SSRF

Din inre kallelse och livsuppgift

Det finns en djup inre universell fråga av existentiellorienterad natur som vi alla ställer oss då och då. Den finns djupt inbäddad i vår själ. Frågan finns hos alla och är öppen för alla, men inte alla vill eller klarar av att titta närmare på frågan för att kunna få ett tillfredsställande svar. Och, det är frågan om varför just DU är här.


Den frågan är starkt förknippad med din inre kallelse och livsuppgift, vilket har ett direkt samband med kreativitetens fulla kraft eftersom det är den kraften som kan leda dig till din inre kallelse och livsuppgift.


Att leva ett kreativt liv är en väg för de modiga där det gäller att ha nyfikenhet snarare än rädsla som drivkraft framåt i livet.


De människor som har funnit svaret på denna fråga och har modet att leva ett kreativt liv utstrålar en viss slags energi som andra människor dras till och deras tillvaro är fylld av meningsfullhet. Den insikt de vunnit om syftet med sitt liv ger dem förmågan att glädjas åt livet när det är bra och styrka att klara av de svåra perioderna i livet.


Du behöver absolut inte gripas av panik om du ännu inte vet vad ditt ändamål är just nu, utan börja bara titta lite extra på den frågan och lita på de svar du hör från ditt inre. De inre viskningarna finns där för att leda dig till storslagna höjder.


Du läser det här just nu därför att vid något tillfälle i livet har du fått en glimt av din inre kallelse och livsuppgift, men av någon anledning valde du att inte följa den.


Du får nu en andra chans eftersom du är redo nu. Du har nu tillåtelse att leva ett kreativt liv och kom ihåg att du är välsignad, utvald och oerhört modig.


Du är den som andra människor vill följa. Det är dags nu att med full kraft anamma din inre kallelse och livsuppgift fullt ut.FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


1. Vad är din sanning kring begreppet ”inre kallelse”?

 

2. Vad är din sanning kring begreppet ”livsuppgift”?

 

3. Vad innebär begreppen ”kreativitet, mod och nyfikenhet” för dig?

 

4. Vad upplever du att du har kunskap om och även har tillämpat detta i ditt liv?

 

5. Har du hittat ett personligt sätt att nå "kreativitetens fulla kraft på"? Skriv ner din berättelse, dina tankar och reflektioner kring ämnet KREATIVITET, INRE KALLELSE OCH LIVSUPPGIFT.

 

6. Anser du att du lever ett kreativt liv och anser du att du lever som du lär?

Om svaret är JA, berätta mer… Hur, när, på vilket sätt o.s.v.

Om svaret är NEJ, vad tror du hindrar dig?

 

7. Hur kan du i ditt vardagliga liv träna dig själv i att lita mer på din intuition, intelligens och kreativa kraft?

 

8. Vad är själslig näring för dig?

På vilket sätt kan du i din vardag ge din själ den näring som den behöver för att fullt ut kunna utveckla din intuition, intelligens och kreativa kraft?  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Några andliga livsprinciper

  Andliga livsprinciper förändras inte, men vi gör det. När vi mognar, växer och utvecklas får vi tillgång till en djupare förståelse för livet och de livssituationer vi ställs inför.


  Varje livssituation som dyker upp i vårt liv antyder alltid en djupare andlig fråga. Den frågan vi bör ställa oss är:


  ”Är jag villig att gå tillräckligt djupt inom mig själv för att finna den klarhet som behövs för att växa och utvecklas av den här situationen?”


  Om vi kan svara JA på den frågan så förstår vi även att syftet med situationen inte är vad som händer oss, utan vad vi väljer att göra med det som händer och vilka vi beslutar oss för att bli på grund av det som händer.


  Vilken livssituation du än är i så kan du tillämpa följande andliga livsprinciper som alltid garanterar ett positivt resultat:


  ~ Sakta ner och gå på djupet. När besvärliga situationer uppstår är inte lösningen att delta i det yttre kaoset. Lösningen är att sakta ner, gå på djupet och skära igenom mörkret med ljusets hjälp för att finna stillheten. Endast i stillheten finner du en hållbar lösning.


  ~ För in ljuset istället för att bekämpa mörkret. Du behöver inte göra det till din uppgift att försöka ta bort mörkret inom dig, inom någon annan eller ute i världen. Det räcker med att du för in ljuset och inte släpper taget om det.


  ~ Det du bekämpar och gör motstånd mot växer. Det du bekämpar och gör motstånd mot växer eftersom din känslomässiga energi koncentreras till det du fokuserar på. Försök att ändra fokus från det du inte vill ha in i ditt liv, till det du vill ha in i ditt liv. På så sätt drar du istället till dig det du önskar.


  ~ Andlig stillhet med rötter i själen. Ytliga förändringar hjälper inte. Det är inte en geografisk förändring eller en förändring i rummet och tiden som behövs. Det som behövs är en medvetandeförändring i vårt inre. Den kan endast uppstå ur en andlig stillhet med rötter i själen.


  ~ Du kan inte hjälpa dig själv, andra och världen genom att ägna dina tankar åt det negativa. När du riktar din uppmärksamhet på världens negativa händelser så förstärks din fokus på det negativa. Försök att vara medveten om vad som händer i världen utan att bli indragen i dess energi och utan att skapa en emotionell bindning. Ändra alltid fokus till det som är positivt och kreativt. Det kräver lite ansträngning och mycket villighet, men när du gjort det till en vana kräver det inte lika mycket energi från dig.


  ~ Det finns tillräckligt åt alla. Bristtänkande skapar brist. Kom ihåg att livets goda aldrig tar slut och att det finns mer än tillräckligt åt alla om vi generöst väljer att dela med oss till andra. Det är meningen att livet ska vara rikt. Låt ditt liv fyllas av kärlek, tillit, medkänsla och överflöd och du kommer alltid att ha ett rikt liv.


  ~ Dina tankar och känslor är dina redskap, din nyckel och porten till ett rikt liv. När du har tagit till dig den djupare insikten att Källan till allt överflöd ligger bortom dina tankar och känslor, kan du låta dina tankar och känslor bli ett redskap för överflödets Källa. Källan kommer då att visa dig hur du kan skapa det liv du är ämnad till att leva och hur det utan vidare ansträngning från din sida dras till dig och kommer in i ditt liv.


  ~ Välsigna allt och alla. När du börjar välsigna allt och alla, så kommer du automatiskt att lösa upp negativitet och missämja. På så sätt kommer du att komma i kontakt med den gudomliga energin och leva ditt liv enligt denna höga frekvens. Ett tips är att starta dagen med följande bön:


  ”Kära Gud,

  Vart vill Du leda mig idag?

  Vad vill Du att jag ska göra?

  Vad vill Du att jag ska säga, och till vem?

  Välsigna Du allt och alla jag möter idag med Din Kärleksfulla Närvaro.

  Tack!

  Amen"   Författare: Rosanna L. Antonsdotter