SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi

En bokningstjänst för dig som är medlem hos SSRF

Mer om

SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi

Genom SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi kan du som är medlem boka personliga samtal via telefon, videosamtal eller brev-/mailväxling för Själavård & Samtalsterapi.


Även du som inte är medlem hos SSRF kan använda vår bokningstjänst vid bokning av samtalsterapi.


All Själavårdskommunikation via telefon och  brev-/mailväxling är alltid kostnadsfri för dig som är medlem (privatperson).


Genom att boka via SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi hjälper vi dig som är medlem att hitta den perfekta Själavårdaren/ Samtalsterapeuten för just ditt behov.


Genom SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi kan du endast boka samtal på distans (telefon, videosamtal och brev-/mailväxling).


Vill du istället hitta en Själavårdare/Samtalsterapeut där du bor?

Då kan du klicka här


Se även SSRF Samtalsjour för Andlig vård.

Klicka här

MER OMSJÄLAVÅRD


Själavårdssamtal är ett personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.


Alla kan vi hamna i olika situationer i livet då vi kan behöva samtala med någon som verkligen lyssnar och där man med säkerhet vet att det råder tystnadsplikt och att det inte förs någon journal. Man kan även säga att själavårdssamtal är som en slags "bikt" där du erbjuds en trygg miljö för att prata om djupa och ibland svåra saker. 


En Dipl. Själavårdare hos SSRF arbetar med livets alla frågor, stora som små, som har en existentiellorienterad inriktning.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Du som är medlem hos SSRF kan genom SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi boka personliga samtal helt kostnadsfritt via telefon och brev-/mailväxling med en erfaren och professionell Dipl. Själavårdare med existentiellorienterad inriktning. SSRF hjälper dig att komma i kontakt med en Själavårdare som passar perfekt för dig och dina behov.


Den kostnadsfria Själavårdskommunikationen för dig som är medlem kan utföras på två sätt:

1. Via telefon. Gå till tidsbokningen och starta med att boka ett kostnadsfritt informationssamtal.

2. Via mail-/ brevväxling. Läs mer

MER OMSAMTALSTERAPI


Det personliga samtalet har en existentiellorienterad inriktning av psykoterapi med hälsobefrämjande karaktär där personlig utvecklingslära, andlighet, beteendevetenskap och religionspsykologi används som grundläggande verktyg i den personliga livsvägledningen.

Syftet är att röra sig mot ökad helhetskänsla genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Målet är att förverkliga sig själv och de egna långsiktiga livsplanerna.


I det personliga samtalet används en lösningsfokuserad metod med praktiska inslag för att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor till att åstadkomma en önskad förändring genom att förändra sin syn på sig själv.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Ibland kanske det känns som om där finns ett stort gap mellan där du befinner dig just nu och till dit du vill komma.
Man försöker oftast i det här stadiet att tänka ut en lösning, men hur mycket man än funderar så händer ingenting. Det blir bara fler och fler tankar som maler i huvudet och det kan kännas som om tankarna har ett eget liv och man bara följer efter. När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får man smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och sin omgivning, man känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.
När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.
Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.

Genom de olika redskapen som används vid samtalen hjälps vi åt med att avlägsna det som håller dig tillbaka och blockerar din väg till att förverkliga dig själv.


Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi kan hjälpa dig att få svar på frågor så som;

 • Upplever du en inre konflikt och en gnagande känsla av att du inte arbetar med det du vill?
 • Känns det som om du inte använder dina talanger och gåvor?
 • Vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

 • Vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

 • Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

 • Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

 • Känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?
 • Känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?
 • Känns det som om du är ensam trots alla dina vänner?
 • Känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner?
 • Kanske undrar du om livet ska se ut så här och du ställer dig ofta frågan: ”Det måste finnas ett annat sätt att leva livet på”?


Kan du känna igen dig?

Detta är några utav frågorna vi arbetar med i samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.


SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi hjälper dig att komma i kontakt med en erfaren och professionell Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.

