SSRF

Din inre kallelse och livsuppgift

Det finns en djup inre universell fråga av existentiellorienterad natur som vi alla ställer oss då och då. Den finns djupt inbäddad i vår själ. Frågan finns hos alla och är öppen för alla, men inte alla vill eller klarar av att titta närmare på frågan för att kunna få ett tillfredsställande svar. Och, det är frågan om varför just DU är här.


Den frågan är starkt förknippad med din inre kallelse och livsuppgift, vilket har ett direkt samband med kreativitetens fulla kraft eftersom det är den kraften som kan leda dig till din inre kallelse och livsuppgift.


Att leva ett kreativt liv är en väg för de modiga där det gäller att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt i livet.


De människor som har funnit svaret på denna fråga och har modet att leva ett kreativt liv utstrålar en viss slags energi som andra människor dras till och deras tillvaro är fylld av meningsfullhet. Den insikt de vunnit om syftet med sitt liv ger dem förmågan att glädjas åt livet när det är bra och styrka att klara av de svåra perioderna i livet.


Du behöver absolut inte gripas av panik om du ännu inte vet vad ditt ändamål är just nu, utan börja bara titta lite extra på den frågan och lita på de svar du hör från ditt inre. De inre viskningarna finns där för att leda dig till storslagna höjder.


Du läser det här just nu därför att vid något tillfälle i livet har du fått en glimt av din inre kallelse och livsuppgift, men av någon anledning valde du att inte följa den.


Du får nu en andra chans eftersom du är redo nu. Du har nu tillåtelse att leva ett kreativt liv och kom ihåg att du är välsignad, utvald och oerhört modig.


Du är den som andra människor vill följa. Det är dags nu att med full kraft anamma din inre kallelse och livsuppgift fullt ut.FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


1. Vad är din sanning kring begreppet ”inre kallelse”?

 

2. Vad är din sanning kring begreppet ”livsuppgift”?

 

3. Vad innebär begreppen ”kreativitet, mod och nyfikenhet” för dig?

 

4. Vad upplever du att du har kunskap om och även har tillämpat detta i ditt liv?

 

5. Har du hittat ett personligt sätt att nå "kreativitetens fulla kraft på"? Skriv ner din berättelse, dina tankar och reflektioner kring ämnet KREATIVITET, INRE KALLELSE OCH LIVSUPPGIFT.

 

6. Anser du att du lever ett kreativt liv och anser du att du lever som du lär?

Om svaret är JA, berätta mer… Hur, när, på vilket sätt o.s.v.

Om svaret är NEJ, vad tror du hindrar dig?

 

7. Hur kan du i ditt vardagliga liv träna dig själv i att lita mer på din intuition, intelligens och kreativa kraft?

 

8. Vad är själslig näring för dig?

På vilket sätt kan du i din vardag ge din själ den näring som den behöver för att fullt ut kunna utveckla din intuition, intelligens och kreativa kraft?    Författare: Rosanna L. Antonsdotter