SSRF

Yttre fred startar med inre frid

"How can we possibly bring peace into a world where there are no peaceful hearts?

Can there be peace in a nation if the individuals who make up that nation have no peace within themselves?"


-Sri Daya Mata


För att världen ska förändras behöver vi gå på djupet inom oss själva och låta förändringsprocessen starta där. Det handlar inte längre om hur långt vi lyckas gå, utan om hur djupt vi tillåter oss att gå inom oss själva. Vart vi än går tar vi oss själva med oss.


Att försöka förändra världen genom att "rätta till världen" är som att försöka förändra en film genom att ändra på filmduken. Den värld vi känner till är bara en filmduk som vi projicerar vårt medvetande på, och filmen är densamma tills vårt eget medvetande förändras och utvidgas.


Om vi vill förändra världen, behöver vi starta med att förändra oss själva. Istället för att be Gud förändra världen, ber vi Gud om att förändra oss själva. När detta faller sig naturligt i ditt sätt att tänka, då vet du att ditt medvetande håller på att utvidgas och du börjar automatiskt att se världen från ett högre perspektiv. Du blir på så sätt en budbärare och ett verktyg för yttre fred genom din inre frid.


När vi är grundade i inre frid så skapar vi, utan ansträngning, relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla. Inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.


"If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character.

If there is beauty in the character, there will be harmony in the home.

If there is harmony in the home, there will be order in the nation.

If there is order in the nation, there will be peace in the world."


-Confucius"Kära Gud,

Jag är villig att förändra mig själv. Tack för att Du hjälper mig.

Tack för att Du höjer mina tankar om mig själv och andra och hjälper mig att uppleva den frid som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att Du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, så att jag kan vara Din budbärare och Ditt verktyg för yttre fred genom min inre frid.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till Dig. Jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag villigt överlämnar allt till Dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka.

Jag är villig att se mig själv, min situation, mitt liv och världen på ett annat sätt och jag är redo att göra det som krävs av mig för att vara Din budbärare och Ditt verktyg av frid, fred, ljus och kärlek till allt och alla jag möter.

Amen"  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Förändringens vindar

  När du känner att förändringens vindar börjar blåsa åt ditt håll så kan det vara bra att ställa dig själv följande två frågor:


  1. Vart är jag på väg?

  2. Vem vandrar vägen med mig?


  Det viktiga här är att du ställer frågorna i den exakta ordningen. Om du ställer fråga 2 före fråga 1 finns risken att du följer andra vind för våg och hamnar på ställen som inte är ämnade för dig, utan för någon annan.

  (Behöver du lite extra hjälp med de två frågorna, så hittar du två visualiseringsövningar nedan som kan hjälpa dig en bit på vägen.)


  Har du människor i din omgivning som lyfter dig, uppmuntrar dig, stödjer dig, lyssnar på dig och hjälper dig? Eller, upplever du att du behöver sänka dig till deras nivå för att få deras gillande, uppskattning, förståelse och omtanke?


  Kanske är det dags nu att avsluta allt det som inte längre är Du och som inte längre är i linje med den Du vill vara?

  Kanske är du på väg någon helt annanstans än du var för bara ett år sedan?

  Du är inte densamma idag som du var för ett år sedan, eftersom Du har utvecklats!


  "Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva- vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull. Egentligen- hur kan vi undgå att vara det? Du är ett barn av Gud. Att Du leker liten förbättrar inte världen. Det är ingenting upplyst med att förminska dig så att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig. Vi föddes till att manifestera Guds härlighet som är i oss. Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. När vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra detsamma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra."

  - Från boken "Åter till KÄRLEKEN" av Marianne Williamson   VISUALISERINGSÖVNINGAR


   VISUALISERINGSÖVNING 1: Visualisera din ideala yttre miljö


   1. Börja med att visualisera hur ditt liv på det yttre (fysiska) planet ser ut just nu (hem, relationer, arbete, vänner och så vidare).
   2. Visualisera nu hur du vill att ditt ideala liv på det yttre (fysiska) planet ser ut (hem, relationer, arbete, vänner och så vidare).