Genom SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi kan du boka personliga samtal via telefon och som videosamtal (Zoom). Alla samtal pågår i ca. 60 minuter.


Även du som inte är medlem hos SSRF kan använda vår bokningstjänst vid bokning av samtalsterapi. Du betalar då priset som anges nedan. Du som är medlem får 10% rabatt på priset som anges nedan. Läs mer


Genom SSRF Online-Mottagning för Själavård & Samtalsterapi kan du boka:

 • Enstaka samtal. Kostnad: 690:-/samtal
 • Samtalspaket med 10 eller 20 samtal. Kostnad: 5900:- (590:-/samtal) för 10 samtal eller 11.000:- (550:-/samtal) för 20 samtal.
 • Samtalsabonnemang. Med samtalsabonnemanget får du ett samtal/månad så länge som behövs. Kostnad: 499:-/månad.
 • Mailabonnemang. Med det samtalsterapeutiska mailabonnemanget får du hur mycket mailsupport som du vill och behöver så länge du önskar. Dessutom ingår "Det Personliga Utvecklingsprogrammet". Kostnad: 299:-/månad. Läs mer

Tidsbokning

Allt startar med att du bokar ett kostnadsfritt informationssamtal via telefon (ca. 30 min.) med Rosanna Lariella Antonsdotter som är koordinator för SSRF. Detta gör du via Tidsbokningen. Klicka här


Då får du direkt all information du behöver och du blir vägledd till rätt Själavårdare/ Samtalsterapeut och vilket samtalsalternativ som kan passa just dig bäst. På så sätt hamnar du rätt direkt.

Ibland kan det vara svårt att själv veta vad som kan passa bäst.


SSRF har två samtalsinriktningar:

1. Själavård (kostnadsfritt för dig som är medlem). Läs mer

2. Samtalsterapi (som medlem får du 10% rabatt på våra olika samtalsalternativ). Läs mer


Klicka här för mer information gällande pris & betalning för samtalsterapiSkillnaden mellan Själavård & Samtalsterapi


SSRF arbetar med både Själavård och Samtalsterapi och har två tydliga samtalsinriktningar:

1. SJÄLAVÅRD. Vår själavårdskommunikation är alltid kostnadsfri för alla SSRF:s medlemmar. I vår själavårdskommunikation råder absolut tystnadsplikt och ingen journal förs. Här tar vi samtal för samtal och ser vart det leder. Detta är ett mer "lyssnande" samtal och vi är inte ute efter ett visst angivet resultat. Läs mer


Genom SSRF Online-Mottagning kan du boka och sedan utföra din kostnadsfria själavårdskommunikation med en utbildad och diplomerad Själavårdare på två sätt:

 • Via telefon. Gå till tidsbokningen och starta med att boka ett kostnadsfritt informationssamtal. Genom det samtalet blir du direkt guidad till en Själavårdare som passar dig och dina behov. Gå direkt till Tidsbokningen
 • Via mail-/ brevväxling. Detta kan du starta direkt, om du vill, genom att göra en beställning i SSRF Online-Butik. Klicka här


2. SAMTALSTERAPI. Vår samtalsterapeutiska kommunikation är avgiftsbelagd. Du som är medlem hos SSRF har alltid 10% rabatt på angivet pris. Även du som inte är medlem kan använda vår bokningstjänst när det gäller samtalsterapi. Du betalar då fullt pris.

I vår samtalsterapeutiska kommunikation råder tystnadsplikt och journal förs. Här finns en tydlig profil med en konkret handlingsplan för syftet och målet med samtalen. Här rekommenderas även klienten att utföra olika övningar och annat mellan samtalen för optimalt resultat. Här vill vi att klienten ska uppnå ett visst givet resultat. Läs mer


Genom SSRF Online-Mottagning kan du boka och sedan utföra din samtalsterapeutiska kommunikation med en utbildad och certifierad Samtalsterapeut på två sätt:

 • Via telefon eller videosamtal. Läs mer
 • Via mail-/ brevväxling. Detta kan du starta direkt, om du vill, genom att göra en beställning i SSRF Online-Butik. Klicka här