SSRF

Andlig Ledarutbildning

med existentiellorienterad inriktning

Om utbildningen


En utbildning med olika inriktningar. Det finns tre olika områden som du kan fördjupa dig inom. Utbildningen är helt på distans och med flexibel start. Efter godkänd utbildning inom ditt område erhåller du ett intyg som visar att du deltagit i utbildningen, ett diplom som Dipl. Officiant och ett certifikat som Cert. Andlig Vägledare. Alla med existentiellorienterad inriktning. 


Utbildningen har olika inriktningar. Det finns 3 olika områden som du kan fördjupa dig inom:


BLOCK 1. Områdesinriktning: Självkännedom & Ledarskap. Upptäck dig själv för att kunna leda andra.

BLOCK 2. Områdesinriktning: Andlig Vägledare. Våga gå först i ledet och vara den som andra vill följa.

BLOCK 3. Områdesinriktning: Officiant. Lär dig leda olika gruppsammankomster och personliga vägledningssamtal.

Utbildningens olika områdesinriktningar:

BLOCK 1


OMRÅDESINRIKTNING: Självkännedom & Ledarskap.

Upptäck dig själv för att kunna leda andra.


Din resa börjar med att leda dig själv för att kunna leda andra.

Den här inriktningen är till för dig som vill lära känna dig själv bättre och få inspiration och inre motivation till din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.


Detta block innehåller 2 steg:

Steg 1: Självkännedom.

Kursledare: Rosanna L. Antonsdotter.

Steg 2: Ledarskap.

Kursledare: Fransisko Condró.


BLOCK 2


OMRÅDESINRIKTNING: Andlig Vägledare.

Våga gå först i ledet och vara den som andra vill följa.


Det här blocket är till för dig som vill utbilda dig till Andlig Vägledare och erhålla ett certifikat som Cert. Andlig Vägledare med existentiellorienterad inriktning.

Detta block hjälper dig att hitta din inre kompass i utvecklat andligt ledarskap. Att leda andra innebär att dessa andra vill bli vägledda av dig i deras egen utveckling genom att finna rätt kompassriktning till deras egen andlighet.                     

För en Andlig Vägledare räcker det med att ligga ett steg före. Det innebär att veta vilket steget är och i vilken riktning. Just det får du lära dig i detta block, med rötter i de tolv stegen för andlig utveckling.


Kursledare: Fransisko Condró.

BLOCK 3


OMRÅDESINRIKTNING: Officiant.

Lär dig att leda olika gruppsammankomster och personliga vägledningssamtal.


Det här blocket är till för dig som vill utbilda dig till Officiant och erhålla ett diplom som Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning.

En officiant kallas den person som förrättar olika ceremonier, så som:

Gruppsammankomster: Vid "gudstjänst", övergångsceremonier och högtidsceremonier.

Övergångsceremonier: Vid namngivning, avsked, partnerskap, äktenskap, initiering till vuxenvärlden etc.

Högtidsceremonier: Vid jul, påsk, nyår, midsommar etc.

Personliga vägledningssamtal: Vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.


Kursledare: Rosanna L. Antonsdotter.

Varför behövs det andlig vägledning och ceremoniella inslag idag?Den andlige ledarens roll och mening


Varför behövs det andlig vägledning och ceremoniella inslag idag? Sverige anses vara ett av världens mest sekulära länder och många är utan tro på en högre kraft och mening, de har satt sin tro till naturvetenskapens förklaringsmodeller. Men naturvetenskapen sysslar inte med andlighet, religion och filosofi och kan därför inte heller ge andliga, religiösa, filosofiska och existentiella svar. När människor drabbas av olika kriser i livet brukar existentiella frågor uppstå. Men var finns svaren? Vem har svaren på livets gåtor? Frågorna kan kännas oöverstigliga och svaren bottenlösa. Det är här det kan behövas andlig vägledning och personliga vägledningssamtal.

 

Det finns tydliga markörer för vad god andlig vägledning är, oavsett religiös härstamning eller filosofisk inriktning. Vilka är dessa? Genom att betrakta några av historiens största och mest betydelsefulla andliga ledare kan vi få svar. Svar som idag även kan tillfredsställa den utan tro eller de som söker vägledning genom andliga samtal för att fylla det existentiella tomrummet, läka och hela sorgen. Andlig ledning visar vägen genom tro, hopp och kärlek.

