SSRF

Egot & Självkännedom

"Egots roll i personlig utveckling och självmedvetenhet"
Text: Sandra Wikberg
"Hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär?"
Text: Rosanna L. Antonsdotter
Arkivet
Upptäck vårt arkiv med med ännu mer inspiration till insikt
Veckans Insikt & Inspiration
Prenumerera kostnadsfritt på Veckans Insikt & Inspiration

Egots roll i personlig utveckling och självmedvetenhet

Sällan som ”EGO” väcker behagliga känslor och vill ta plats med stora versaler. Snarare upplever jag hur något skaver inom oss och inte vill acceptera skuggan som en del av vår mänskliga upplevelse. Vi har därför en charmig förmåga att lättare se egot i andra än oss själva. Där möten med människor fungerar som speglar som reflekterar våra behagliga sidor liksom skuggbeteenden.

 

Egot som fenomen fascinerar. Som barn minns jag tydligt hur ett seriemagasin från Walt Disney med Törnrosa fångade min uppmärksamhet. En saga som både innehåller mörker och ljus. Hur alla månade om Törnrosas liv och beundrade hennes skönhet. Men jag minns med klarhet att jag var lika fascinerad av den elaka häxan. Någonting med henne trollband mig som hennes besvärjelser. Jag fann skönhet i hennes skarpa profil och markerade haka. Elden i hennes blick. Hon gjorde mig intresserad. Idag kan jag bli lite road över att jag som ung flicka i tioårsåldern kunde betrakta och möta det till synes mörka med nyfikenhet. Idag ser jag det som en gåva. Det är med det förhållningssättet jag uppmuntrar till att du läser texten som följer. Där läsaren inte dömer utan väljer att vara nyfiken och försöker relatera till egots funktion och dess strategier.

 

Många är rösterna jag lyssnat till för att skapa en förståelse för egots natur och funktion. Samtidigt behöver texten som följer förstås i en personlig kontext och att den här är skriven utifrån min förståelse för att inspirera till inre reflektion. Där frågan inte är om vi har ett ego utan om vi identifierar oss genom egot eller dess motsats, det som vi kallar för vårt högre medvetande. Utan kunskap om vår skugga kan vi inte få full tillgång till vårt ljus eller stå stark i vår skaparkraft. Där egot kan liknas vid en cancercell. Om den får växa ohämmat kommer den som följd skapa obalans i vår kropp. Jag vill därför visa egot ur olika perspektiv som belyser istället för skapar splittring i relation till vem vi är. Och hur självmedvetenhet guidar oss till ett liv med djup och mening.

 

Det finns en ambivalens i att dela in oss i två ”personligheter”, själ eller ego. En älskad och en avskydd. Något som inte är möjligt då jag har insett att allt är olika aspekter av jag. Jag är upplevelsen av livet med insikten att jag kan välja hur jag vill förstå och relatera till min verklighet i varje situation. Där egot är ett slags synsätt av hur vi bevittnar vår omgivning, ett tillstånd. Egot syftar till vårt tänkande sinne som skapar en simulerad verklighet som försöker tolka världen genom sina tankar och sedan förenklar och översätter till ett språk som vi förstår. En process i vår hjärna som skapar tankar och försöker övertyga oss om att den illusionen är vem vi är. Men egot kan bara förstå och resonera från en begränsad logik som relaterar till våra samlade erfarenheter och det vi lärt oss från yttre kunskap. Där extern information tillsammans med sensoriska sinnesintryck sedan processas till en subjektiv uppfattning av vår verklighet, men begränsas av hjärnans förmåga att förstå genom att tänka i linjär tid och tredimensionell rumsuppfattning. Jag väljer därför att kalla egot för vårt ”lilla jag” eller lägre medvetenhet.

 

Vi har lite komiskt gett denna process en egen identitet som livnär sig genom identifikation och ”attachments” i allt från pengar till relationer. Egot skapar en personlighetskonstruktion om vem vi är baserat på vårt namn, nationalitet, titlar, tillgångar, erfarenheter och livshistoria. Den förstår sin identitet genom dualitet, sina gillande och ogillande, vill bada i positiv bekräftelse men avskyr kritik.

Ett osunt ego marinerar sig i självgodhet och om det inte är lite bättre än alla andra så hotas dess existens. Egot vill alltid ha mer och begär positiva upplevelser samtidigt som förändring stressar eftersom egot inte uppmuntrar till möjligheter som expanderar vårt medvetande. Det hänvisar istället övertygande till sin trygga komfortzon och köpslår med kortsiktiga belöningar.

