SSRF

Vägen till upplysning

Vägen till upplysning går via förmågan att kunna vara medvetet närvarande i nuet och det innevarande ögonblicket. Detta ligger bortom både tankar och känslor.


Medvetandet är rymden / mellanrummet / utrymmet mellan våra tankar. När du kan uppleva detta utrymme så är du medvetet närvarande i nuet och ditt fokus är koncentrerat på det innevarande ögonblicket. När du medvetet kan rikta din uppmärksamhet till det innevarande ögonblicket öppnas möjligheten att få kontakt med och leva i samklang med Din Personliga Högre Kraft som kan leda dig framåt på vägen till upplysning.


Genom Din Personliga Högre Kraft kan du nå upplysningens nivåer och leva i samklang med denna högre intelligenta energi och tillstånd.


Utmaningen ligger i att förstå och lära sig att separera ditt tänkande från ditt medvetande. När du börjar utveckla en högre medvetenhet och utvidga ditt medvetande så innebär det också att du får andra prioriteringar och värdegrunder. I detta skifte mellan det gamla och det nya kan en inre konflikt uppstå. Kom ihåg att detta tillhör processen. Det som är energilöst och stagnerat kommer ha svårt att anpassa sig till din nya värdegrund och det kan kännas riktigt utmanande. Kanske upplever du till och med att du vill avstanna processen istället för att röra dig vidare framåt.


Det finns en uppsjö av tekniker och metoder för att träna upp en medveten närvaro så att du kan uppleva Din Personliga Högre Kraft. Men, det är också det här som är det kluriga. Vi kan träna oss till att vara medvetet närvarande i nuet genom olika tekniker och metoder, men vi kan inte träna oss i att uppnå upplysning. Alla tekniker och metoder som gör oss medvetet närvarande i nuet är en viktig del i processen, men det är endast en nyckel eller porten inåt till att nå ett högre medvetandetillstånd.


Alla tekniker och metoder är inte målet, utan vägen dit.


Anledningen till att vi inte kan träna oss till upplysningens nivåer är för att vi redan har det inom oss. Denna vetskap kan komma till vem som helst när som helst. Det går inte att förtjäna sin upplysning. Vi kan bara vara den. Antingen är vi den eller inte. När vi väl har vaknat upp till att vi redan är den, så börjar vi också förstå ansvaret i den.

Av sig självt kommer vi att leva våra liv annorlunda. Vi vet vad som behöver göras eller inte göras och vi gör det utan någon personlig vinning.

 

Vi skiftar på ett naturligt sätt perspektiv från inställningen: ”Vad kan jag tjäna på det här?” till att istället ha en attityd och inställning till livet som frågar: ”Hur kan jag hjälpa till?”


Det sista steget kräver mycket mod och det är att leva sin själs funktion. Vi är kanske ännu inte villiga att ge upp vår egen personliga vilja i utbyte mot en högre vilja. Det är oftast här det brister för många. Vi är inte tillräckligt motiverade att släppa och ge upp det som vi tror att vi är i utbyte mot det vi faktiskt är.


I flera år har vi byggt upp en personlighet som vi tror är vi. När vi väl börjar upptäcka att detta inte är den vi faktiskt är, kan vi bli förvirrade och skapa ett inre motstånd. Därför behöver vi oftast låta det ske successivt. Vi släpper lite i taget så vi kan hänga med i processen.


Det finns många vägar till att nå upplysningens nivåer. Ta till vara på det som känns bra för dig och lämna resten.


Kom ihåg att DU är välsignad!


 FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


1. Vad är upplysning för dig?

 

2. Var tror du hindrar dig från att uppnå upplysningens nivåer?

 

3. Vilka tekniker och metoder utövar du för att träna dig i att vara medvetet närvarande i nuet och det innevarande ögonblicket?

 

4. Upplever du att dessa metoder och tekniker fungerar för dig?

 

5. Hur kan du veta om dessa tekniker och metoder fungerar eller inte fungerar för dig?

 

6. Har du något namn på Din Personliga Högre Kraft? I så fall, vad kallar du Din Personliga Högre Kraft?

 

7. Kan du uppleva att din inställning och attityd till livet har på ett naturligt sätt ändrats från att tänka: ”Vad kan jag tjäna på det här?” till att istället tänka: ”Hur kan jag hjälpa till?”

 

8. Hur och på vilket sätt tror du att DU kan hjälpa till?  Författare: Rosanna L. Antonsdotter

  Oräddhet

  Det är dags att träna upp de själsliga musklerna mod och tillit. Själsegenskaperna mod och tillit ingår i kategorin oräddhet.