 

För några av historiens största andliga ledare kan nämnas Abraham (levde ca på 2000-talet f.Kr.), Moses (antas ha levt på 1300- eller 1200-talet f.Kr.), Konfucius (551–479 f.Kr.), Buddha (född och död på 400-talet f.Kr.), Jesus (Född: 25 december 7 f.Kr.-4 f.Kr. Död: 30-talet, sannolikt 3 april 33 e.Kr.) och Muhammed (Född: april 571 e.Kr.  Död: 8 juni 632 e.Kr.). Självklart finns det många fler andliga ledare som påverkat historien och mänskligheten i stort. Men dessa ledare ovan visar både vägen genom livet och ger hopp om ett bättre liv redan nu. Vad var deras ideal? Hur såg deras trosföreställning ut? Vem levde de för och varför? Vilka likheter och skillnader fanns det i deras läror och varför i så fall?

 

Det finns svar, och SSRF:s Andliga Ledarutbildning vill undervisa om hur dessa svar kan se ut, utifrån ett student- och existentiellorienterat perspektiv. Svaren på livets frågor bor i varje människas hjärta. Och meningen med varje människas liv finns med i vårt själsliga DNA. Varje människa har en unik livsväg. Varje människa är betydelsefull genom att vara och leva den hon visar sig vara.

 

Alla människor brottas troligtvis också med livsutmaningar och problem. Dessa kan lösas och överlevas. Med överlevnad menas här att livet, oavsett omständigheter, kan bli rikt genom den mening som medvetandegörs hos upplysta människor. En andlig ledare har en förmåga att upplysa människor genom att själv vara likt ett ljus eller en fyr för de som vandrar livets väg på land eller färdas genom haven. Den andliga ledaren har hittat sin egen relation till sig själv och andra och står redo att vägleda sin nästa till ett ljusare, gladare och meningsfullare liv.


Text: Fransisko Condró

fransisko.condro@ssrf.nu

Det här är en utbildning för dig som vill:

 • utvidga ditt medvetande och låta själen få ta mer plats i ditt liv och vardag
 • gå på djupet, inte bredden
 • komma vidare i din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande
 • ta nästa steg för att förändra resten av ditt liv
 • ändra inriktning i livet
 • lära dig att leda dig själv för att kunna leda andra
 • få nya redskap för att kunna navigera rätt i livets olika skeenden
 • "kavla upp ärmarna" och göra det som krävs för att nå din högsta potential
 • gå först i ledet och vara den som andra vill följa
 • få en ny yrkeskarriär och få redskap till att kunna försörja dig på ditt nya yrke
 • nå dina mål - personliga & yrkesmässiga
 • finna din livsuppgift och tjäna ditt livssyfte
 • hålla i gruppsammankomster, så som: "gudstjänster", högtidsceremonier och övergångsceremonier
 • Vägleda människor personligen vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.

"Din resa börjar med att upptäcka vem du är och leda dig själv.""Var din egen ledare och våga gå först i ledet.""Våga vara den som andra vill följa."Mer om utbildningen

Utbildningen är till för alla. Inga behörighetskrav krävs för att kunna starta utbildningen. Du startar när du vill. Varje block pågår i 4 månader.


Som utbildad och Certifierad Andlig Vägledare och Diplomerad Officiant kan du arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta i ditt eget företag. Det finns många vägar att gå.


Utbildningens olika block är helt på distans. Du startar när du vill och varje block pågår i 4 månader. Utbildningens block är baserade på olika självstudieprogram där du sköter dina studier själv med full mailsupport, telefon- eller videokontakt och studiehjälp på plats om det behövs.


BLOCK 1: Självkännedom & Ledarskap

För att kunna erhålla ett INTYG behöver du ha genomfört BLOCK 1. Det finns inga inlämningsuppgifter att lämna in i block 1 och ingen obligatorisk kurslitteratur. Du kan erhålla ditt intyg efter 4 månader som visar att du deltagit och genomfört självstudiekursen "Självkännedom & Ledarskap". Du väljer själv om du vill erhålla ett intyg.