Om vi identifierar oss med egot går livet ut på att anpassa oss till att vara som vår sociala omgivning anser att vi ska vara och söker trygghet i yttre symboler. Vi lever livet utifrån och in.

 

Egot som struktur är slugt och utövar en mängd strategier för att säkra sin överlevnad genom att dra vårt fokus bort från nuet. Dess bränsle är energifrekvensen rädsla som uttrycks i känslor av skam, skuld, låg självkänsla, dömande, avund, behov av kontroll, motvilja, konkurrens och mer. Egot livnär sig på händelser i det förflutna och oroar oss gärna med detaljrika katastrofer om morgondagen. Det flyr nuet som är enda platsen vi kan uppleva liv och skapa i. Om vi inte förstår vårt ego kommer vi medvetet eller omedvetet att projicera våra skuggbeteenden på våra medmänniskor eller bli offer för andras projektioner. Något som bromsar en självmedveten utveckling och möjligheten att leva ett liv utan rädsla. Om vi har sår och oförlösta känslor kommer egot att agera reaktivt när vi triggas. Istället för att skapa gemenskap blir resultatet separation. Därför ska vi inte blunda utan möta egot med förståelse. Motstånd mot egot skapar bara fler blockeringar, vilket främjar egots fästen. Men borgen vi bygger skyddar oss paradoxalt mot det vi mest av allt vill ha – villkorslös kärlek, visdom och frihet. Tid i tystnad och självreflektion är därför nödvändigt för att riva de murar som egot bygger upp som skydd.

 

Med kunskap kan vi lära oss lösa upp egots osunda strukturer. Egot existerar bara så länge vi identifierar oss med det. Om vi inte identifierar oss med våra tankar och känslor så börjar vi komma i kontakt med vilka vi verkligen är. Men om vi väljer att tro på vår tanke-identitet (egot) så har det makt över oss. Genom att bli observatören (medvetandet) av våra tankar och känslor tar vi tillbaka kontrollen och får en djupare förståelse för vem vi är. I realiteten betyder det att vi kan vandra på en skala mellan högre och lägre medvetenhet i olika situationer. Med kunskap om egot får vi vägledning som motiverar oss att hantera dess strategier. Vi kan därmed välja att leva i en högre grad av medvetenhet och hålla en högre energi. Något som främjar vår hälsa, livet vi skapar och som i sin tur påverkar vår kollektiva existens eftersom vi alla är sammanflätade.

 

Egot har också en särskiljande förmåga som är kopplad till vår fria vilja, vilket betyder att vi har möjlighet att göra val som antingen är mer eller mindre medvetna där vi alltid ansvarar för vår egen respons. Det vill säga hur vi väljer att möta livet i olika situationer. Där livet är en resa i utveckling som inte kan förstås logiskt utan behöver upplevas. Vi behöver göra olika erfarenheter eftersom dessa syftar till att ge oss insikter. Egot fyller därför en funktion för vår utveckling där egot motiveras av våra begär och passioner. Vi behöver motstånd, inspiration och friktion som motiverar en förändring annars skulle vi bli bekväma, stagnera och aldrig vakna upp ur vår illusion. Egot har också en stark identifikation med kroppen där den vill säkra vår fysiska överlevnad och dess basala behov. Det hjälper oss att sätta sunda gränser medan ett undertryckt ego gör oss oförmögna att skilja mellan våra egna känslor och andras. Egot är det som avgränsar vår individualitet, oss själva som en egen person som är avskild från andra i denna fysiska dimension.

 

Egot är en del av vår mänskliga upplevelse. Psykoanalytikern Freud kopplade vår självkänsla till vårt ego som gör oss kapabla till att förstå våra egna behov och också intuitivt förstå gränserna som andra sätter för oss. Vi har alla unika förmågor och karaktärsdrag som vi ska tillåta oss att uttrycka. En gränslös själfull individualitet. Där du och jag bidrar till mångfald och utveckling bara genom att vara dem vi är. Det är därför viktigt att visa omtanke om oss själva. Där vi tar eget ansvar för våra tankar och känslor som påverkar vår livsenergi och hur vi mår. Där energin vi håller är den vi utstrålar, skapar och påverkar andra med. En viktig del av vår livsresa handlar därför mycket om att bejaka oss, få självmedvetenhet och uttrycka vår livsenergi. Det som är vår sanna kärna. Det som är Du.

