Studie- & Stödgrupp

För dig som går självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet" eller Fördjupningslektionerna


Studie- & StödgruppStarta en egen Studie- & Stödgrupp eller ingå i en befintlig? 


Vill DU starta och bli ledare för en egen Studie- & Stödgrupp hemma hos dig eller på din arbetsplats för andra som går Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet"/ Fördjupningslektionerna och vill ha studiehjälp och stöd i livet?


Eller, vill du ta det ytterligare en nivå och utbilda dig till Dipl. PA-Coach?

TA REDA PÅ MER


Vill du själv ingå i en befintlig Studie- & Stödgrupp där du bor?Mer om de olika Studie- & Stödgrupperna


Du som går Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet" eller Fördjupningslektionerna har möjlighet att helt kostnadsfritt delta i en Studie- & Stödgrupp där du bor.


Vill du delta i en Studie- & Stödgrupp där du bor, så kan du läsa mer nedan.

Alla Studie- & Stödgrupper leds av en SSRF godkänd Studie- & Stödgruppsledare. Alla godkända Studie- & Stödgruppsledare för SSRF erhåller ett intyg från SSRF.


Att delta i en Studie- & Stödgrupp är helt valfritt och är alltid kostnadsfritt.


Vill du delta i en Studie- & Stödgrupp där du bor, så kan du läsa mer nedan.


Vill DU starta och bli ledare för en egen Studie- & Stödgrupp hemma hos dig eller på din arbetsplats för andra som går Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet"/ Fördjupningslektionerna och vill ha studiehjälp och stöd i livet?


Alla godkända Studie- & Stödgruppsledare erhåller ett intyg.


För att kunna erhålla ett intyg behöver du:

 • Vara medlem hos SSRF. Ännu inte medlem och vill bli? Klicka här
 • Ha genomfört Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet".
 • Ha påbörjat Fördjupningslektionerna.

Förhållningsregler

för dig som vill vara med på våra träffar i de olika Studie- & Stödgrupperna 


Vad innebär det att delta i en Studie- & Stödgrupp?

 • Att delta i en Studie- & Stödgrupp är till för dig som går Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet" eller Fördjupningslektionerna.
 • Du behöver inte vara medlem. Träffarna är till för alla som går Självstudiekursen eller Fördjupningslektionerna.
 • Att delta på de olika träffarna är alltid kostnadsfritt och leds alltid av en godkänd Studie- & Stödgruppsledare..
 • Att delta är helt valfritt. Träffarna är helt fristående. Du kommer på de träffar du vill och har möjlighet till. Ingen anmälan krävs. Det är bara att komma.
 • Varje träff innehåller alltid två delar: 1. Delningsrunda och 2. Studiestödsrunda. Läs mer nedan
 • Varje träff har ett begränsat antal deltagare så att alla deltagare får komma till tals.
 • Varje träff pågår i ca. 90 minuter.


Delningsrunda innebär att varje deltagare får möjlighet att helt fritt dela med sig av någonting till de andra som berör en själv. Varje deltagare ges tillfälle att berätta något personligt utan att bli avbruten eller kommenterad. Det är helt valfritt att dela med sig. Det går bra att endast sitta och lyssna.


Studiestödsrunda innebär att varje deltagare har möjlighet att få tips, råd, hjälp och vägledning med något personligt i sitt liv eller som berör självstudielektionerna.


Förhållningsregler vid träffarna:

 • Vi avbryter inte varandra.
 • Vi pratar om oss själva och i jag-form.
 • Vi ger inte varandra råd. Endast ledaren ger råd under studiestödsrundan om man som deltagare vill det.
 • Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.ANMÄLAN


Vill du anmäla dig till en Studie- & Stödgrupp där du bor eller vill du anmäla dig till att bli ledare för en egen Studie & Stödgrupp?


Allt startar med att du bokar ett kostnadsfritt informationssamtal via telefon (ca. 30 min.) med Rosanna Lariella Antonsdotter som är koordinator för SSRF. Detta gör du via Tidsbokningen. Klicka här


Då får du direkt all information du behöver. På så sätt hamnar du rätt direkt.

Ibland kan det vara svårt att själv veta vad som kan passa bäst.


Varmt välkommen!DIPL. PERSONLIG ANDLIG COACH


Vill du ta de tolv stegen till en ny riktning i livet samt fördjupningslektionerna till en ny nivå och utbilda dig till Diplomerad Personlig Andlig Coach (PA-Coach)?


Då har du hamnat helt rätt!


Utbildningen till Dipl. PA-Coach är till för dig som vill hjälpa och vägleda andra i grupp och genom personliga samtal med en teoretisk och praktisk grund som vilar på Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet" och Fördjupningslektionerna.


Som PA-Coach hämtar du inspiration från Carl Gustav Jung och hans citat: ”Spiritus contra Spiritum” som betyder andlighet som motgift till missbruk. Det vill säga vi byter ut beroendet mot andlighet. Beroendet är allt som hindrar oss från att leva det liv vi vill. Andlighet är att lära sig ha tillit till en högre kraft och att lita på att det finns något som är större än vad vi själva är och som bara vill vårt bästa.

Martin Luther menar att en högre kraft är: 

”En Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud.”

(Mer fakta, forskning och inspiration om Carl Gustav Jung får du i Fördjupningslektionerna).


För att kunna erhålla ett diplom som Dipl. PA-Coach (Personlig Andlig Coach) behöver du:

 1. Ha genomfört Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet". Läs mer
 2. Ha påbörjat Fördjupningslektionerna och ha som intention att fortsätta med Fördjupningslektionerna. Läs mer
 3. Ha erhållit ett intyg som Studie- & Stödgruppsledare samt ha startat en egen Studie- & Stödgrupp i ditt hem eller på din arbetsplats. Läs mer


Kostnad:


Påbörja utbildningen:

 • Du startar din utbildning till Dipl. PA-Coach genom att beställa Självstudiekursen "Tolv steg till en ny riktning i livet". Klicka här
 • Sedan påbörjar du Fördjupningslektionerna och fortsätter med dessa. Klicka här
 • Efter det bokar du ett kostnadsfritt informationssamtal via tidsbokningen. Klicka här. Där berättar du att du vill bli Dipl. PA-Coach. Då erhåller du först ett intyg som intygar att du kan starta din egen Studie- & Stödgrupp. Sedan kör du igång med den. När den är igång så bokar du ytterligare 3 st. kostnadsfria stödsamtal, via tidsbokningen, för dig som är Studie- & Stödgruppsledare. I dessa samtal får du ytterligare hjälp och stöd i din coachingutövning. Därefter kan du erhålla ditt diplom som Dipl. PA-Coach (Diplomerad Personlig Andlig Coach).


Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Skicka ett mail eller boka ett kostnadsfritt informationssamtal via tidsbokningen.


Varmt välkommen!