SSRF

Är du redo att ta nästa steg?

I takt med att ditt medvetande utvidgas, ökar även din förmåga till att göra konstruktiva livsval som stödjer din individuella väg till att förverkliga dig själv.

 

Det här är något som sker naturligt eftersom du får en djupare förståelse för dig själv, andra människor och livets olika aspekter.

 

Som ett resultat av att människor börjar förändras, utvecklas även nya energier som i sin tur skapar nya möjligheter för människor. Detta innebär att annorlunda livsval kommer att ta plats i samhället framöver. Dessa nya livsval kommer att reflektera våra gudomliga uppdrag och som kommer ge uttryck för medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella resurser genom att våga göra annorlunda livsval för att förverkliga sig själv. Dessa nya livsval kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika talanger.

 

När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla energier och vi börjar då förstå att våra gamla sätt att relatera till oss själva, andra människor och situationer inte öppnar nya dörrar. Även om det kan kännas oerhört obekvämt när allt rörs om så är det precis den utvecklingen som behöver ske just nu. Detta kommer att beröra oss alla och framför allt i våra personliga relationer och vår jobbsituation. Verklig läkning, och inte bara lindring, kräver fullständig ärlighet och modet att visa sårbarhet. (Läs även "Skillnaden mellan lindring och läkning")

 

Du kanske börjar ställa dig själv frågor, så som:

  • Vem vill jag vara?
  • Vilket avtryck vill jag göra?
  • På vilket sätt kan jag bidra till en bättre värld?
  • Hur vill jag leva?
  • Vem eller vilka vill jag dela mitt liv med?
  • Vad väljer jag att lägga min energi på?

 

Nya former av relationer och arbeten är på väg att skapas som ett resultat av våra ansträngningar med vår egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

 

Dessa nya relationer och arbeten kommer att reflektera våra gudomliga inre själsegenskaper och kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella inre resurser till en allmän, helande flodvåg.

 

Dessa nya relationer och arbeten kommer att uttrycka en ny integrering av hjärta, själ och sinne.

 

Dessa nya relationer och arbeten kommer att skapas som individuella spegelbilder av våra unika inre själsegenskaper. När vi växer personligen så växer vi även in i mer ansvarsfulla, hälsosamma, konstruktiva och positiva relationer och arbeten.

 

Vi kan inte längre sitta och vänta på att dessa relationer och arbeten ska "dyka upp". Vi kommer inte att "hitta" dessa relationer eller arbeten, vi kommer att skapa dem.

Nya former av relationer och arbeten kommer att skapas som svar på en utvidgad medvetenhet hos människor. Det kommer inte att vara våra yttre meriter (status, materiella tillgångar, pappersmeriter, högre utbildning, utseende etc.) som är viktigast i dessa nya relationer och arbeten, utan vårt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget är vi starkare tillsammans och nya dörrar för oändliga möjligheter kommer att öppnas.

 

Kom ihåg att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig.


Författare: Rosanna L. Antonsdotter