   Finns det någon gemensam nämnare eller ”röd tråd” som ett tema genom dåtid, nutid och framtid? Visualisera även små detaljer, dofter, färger och så vidare.

   Skriv/ rita/ måla/ skissa/ klistra in så detaljrikt som du bara kan i din egen dagbok/anteckningsbok.

    


   VISUALISERINGSÖVNING 2: Visualisera din ideala inre värld


   1. Hur ser din inre värld av tankar och känslor ut just nu?
   2. Hur skulle du vilja att din ideala inre värld av tankar och känslor såg ut?
   3. Vad är det som motiverar dig till att göra en förändring i ditt liv?
   4. Vad är det som du tror hindrar dig till att göra en förändring i ditt liv?
   5. Vad vill du uppnå med att göra en förändring i ditt liv?
   6. Varför vill du göra en förändring i ditt liv?


   Visualisera din ideala inre värld med hjälp av ovanstående frågor. Sedan kan du skriva/ rita/ måla/ skissa/ klistra in så detaljrikt som du bara kan i din egen dagbok/anteckningsbok.


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter


   Kvaliteten på vårt liv hänger samman med kvaliteten på det vi själva bidrar med

   När du känner en inre längtan och ett högre kall till att bidra med dina unika kunskaper och erfarenheter till världen, mänskligheten och den enskilde individen, kan det vara bra att ställa sig själv följande frågor:


   1. Vilket avtryck vill jag lämna efter mig och varför?

   2. Vad vill jag bidra med till världen och varför?

   3. Hur ser mitt arv till mänskligheten ut?

   4. Vilken typ utav mental inre attityd har jag när jag är i kontakt med andra människor? Är min första tanke: "Hur kan jag hjälpa till?" eller är det "Vad kan jag tjäna på det här?"


   Kvaliteten på ditt liv hänger alltid samman med kvaliteten på det du själv bidrar med. Det är en universell andlig lag som hänger samman med "Vad man sår får man också skörda" (Gal; 6:7). Allt du utför börjar alltid på en mental tankenivå. Vill du förändra ditt liv, så börja med att förändra kvaliteten på din mentala aktivitet.


   "Alla kan bli stora... för alla kan tjäna. Du behöver inte ha en hög utbildning för att tjäna... Du behöver bara ha hjärtat fullt av nåd. En själ skapad av kärlek."

   -Martin Luther King, Jr.


   Att använda våra gåvor, kunskaper och erfarenheter till att tjäna är vårt livs högsta uttrycksform. En anda av tjänstvillighet skänker fullkomlighet till allt vi utför. Människor som vill tjäna, förändrar världen.


   "Du har många små gåvor och dygder men det finns ingen anledning att framhålla dem, för inbilskhet fördärvar det största snille. Det finns ingen större risk att äkta talang eller godhet ska förbli osynlig och den största av alla krafter är anspråkslösheten."

   -Louisa May Alcott


   Tro inte att du måste vara berömd, vara med i TV eller skriva böcker för att ha en stor inverkan på andra. Istället för att se dig själv som en berömd skådespelare eller författare, se framför dig att du inspirerar människor och berikar deras liv. Känn hur den aktiviteten av ett dynamiskt mål fördjupar inte bara ditt liv utan många andras. Känn hur du är en öppning genom vilken den högre kreativa kraften strömmar, Källan till allt liv till nytta för alla. Om du lyckas göra detta, då har du redan lyckats med att ha en stor inverkan på andra.


   En ny art av mänskligt liv håller på växa fram på jorden. Den nya arten håller på att uppstå NU, och DU är DEN! Det är därför du läser det här just NU.


   Författare: Rosanna L. Antonsdotter