Denna Självstudiekurs (block 1) pågår i 4 månader.


BLOCK 2: Andlig Vägledare

För att kunna erhålla ett CERTIFIKAT som Cert. Andlig Vägledare behöver du ha genomfört BLOCK 1 och BLOCK 2.

Du behöver ha erhållit ditt intyg till block 1: "Självkännedom & Ledarskap" för att kunna starta block 2: "Andlig Vägledare".

I block 2 behöver du lämna in en eller flera skriftliga uppgifter via mail. Dessa skickas direkt till kursansvarig. I block 2 ingår även obligatorisk kurslitteratur.

Hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare med existentiellorienterad inriktning pågår i 8 månader (Block 1= 4 månader. Block 2= 4 månader).


BLOCK 3: Officiant

För att kunna erhålla ett DIPLOM som Dipl. Officiant behöver du ha genomfört BLOCK 1 och BLOCK 3.

Du behöver ha erhållit ditt intyg till block 1: "Självkännedom & Ledarskap" för att kunna starta block 3.

I block 3 behöver du lämna in en eller flera skriftliga uppgifter via mail. Dessa skickas direkt till kursansvarig. I block 3 ingår även obligatorisk kurslitteratur.

Hela utbildningen till Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning pågår i 8 månader. (Block 1= 4 månader. Block 3= 4 månader).


I varje block får du en fullständig studieguide som guidar och hjälper dig igenom varje block. Den obligatoriska kurslitteraturen i block 2 och block 3 ingår inte i priset. Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material.

Vi hjälper dig med allt som du behöver veta.


Du behöver endast genomföra block 1 en gång. Detta innebär att du kan starta både block 2 & 3 samtidigt för dig som vill utbilda dig till både Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant, eller ta block för block. Du bygger själv din utbildning genom de olika blocken. På så sätt kan du skräddarsy din utbildning.

SSRF har ett studentcentrerat perspektiv där vi utgår ifrån dig och din livssituation. Vi formar utbildningen så att den passar dig. Ta därför gärna kontakt så att vi tillsammans kan skapa den bästa utbildningsplanen för just dig.

TA REDA PÅ MER

Rosanna L. Antonsdotter

Ansvarig för utbildningen och kursledare för steg 1 & 3

Fransisko Condró

Kursledare för steg 1 & 2

Pris & Anmälan

Anmäl dig direkt till utbildningen om du vill ta nästa steg för att förändra resten av ditt liv.

KLICKA HÄR FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM PRIS & ANMÄLAN


Vänligen fyll i formuläret vid kontakt för mer information eller gå till tidsbokningen.


PRIS/block: 7995:-

Alla SSRF:s medlemmar får 10% i rabatt på varje block.


PRIS för hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare: 15.990:-

Priset avser block 1 & 2.

Alla SSRF:s medlemmar får 10% i rabatt.


PRIS för hela utbildningen till Dipl. Officiant: 15.990:-

Priset avser block 1 & 3.

Alla SSRF:s medlemmar får 10% i rabatt.


PRIS för hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant: 23.985:-

Priset avser block 1, 2 & 3.

Alla SSRF:s medlemmar får 10% i rabatt.


Delbetalningsalternativ finns i SSRF Online-Butik.

I SSRF Online-Butik kan du även betala med KLARNA- köpa nu, betala senare samt dela upp din betalning på ditt eget sätt.

Det går även bra att ta kontakt om du vill ha en annan delbetalningsplan än de som finns presenterade i butiken.

Ta även kontakt för studievägledning.


Du behöver endast genomföra block 1 en gång. Detta innebär att du kan starta både block 2 & 3 samtidigt för dig som vill utbilda dig till både Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant, eller ta block för block. Du bygger själv din utbildning genom de olika blocken. På så sätt kan du skräddarsy din utbildning.

SSRF har ett studentcentrerat perspektiv där vi utgår ifrån dig och din livssituation. Vi formar utbildningen så att den passar dig. Ta därför gärna kontakt så att vi tillsammans kan skapa den bästa utbildningsplanen för just dig.

Block 1: Självkännedom & Ledarskap
Block 2: Andlig Vägledare
Block 3: Officiant
Studievägledning
Delbetalning
Annat
 
Mail
Telefon
Annat