SSRF

OFFICIANT


Utbildning

OFFICIANT


En officiant kallas den person som förrättar olika ceremonier, så som:

Övergångsceremonier: Vid namngivning, avsked, partnerskap, äktenskap, initiering till vuxenvärlden etc.

Högtidsceremonier: Vid jul, påsk, nyår, midsommar etc.

Personliga ceremonier: Vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.


Hos SSRF kan du utbilda dig till Diplomerad Officiant med existentiellorienterad inriktning och boka dina ceremonier med en professionell officiant med existentiellorienterad inriktning.


Ceremonier, i alla dess former, erbjuder människor hopp.

De personliga ceremonierna erbjuder den enskilde individen ett socialt accepterat sätt att bearbeta och integrera inre konflikter, upplevelser och situationer av olika slag. De personliga ceremonierna lyfter individen från det förflutna och bär individen till en början på något nytt och kan därför fylla vakuumet däremellan med hopp, tillit och en djupare innebörd, mening och syfte för den enskilde individen.

Övergångs- & Högtidsceremonierna kan betraktas från ett existentiellorienterat perspektiv som kollektivt odlade gestaltningsmöjligheter som bearbetar på ett enkelt och naturligt sätt människans grundläggande behov av gemenskap, samhörighet samt en djupare mening och syfte med livet.

Officiantutbildning

UTBILDNING TILL DIPLOMERAD OFFICIANT

HELT PÅ DISTANS MED FLEXIBEL START

Utbildning på 6 månader till Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning. Existentiellorientering innebär en inriktning på den mänskliga existensen och betonar individens ansvar att själv välja hur livet ska formas och som utgår från den enskilde människans situation. 


Utbildningen är helt på distans. Du startar när du vill och sköter dina studier själv genom att följa ett pedagogiskt självstudieprogram.

Givetvis har du full mailsupport och fria samtal att boka via tidsbokningen om och när du behöver.

Du väljer själv hur mycket hjälp och stöd du behöver för att kunna fullfölja din utbildning och erhålla ditt diplom.

Utbildningen är uppdelad i 4 olika block där du skickar in en eller flera skriftliga uppgifter via mail efter varje block. När du är godkänd i ett block så kan du gå vidare till nästa. Allt sköts via mailkontakt med utbildningsansvarig hos SSRF.

 

Vi räknar med att du kan klara av utbildningen på 6 månader. Du planerar själv hur du vill lägga upp din studietid. Kom ihåg att den planerade studietiden på 6 månader är endast ett förslag från SSRF. Behöver du mer tid så går det alldeles utmärkt.

 

Du behöver bli godkänd i alla dina skriftliga uppgifter för att kunna erhålla ditt diplom.

Block 1


Introduktion & Övergångsceremonier

Under block 1 kommer vi att arbeta med övergångsceremonier, så som:

Vid namngivning, avsked, partnerskap, äktenskap, initiering till vuxenvärlden etc.
Block 2


Högtidsceremonier

Under block 2 kommer vi att arbeta med högtidsceremonier, så som:

Vid jul, påsk, nyår, midsommar etc.Block 3


Personliga ceremonier

Under block 3 kommer vi att arbeta med personliga ceremonier, så som:

Vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.
Block 4


Diplomering

Under block 4 är det dags för diplomering till ditt nya yrke som Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning.

Här kommer du även att få reda på mer om lagar, regler, prissättning samt annat bra att tänka på i ditt nya yrke som Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning.


KUNSKAPSMÅL


Som färdigutbildad Officiant förväntas du efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Kunskap om de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet
 • Insikt i SSRF:s arbete för alla människors lika värde och som förespråkare för kulturell och andlig förståelse genom att förena vetenskap och religion
 • Förståelse för officiantyrket
 • Kunskap kring övergångsceremonier, högtidsceremonier och personliga ceremonier
 • Förmåga att hålla professionella officiantuppdrag
 • Kunskap i grundläggande religionspsykologi
 • Välutvecklad kommunikationsförmåga i så väl skrift som tal
 • Kunskap om olika typer av alternativ och utförande gällande officiantuppdrag
 • Ökad kunskap i att kunna möta och motivera människor i kris och sorg, likväl i glädje och lycka
 • Förståelse för dödens roll i människans liv och insikt om frågorna som kan uppstå inför livets slut
 • Ökad självkännedom och självmedvetenhet genom egen personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande
 • Utvecklats i rollen som god lyssnare
 • Insikt om etik, moral, tystnadsplikt, lagar och regler gällande officiantyrket
 • Teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet som Officiant
 • Färdig och godkänd i alla skriftliga inlämningsuppgifter som ger rätt till att erhålla diplom som Diplomerad Officiant med existentiellorienterad inriktning


Obligatorisk kurslitteratur för Officiantutbildningen: 

 • Geels, Antoon & Wikström, Owe (2012). Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. Natur och Kultur.
 • Övrigt digitalt material på e-plattformen och som länkar i studiehandledningen.


I utbildningen ingår även Självstudiekursen: "Uppnå dina mål - Personliga och Yrkesmässiga". Läs mer

Självstudiekursen ingår i din utbildning. Du betalar inget extra.

 

Annan kurslitteratur väljs i samråd med utbildningsansvarig.


Boken "Den religiösa människan" ingår inte i ditt utbildningspris. 

Övrigt digitalt material ingår i ditt utbildningspris.


PRIS & ANMÄLAN:

Du anmäler dig till utbildningen genom att beställa den direkt via SSRF Online-Butik. Efter din beställning får du inom 2 arbetsdagar ett personligt mail med bifogad studiehandledning till första delen av din utbildning.

Utbildningen kostar totalt 9450:-

Betalar du allt på en gång (9450:-) får du som är medlem hos SSRF 10% i rabatt på ordinarie pris. Rabatten dras av i kassan vid din beställning då du anger ditt medlemsnummer och använder rabattkoden MEDLEM.

Det går även bra att delbetala utbildningen på 2 månader (4725:-/månad i 2 månader) eller 6 månader (1575:-/månad i 6 månader). Dessa betalningsalternativ väljer du vid din anmälan/beställning av utbildningen. Väljer du att delbetala utbildningen utgår medlemsrabatten och en uppläggningsavgift tillkommer på 499:- (engångsavgift) via separat faktura för upprättande av delbetalningsplan och avtal.

Din första delbetalning gör du direkt vid din beställning i SSRF Online-Butik. Sedan skickas en webbfaktura till din e-post vid nästa betalning som sker nästkommande månad.


För företag och organisationer gäller annat avtal vid köp av flera utbildningsplatser. Ta kontakt för offert.