 

Jag avrundar resan i vårt inre med att visa att mörkret fyller en roll i att ta fram ditt sanna Du och bli en medveten skapare av ditt liv. Där livsresan syftar till att lära känna dig själv genom erfarenheterna och bli den bästa versionen av dig själv.

Visualisera en kruka fylld med finaste guldstoft som du varje dag omsorgsfullt väljer vad och till vem du vill ge din gudomliga livsenergi. Det du skapar blir upplevelsen av ditt liv. Så uttrycker du det du vill säga? Uppfyller du dina drömmar? Lyssnar du till ditt hjärta?

Om vi lever ett liv där vi inte är sanna mot oss själva går vi egots ärenden, vilket skapar obalans, vi blir deprimerade och tappar vår livskraft. Därför behöver vi ha en sund relation till egot som inte kontrollerar oss utan som tjänar oss i vår utveckling. Ett liv där vi inte tillåter skuggan skymma vårt inre ljus utan öppnar upp för ett självförverkligande och ett liv i frihet. Där det sanna skapandet alltid utgår från hjärtat.


Text: Sandra Wikberg


Hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär?

Enligt Buddhas lära finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar efter att få uppleva två tillstånd i livet:


  1. Att bli fri från allt lidande.
  2. Att leva i evig lycksalighet.


Vidare uttrycker också Buddhas lära att så länge du har kvar en bindning till egots ytliga, flyktiga och övergående begär kommer du inte att kunna höra ditt hjärtas röst och förstå ditt hjärtas djupa längtan efter total inre frid, frihet, harmoni och lycksalighet.


För att kunna förstå den djupa innebörden och anamma budskapet av vad Buddha egentligen menar, behöver du nå själens nivå inom dig. Detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt. Vägen till förståelse finns via ditt hjärta.


För att nå själens nivå inom dig behöver du först tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog. Detta kan du uppnå genom daglig andlig utövning. Genom daglig andlig utövning kommer du att steg för steg finna Din Personliga Högre Kraft. När du har funnit Din Personliga Högre Kraft så får du hjälp, av "något/någon" som är större än dig själv, med att steg för steg byta ut ditt "beroende" med andlig näring. (Beroende i den här kontexten är allt som hindrar dig från att leva det liv du vill. Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa).


Från ett andligt perspektiv kan ett långvarigt och tvångsmässigt beteendemönster efter ett begär kallas för beroende. Ett beroende kan bo inom dig som en skenbar identitet eller delpersonlighet, ett energifält som då och då tar över dig helt och hållet. Det tar till och med över dina tankar. Rösten i ditt huvud blir då beroendets röst.


När du inte kan känna den livskraft (Gud) som ger liv åt den fysiska kroppen, själva det liv som du är, börjar du söka inte bara efter substitut för detta naturliga tillstånd av inre välbefinnande, utan också efter något eller någon som kan lindra det ständiga obehag du känner när du inte är i kontakt med den livskraften (Gud) som ständigt finns där, men som oftast blir förbisedd.

Några av de saker som människor kan känna begär till och använda som substitut är: droger, sex, alkohol, mat, TV, en viss typ utav tankar och känslor, vissa personer, all överstimulering av sinnena ex. farliga aktiviteter eller spänningsupplevelser. Till och med konflikter i relationer används som ett substitut för en äkta känsla av att vara levande. Det mest eftersökta substitutet för den ständiga bakomliggande obehagskänslan är en romantisk relation.


Från ett andligt perspektiv är det själva bindningen till några av de ovanstående ”begären” som kan utvecklas till ett beroende. Det är inte ”begären” i sig självt, utan bindningen till dem som kan skapa ett beroende. När du får denna emotionella bindning till någon eller något så träder egot in och vill få dig att tro att just ”detta” eller ”denna” kan få dig att bli lycklig, hel, fri etc. Faran är då att du lägger all din kraft utanför dig själv, istället för inom dig själv.


Varför träder egot in och vad skapar bindningen?


Allt obearbetat material i form av känslor, tankar, situationer, personer som vi inte, vid just det tillfället det inträffade, klarade av att hantera, stannar kvar som energirester inom oss. Denna psykiska obearbetade process kan skapa denna psykiska bindning.


När du upptäcker detta hos dig själv och när detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.
Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.


Text: Rosanna L. Antonsdotter

unsplash