  Att träna upp mod och tillit innebär att varje dag medvetet välja att ha nyfikenhet i stället för rädsla och uppgivenhet som drivkraft framåt. Detta är något som alla människor kan träna sig till.

  Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla. Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla, medvetet eller omedvetet.

  Ta inte detta personligt. Identifiera dig inte med världens smärta. Gör inte världens smärta till din smärta.

  Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd. De som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet.

  Ta inte detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors smärta. Gör inte andra människors smärta till din egen.

  Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll. Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

  Ta inte detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors "litenhet" och be aldrig om ursäkt för din "storhet".

  Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global "filmduk". Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka, hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.

  När rädslan, uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare. Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när vi står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och det personliga, som vi till sist kan skåda ljuset. I den mörkaste natten när vi känner oss som mest sårbara inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.


  "Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas."

   

  -1 Kor 15:51-52 

     FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


  1. Vad innebär mod och tillit för mig och hur kan jag få in det i mitt liv och tillämpa det i min vardag?

   

  2. Vad, tror jag, hindrar mig från att uppleva oräddhet i mitt liv?

   

  3. Vilka tankar sänder jag ut på den ”globala filmduken”? Tillför mina tankar skada eller läkning? Vilka tankar vill jag från och med nu sända ut till andra på den globala filmduken? Vad väljer jag?

   

  Jag förstår nu att detta är mitt val. Det är detta jag har min fria vilja till. Ingen annan kan ta ifrån mig detta val. Och, ingen kan göra det åt mig. Jag har fullt ansvar för vad jag tänker. Jag förstår det nu!

   

  4. Vilka tankar tonar jag lätt in på i det kollektiva fältet av tankar som finns på den ”globala filmduken”? Är det tankar som tillför mig skada eller läkning? Vilka tankar vill jag från och med nu tona in på? Vad väljer jag?

   

  Jag förstår nu att detta är mitt val. Det är detta jag har min fria vilja till. Ingen annan kan ta ifrån mig detta val. Och, ingen kan göra det åt mig. Jag har fullt ansvar för vad jag tänker. Jag förstår det nu!

   

  5. Hur kan jag hjälpa till att bidra med mod och tillit till min närmsta omgivning och mänskligheten i stort?   Författare: Rosanna L. Antonsdotter

   Klarhet

   Det är dags att träna upp klarhetens muskel. Det kan du göra genom att stå för vad du tycker och klargöra vad du vill, både för dig själv och andra. Detta gör du genom ödmjukhet, medkänsla och med en icke dömande attityd, utan att skuld eller skam belägga varken dig själv eller någon annan. På så sätt sker inga missförstånd.

    

   Det är lätt hänt att missförstånd uppstår med andra människor. Vi kan ha de bästa intentionerna men ändå uppstår det misstolkningar av det vi uttrycker. Det är sådant som händer och i ett sådant läge är det bäst att helt enkelt bara släppa taget och överlämna utgången av situationen till Din Högre Kraft. Att ångra missförstånd som har inträffat med människor tjänar ingenting till så länge vi med säkerhet vet att vi har gjort det bästa vi kan och förmår. Lägg inte så mycket fokus på att försöka "rätta till" detta missförstånd. Släpp taget om bindningen och identifikationen med missförståndet. Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten Tiden.

    

   Ibland kan det vara så att när vi försöker "rätta till" ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd. Detta beror ofta på att vi är olika personligheter, och olika personligheter ser världen från olika perspektiv. När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Ni förstår varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas.

    

   Missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål. Stå för vad du tycker och klargör vad du vill på ett så medkännande och ödmjukt sätt som bara DU kan.

    


    


   FRÅGOR FÖR INTROSPEKTION


   1. Har du hamnat i en situation där något missförstånd har uppstått och där du ångrar något som du sagt och gjort?

    

   2. Hur såg denna situation ut? Skriv ner situationen så detaljrikt du kan. Försök att uttrycka dina tankar, känslor, intentioner och varför du ångrar dig, genom att skriva. På så sätt ”tömmer” du dig från alla känslor av skuld, skam och ånger som har uppstått.

    

   3. Vad skulle du vilja göra annorlunda när en sådan situation uppstår nästa gång? Skriv ner några ”stolpar” som är lätta att komma ihåg. Påminn sedan dig själv så ofta du kan genom att läsa det du har skrivit. På så sätt kommer du att komma ihåg hur du vill agera nästa gång ett missförstånd sker, och du kommer att agera annorlunda.    Författare: Rosanna L. Antonsdotter