SSRF

Samtal inom Själavård & Samtalsterapi

Samtal för alla där själen får ta plats

Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning.

Online och fysiskt på plats där du bor.

Genom SSRF kan du få hjälp med att hitta en Dipl. Själavårdare / Cert. Samtalsterapeut som passar dig och ditt behov bäst.


Kontakta oss så får du direkt all information du behöver och du blir vägledd till rätt Själavårdare/Samtalsterapeut och vilket samtalsalternativ som kan passa just dig bäst. På så sätt hamnar du rätt direkt.

Ibland kan det vara svårt att själv veta vad man behöver.

Vi arbetar på ett personligt sätt där DU står i centrum. Du blir genom SSRF tilldelad en personlig Själavårdare/Samtalsterapeut som följer dig på din väg genom livet.


Börja med att kontakta oss via:


Telefon:

Kostnadsfritt informationssamtal via telefon. Klicka här


Mail:

För kontakt via mail. Klicka härSJÄLAVÅRD

Själavårdssamtal är ett personligt samtalsstöd och vägledning med syfte att utveckla den enskildes andliga liv.


Alla kan vi hamna i olika situationer i livet då vi kan behöva samtala med någon som verkligen lyssnar och där man med säkerhet vet att det råder tystnadsplikt och att det inte förs någon journal. Genom SSRF:s själavårdskommunikation erbjuds en trygg miljö för att prata om djupa och ibland svåra saker. 


En Dipl. Själavårdare hos SSRF arbetar med livets alla frågor, stora som små, som har en existentiellorienterad inriktning. Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


SSRF:s Själavårdskommunikation kan se ut på många olika sätt. Det kan vara genom brev-/mailväxling, telefon, videosamtal, besök på någon utav våra mottagningar, hembesök, ute som "Walk & Talk-samtal" och annat.SAMTALSTERAPI

Det personliga samtalet har en existentiellorienterad inriktning av psykoterapi med hälsobefrämjande karaktär där personlig utvecklingslära, andlighet, beteendevetenskap och religionspsykologi används som grundläggande verktyg i den personliga livsvägledningen.

Syftet är att röra sig mot ökad helhetskänsla genom personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande.
Målet är att förverkliga sig själv och de egna långsiktiga livsplanerna.


I det personliga samtalet används en lösningsfokuserad metod med praktiska inslag för att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor till att åstadkomma en önskad förändring genom att förändra sin syn på sig själv.

Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Ibland kanske det känns som om där finns ett stort gap mellan där du befinner dig just nu och till dit du vill komma.
Man försöker oftast i det här stadiet att tänka ut en lösning, men hur mycket man än funderar så händer ingenting. Det blir bara fler och fler tankar som maler i huvudet och det kan kännas som om tankarna har ett eget liv och man bara följer efter. När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får man smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och sin omgivning, man känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.
När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.
Det är inte en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.
Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Vi tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur vi behöver förändra vårt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara våra vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre.

Genom de olika redskapen som används vid samtalen hjälps vi åt med att avlägsna det som håller dig tillbaka och blockerar din väg till att förverkliga dig själv.


Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi kan hjälpa dig att få svar på frågor så som;

 • Upplever du en inre konflikt och en gnagande känsla av att du inte arbetar med det du vill?
 • Känns det som om du inte använder dina talanger och gåvor?
 • Vill du hitta ett nytt hem, men vet inte var?

 • Vill du finna ett nytt jobb och en ny karriär, men vet inte hur?

 • Kanske vet du precis vad du vill, men vet inte hur du ska ta dig dit?

 • Kanske vet du inte alls vad du vill, men har en innerlig önskan att få veta?

 • Känns det som om där hela tiden finns en djup kronisk depressiv känsla?
 • Känns det som om du är osäker på din väg och hur du ska gå vidare, trots alla år av ansträngningar med din egen personliga utveckling?
 • Känns det som om du är ensam trots alla dina vänner?
 • Känns det som om du ännu inte har hittat din rätta partner, eller att du inte upplever den nivån av förtrolighet som du önskar med din partner?
 • Kanske undrar du om livet ska se ut så här och du ställer dig ofta frågan: ”Livet måste vara mer än det här”?


Kan du känna igen dig?

Detta är några utav frågorna vi arbetar med i samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.


SSRF:s Samtalsterapeutiska kommunikation kan se ut på många olika sätt. Det kan vara genom telefon, videosamtal, besök på någon utav våra mottagningar, hembesök, samtalsterapeutisk mailväxling, ute som "Walk & Talk-terapi" och annat.


Varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Skillnaden mellan Själavård & Samtalsterapi


SSRF arbetar med både Själavård och Samtalsterapi och har två tydliga samtalsinriktningar:


1. SJÄLAVÅRD. I vår själavårdskommunikation råder tystnadsplikt och ingen journal skrivs, utan själavårdssamtalet överlämnas till en Högre Kraft (exempelvis till Gud). Här tar vi samtal för samtal och ser vart det leder. Detta är ett mer "lyssnande" samtal och vi är inte ute efter ett visst givet resultat. Själavårdssamtal består av samtalsstöd där en Högre Kraft är närvarande, oavsett tro eller icke-tro.2. SAMTALSTERAPI. I vår samtalsterapeutiska kommunikation råder tystnadsplikt och journal skrivs. Här finns en tydlig profil med en konkret handlingsplan för syftet och målet med samtalen. Här rekommenderas även klienten att utföra olika övningar och annat mellan samtalen för optimalt resultat. Här vill vi att klienten ska uppnå ett visst givet resultat.