta av att bara vara.


Att leva i enkelhet innehåller en positiv attityd till livet där vi väljer att tycka om att leva.


HÖGT TÄNKANDE

Att leva sitt liv som en högt tänkande och högt utvecklad individ, och med ett utvidgat medvetande innebär inte automatiskt att man är ”berömd” eller ”kändis”. Oftast förhåller det sig tvärtom. Många högt utvecklade själar väljer medvetet att leva ett anonymt liv.


Du kanske har hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda”. Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna. Den gudomliga kallelsen är universell och når ut till varje medvetande, men inte alla väljer att lyssna till sitt eget hjärtas röst.


En högt utvecklad själ är en människa som har hört kallelsen och svarar på anropet.


En högt utvecklad själ är en människa som medvetet har beslutat sig för att hålla en stark vision av godhet, vänlighet, kärlek, medkänsla, tacksamhet och så vidare i sitt inre så att andra ska kunna få kontakt med samma vision.


En högt utvecklad själ är en människa som väljer medvetet att varje dag sända ut sin vision till alla de möter och till Universum.


En högt utvecklad själ är en människa som läser det här just nu och djupt inom sig förstår budskapet och känner kallelsen. Den högt utvecklade människan är DU. Annars skulle du inte ha läst så här långt i texten.

DU är både utvald och kallad. DU har hört anropet och valt att svara. DU är välsignad!


En högt utvecklad själ är självständig, tänker själv och litar på sina egna val.


En högt utvecklad själ håller sig till Sanningen, inte teorier. En högt utvecklad själ vet skillnaden.


En högt utvecklad själ rådfrågar alltid Gud och inväntar ett svar innan de agerar. På så sätt vet de med säkerhet att allt alltid blir till det högsta bästa för alla inblandade.


"Om en man inte håller jämna steg med sina ledsagare, beror det kanske på att han lyssnar på en annan trumma. Låt honom gå i takt med den musik han hör, oavsett rytm eller avstånd."


-Henry David ThoreauFörfattare: Rosanna L. Antonsdotter

Hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär?

Enligt Buddhas lära finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar efter att få uppleva två tillstånd i livet:


 1. Att bli fri från allt lidande.
 2. Att leva i evig lycksalighet.


Vidare uttrycker också Buddhas lära att så länge du har kvar en bindning till egots ytliga, flyktiga och övergående begär kommer du inte att kunna höra ditt hjärtas röst och förstå ditt hjärtas djupa längtan efter total inre frid, frihet, harmoni och lycksalighet.


För att kunna förstå den djupa innebörden och anamma budskapet av vad Buddha egentligen menar, behöver du nå själens nivå inom dig. Detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt. Vägen till förståelse finns via ditt hjärta.


För att nå själens nivå inom dig behöver du först tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog. Detta kan du uppnå genom daglig andlig utövning. Genom daglig andlig utövning kommer du att steg för steg finna Din Personliga Högre Kraft. När du har funnit Din Personliga Högre Kraft så får du hjälp, av "något/någon" som är större än dig själv, med att steg för steg byta ut ditt "beroende" med andlig näring. (Beroende i den här kontexten är allt som hindrar dig från att leva det liv du vill. Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa).


Från ett andligt perspektiv kan ett långvarigt och tvångsmässigt beteendemönster efter ett begär kallas för beroende. Ett beroende kan bo inom dig som en skenbar identitet eller delpersonlighet, ett energifält som då och då tar över dig helt och hållet. Det tar till och med över dina tankar. Rösten i ditt huvud blir då beroendets röst.


När du inte kan känna den livskraft (Gud) som ger liv åt den fysiska kroppen, själva det liv som du är, börjar du söka inte bara efter substitut för detta naturliga tillstånd av inre välbefinnande, utan också efter något eller någon som kan lindra det ständiga obehag du känner när du inte är i kontakt med den livskraften (Gud) som ständigt finns där, men som oftast blir förbisedd.

Några av de saker som människor kan känna begär till och använda som substitut är: droger, sex, alkohol, mat, TV, en viss typ utav tankar och känslor, vissa personer, all överstimulering av sinnena ex. farliga aktiviteter eller spänningsupplevelser. Till och med konflikter i relationer används som ett substitut för en äkta känsla av att vara levande. Det mest eftersökta substitutet för den ständiga bakomliggande obehagskänslan är en romantisk relation.

 

Från ett andligt perspektiv är det själva bindningen till några av de ovanstående ”begären” som kan utvecklas till ett beroende. Det är inte ”begären” i sig självt, utan bindningen till dem som kan skapa ett beroende. När du får denna emotionella bindning till någon eller något så träder egot in och vill få dig att tro att just ”detta” eller ”denna” kan få dig att bli lycklig, hel, fri etc. Faran är då att du lägger all din kraft utanför dig själv, istället för inom dig själv.

 

Varför träder egot in och vad skapar bindningen?

 

Allt obearbetat material i form av känslor, tankar, situationer, personer som vi inte, vid just det tillfället det inträffade, klarade av att hantera, stannar kvar som energirester inom oss. Denna psykiska obearbetade process kan skapa denna psykiska bindning.

 

När du upptäcker detta hos dig själv och när detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.
Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.


Författare: Rosanna L. Antonsdotter