Sammankomster


Kostnadsfria sammankomster på SSRF:s Huvudkontor & Mottagning i Landskrona

 

Sammankomster


SSRF kan erbjuda dig två olika typer av kostnadsfria sammankomster hos SSRF:s Huvudkontor & Mottagning i Landskrona:


  1. SJÄLAVÅRDSTRÄFFAR. Ta reda på mer
  2. MEDITATIONSCIRKEL. Ta reda på mer


Vill du hitta en mottagning för kostnadsfria sammankomster där du bor? Klicka här för mer informationSjälavårdsträffar

MER OM

SJÄLAVÅRDSTRÄFFARNA

SSRF:s Själavårdsträffar är samtalsstöd och vägledning i grupp med syfte att utveckla den andliga och själsliga delen av livet. Under våra Själavårdsträffar råder tystnadsplikt och det förs inte någon journal. Man kan även säga att själavårdsträffarna är som en slags "bikt" där du erbjuds en trygg miljö för att prata om djupa och ibland svåra saker. 


För enskilda Själavårdssamtal; klicka här för mer information

VAR & NÄR

VAR: SSRF:s Huvudkontor & Mottagning i Landskrona.

Säbygatan 16 (Folkets Hus). Hitta hit


NÄR: Alltid den första lördagen i varje månad kl. 10.30-12.00.


Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så får du all information direkt till din mail. På så sätt missar du inget. Klicka här


KOSTNAD & ANMÄLAN

Alla Själavårdsträffar är kostnadsfria. De ingår i SSRF:s kostnadsfria service. Själavårdsträffarna är till för alla. Du behöver inte vara medlem för att delta på våra Själavårdsträffar. Det är alltid en utbildad, diplomerad och professionell Själavårdare som håller i träffarna.

Träffarna är oberoende av varandra. Du kommer när du vill och har möjlighet, dock behöver du anmäla dig och boka din plats. Vi har ett begränsat antal deltagare till varje träff. Du anmäler dig och bokar din plats via Tidsbokningen där träffarna läggs ut efter hand. Klicka härMeditationscirkel

MER OM

MEDITATIONSCIRKELN

I meditationscirkeln praktiserar vi meditation med Yogavetenskaplig inriktning av Raja Yoga.

Raja Yoga beskrivs som meditationens väg som refererar till det system som beskrivs i Patanjalis Yoga Sutras. Kortfattat är Raja Yoga läran om sinnet där man utforskar sin inre värld för att kunna ta tillvara på den styrka och kunskap som finns där.

Genom meditationscirkeln får du lära dig tre olika tekniker för att skapa ett fokuserat sinne som bygger på mental disciplin.

De tre teknikerna är:

1. Andningsövningar: du får lära dig olika andningsövningar för att stilla dina tankar, då våra tankar och vår andning är starkt knutet till varandra och har ett samband med varandra.

2. Mantra och affirmationer: vi använder oss av olika mantran och affirmationer för att byta ut våra relativa, negativa och destruktiva tankemönster till absoluta, positiva och konstruktiva tankemönster som lyfter oss över tankens nivå istället för att hamna under den. Endast där, bortom tankarna, kan vi höra den intuitiva rösten och nå en annan nivå av varande.

3. Visualiseringar: genom olika visualiseringsövningar lär du dig att steg för steg ta klivet över från din relativa verklighet till den absoluta verkligheten. Vi byter perspektiv från vår begränsade verklighetsuppfattning till att utvidga vårt medvetande och låta det bli en behållare för den absoluta verkligheten. Vi ökar på så sätt vår förståelse för oss själva och andra människor. Genom den förståelsen kommer vi att kunna förändra vårt beteende, göra andra val i livet och uppnå självförverkligande.

VAR & NÄR

VAR: SSRF:s Huvudkontor & Mottagning i Landskrona.

Säbygatan 16 (Folkets Hus). Hitta hit


NÄR: Alltid den första söndagen i varje månad kl. 10.30-12.00.


Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så får du all information direkt till din mail. På så sätt missar du inget. Klicka här

KOSTNAD & ANMÄLAN

Alla meditationstillfällen är kostnadsfria. De ingår i SSRF:s kostnadsfria service. Meditationscirkeln är till för alla. Du behöver inte vara medlem för att delta. 

Meditationstillfällena är oberoende av varandra. Du kommer när du vill och har möjlighet, dock behöver du anmäla dig och boka din plats. Vi har ett begränsat antal deltagare till varje tillfälle. Du anmäler dig och bokar din plats via Tidsbokningen där tillfällena läggs ut efter hand. Klicka här